ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5⭐ почивка на море в Халкидики през Август

Спечелете 5⭐ почивка на море в Халкидики през Август

І. ОПИСАНИЕ НА ИГРАТА, УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Играта се провежда на интернет страницата https://www.travelportal.bg.

2. Тази игра се организира от Травел Портал ЕООД, ЕИК 205049430, гр. София, ж.к. Яворов, бл. 59А.

3. Всеки („Участник”, „Потребител”), който посети страницата в периода от 11.01.2019г. до 23:59 ч. на 22.07.2019г.г. и регистрира своят имейл адрес, приема че, се е запознал и приел настоящите Общи условия.

4. Участието в томболата за награди може да бъде осъществено според следните условия:

4.1. В периода от 11.01.2019г. до 22.07.2019г.г. включително, всеки регистрирал в сайта своят имейл адрес потребител, участва в томбола за голямата награда. Регистрацията на мейл в www.travelportal.bg се извършва съобразно Общите условия и правила на сайта.

4.2. Всеки потребител има право да участва в играта само веднъж като регистрира своят имейл адрес.

4.3. На 22.07.2019г.г., на случаен принцип чрез томбола ще бъде изтеглен имейл адресът на потребител, регистриран за участие в Играта съгласно т. 4.1. от настоящите Общи условия, който ще получи награда по т.4 от настоящите Общи условия („Печеливши”).
• До 17.00 ч. на 23.07.2019 г. спечелилият Участник ще бъде уведомен по имейл как да получи наградата си.
• Печелившият потребилте ще бъде оповестен и на Facebook страницата на TravelPortal.bg на интернет адрес – https://www.facebook.com/TravelPortal.bg/

4.4. В томболата участват само регистрирали имейлът си в сайта потребители.

4.5. Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 14 години, с изключение на служителите на Травел Портал ЕООД, членове на техните семейства, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на играта.

ІІ. НАГРАДА, ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

1. Включвайки се в Играта, участниците се включват в томбола за спечелването на награда – “ 5⭐ почивка на море в Халкидики през Август“.

2. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

3. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини извън неговия обхват или възможности, организаторът си запазва правото да награди печелившият със сходна награда.

4. За да получи наградата си, спечелилият трябва да се свърже с Организатора в срок от 10 работни дни от датата на обявяването на спечелилия.

5. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

6. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

7. Организаторът си запазва правото да избира резервен победител, в случай че има съмнения за нарушаване на настоящите правила на промоцията от страна на участника.

III. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. Чрез регистрация на имейлът си в сайта, Участникът потвърждава желанието си за участие в Играта и декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с клаузите им и се задължава безусловно да ги спазва.

IV. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. С оглед периодично допълване и модификации на Играта и нейното усъвършенстване и разширяване, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Организатора.

2. Измененията и допълненията на тези Общи условия се публикуват на интернет страницата www.travelportal.bg и влизат в сила за всички Участници в деня на публикуването им.

3. Организаторът заличава регистрацията и прекратява участието на Участник, заявил изрично чрез изпращане на имейл до Организатора, че не е съгласен с измененията и допълненията на Общите условия.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ