ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 чудесни кухненски комплекта NEFF

Спечелете 3 чудесни кухненски комплекта NEFF
Играта „Вдъхновение в кухнята“ се провежда на Facebook (Фейсбук) страницата на NEFF Bulgaria на уеб адрес: https://www.facebook.com/NeffHomeBulgaria/ с Организатор БСХ Домакински уреди България ЕООД и Изпълнител Смаркетинк ЕООД.
Вземайки участие в Играта на Facebook страницата на NEFF Bulgaria https://www.facebook.com/NeffHomeBulgaria/, Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на играта и се задължават да ги спазват.
Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта в секция „Бележки“ на Facebook страницата на NEFF Bulgaria https://www.facebook.com/NeffHomeBulgaria/.
I. Механизъм
1. За да се включи в Играта, Участникът трябва да изпрати в коментар под публикацията (от 9 януари 2019 г.) във Facebook страницата на NEFF Bulgaria авторска снимка с реализирани идеи за красиви или полезни декорации в кухнята, които я правят уникална, превръщат я в уютен и специален кът за семейството и приятелите в периода между 9 – 31януари 2019 г. Публикуваните снимки от участниците в играта не могат да съдържат нецензурни и неприлични кадри и изображения, домакински уреди на конкурентни марки и думи и фрази с цинично и нецензурно съдържание, уронващо авторитета на организатора или такова съдържащо обиди и/ или нападки към други участници. Публикуването на такова съдържание ще бъде премахнато от страницата.
2. Участието в Играта не е обвързано с покупка от страна на участника.
3. С публикуването на снимката в коментар под публикацията, потребителят потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила за участие в Играта.
II. Право на участие
4. Играта е отворена за участие на всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България, с изключение на служителите на БСХ Домакински уреди България ЕООД и Смаркетинк ЕООД, както и членове на техните семейства. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.
5. Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения, домакински уреди на конкурентни марки и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез Изпълнителя публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата NEFF Bulgaria https://www.facebook.com/NeffHomeBulgaria/. Изпълнителят има правото еднолично или след нареждане от страна на Организатора да изтрива от Facebook страницата на NEFF Bulgaria всеки коментар, изображение и др., който по негово усмотрение нарушава горните изисквания или тези Официални правила.
III. Награждаване
6. Всеки потребител, който се е регистрирал успешно за участие в играта по реда на тези Официални правила и е спазил Общите условия, може да спечели награда: кухненски комплект от Neff Bulgaria съдържащ: кухненска дъска за рязане, готварски лъжици, ръкохватки, кухненски кърпи, текстилна чанта за пазар.
7. Печелившите участници са общо 3 (три) на брой и ще бъдат определени чрез жури, съставено от служители на Организатора и Изпълнителя. Победителите ще бъдат избрани по преценка на журито като ще бъдат разгледани всички снимки, отговарящи на общите условия на играта. Наградите ще бъдат определени на база най-креативните и интересни кухненски декорации, отговарящи на общите правила на играта.
8. Един участник може да спечели само 1 (една) награда, независимо от броя на публикуваните от него снимки по реда на т. 1 по-горе.
9. Печелившите участници ще бъдат обявени в публикация на Facebook страницата NEFF Bulgaria https://www.facebook.com/NeffHomeBulgaria/ до 5 работни дни след изтегляне на победителите
10. Печелившите участници, обявени най-късно до 7 февруари 2019 г., трябва да се свържат с нас на лично съобщение на страницата NEFF Bulgaria в срок от 10 дни, за да потърсят наградата си. Печелившите участници следва да изпратят лично съобщение на Facebook страницата https://www.facebook.com/NeffHomeBulgaria, съдържащо трите имена на лицата, телефон за връзка и адрес, на който да бъде изпратена спечелената награда. Печеливши участници, които не са изпратили своите данни в обявения срок, губят правото на получаване на спечелената награда и Организаторът си запазва правото на тяхно място да изтегли нови участници, на които да предостави наградата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ