ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете билети за Sofia Open

Спечелете билети за Sofia Open

Общи разпоредби

1. Настоящата игра, наричана за краткост „Играта“, се организира от „Тен.БГ“ ЕООД Ид.№ 202240754, Адрес: гр. София 1404, ул. Твърдишки проход No 15, ап. 21-22, наричан по-долу „Организатори“;

2. Играта е с продължителност 17 календарни дни и се провежда в периода от 11.01.2019 до 23:59 ч. на 27.01.2019 година;

3. Играта се провежда в Интернет-страницата www.tennis.bg, в тематичен и брандиран раздел;

4. Участието в играта не е обвързано с покупка на продукт, произвеждан и/или предлаган от някои от Организаторите, или което и да е трето лице;

5. Играта се организира и провежда на български език и единствено на територията на Република България;

6. В Играта имат право да участват само физически лица на възраст над 18 години;

6.1. В играта нямат право да участват: – служителите на „Тен.БГ“ ЕООД и/или членове на техните семейства; – трети лица, обвързани с организацията и провеждането на Играта (подизпълнители, лица в гражданско правни отношения с организаторите и други).

7. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези общи условия и да спазват техните разпоредби.

8. При въвеждане на некоректни данни или при основателни съмнения за използване на фалшива самоличност, грешно попълнени данни, подвеждащи данни и/или др.подобни, администраторът по своя преценка може да прекрати или ограничи достъпа на Потребителя, както и да закрие акаунта без отправяне на допълнително уведомление до Потребителя. Лични данни – Включвайки се в настоящата Игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена и e-mail) за цели свързани с Играта, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време. В случай, че участникът се откаже от получаването на информационни бюлетини по време на срока на играта, той прекратява участието си за награда считано от момента на прекратяване. – С участието в настоящата Игра, участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена ще бъдат публикувани на сайта Tennis.bg(https://www.tennis.bg) и във Фейсбук (https://www.facebook.com/Tennis.bg) чрез специални разкриващи визии. Участниците дават съгласието си Организаторите или оторизирани от тях лица да се свържат с тях на предоставеният e-mail адрес, с цел уточняване на доставката и получаването на наградата. – Организаторите полагат дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на всички участници в настоящата Игра, да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. – Организаторите отговарят за защита на информацията на участниците, станала им известна по повод играта, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

С началото на новата годината Tennis.bg подновява своята традиционната игра с прогнози за Откритото първенство на Австралия. В течение на всеки един ден ще бъдат предлагани най-интересните двубои, които всеки потребител ще може да предвижда. Предложените за деня прогнози ще бъдат с различна сложност и това ще бъде определяно чрез степенуване с точки. Най-добре представилите се участници ще заслужат различни награди. Първите двама в крайното класиране ще получат пакетни билети за всеки един ден от АТР 250 турнира Sofia Open през февруари. Завършилият трети ще вземе дневен билет за Sofia Open и плажната кърпа на Tennis.bg. Как да участвате? – Нужно е да влезете в уебсайта www.tennis.bg в специалния раздел, посветен на „Игра“; – Да попълните коректно своите Име и Фамилия; – Да въведете валиден актуален e-mail адрес и парола; – Всеки ден ще бъдат публикувани най-интересните тенис двубои от Australian Open Open, които ще бъдат достъпни за прогнозиране непосредствено преди началото им. Те ще бъдат различен брой според етапа на състезанието и ще се определят от екипа на сайта. Задължително условие е да има минимум 12 часа време за прогнозиране между въвеждането на срещата и нейното начало; – Всеки потребител започва с нулев актив и може да избира предложените за деня прогнози, които ще бъдат с различна сложност и това ще бъде определяно чрез степенуване с точки; – Задължително е в хода на турнира е да направите минимум 40 прогнози, за да участвате в крайното класиране за разпределението на наградите; – При промяна на начален час, отказване на даден тенисист в хода на двубоя или друго независещо от екипа на сайта условие, всеки един мач може да бъде отменен и точки да не се присъдят; – При равен брой точки в крайното класиране, по-напред ще се класира участникът с по-малък брой прогнози. При ново равенство ще се тегли жребий; – Допълнителен бонус от 50 точки може да вземете при споделяне на играта във Facebook чрез специалния бутон затова в секцията „Игра“; – Другият възможен бонус е когато отгатнете някой от шампионите при мъжете и жените. Отново ще получите по 50 точки за ВСЕКИ от двамата правилно предвидени шампиони – 50 за мъжете и 50 за жените. Крайната дата за прогнозирането им е 21 януари в 01,00 часа. – За всеки отделен мач залагате по 10 точки и в началото може да имате отрицателен актив, но бързо имате възможност да спечелите много повече точки. Награди – Първите двама в класирането ще получат пакетни билети за цялата седмица на турнира Sofia Open през февруари в Арена „Армеец“. Третият в класирането ще вземе билет за даден ден от Sofia Open и плажна кърпа на Tennis.bg. Печелившите участници ще бъдат определени според броя точки събран в края на посочения турнир. При равен брой точки между няколко участници, наградените ще бъдат определени с жребий, който ще бъде направен от редакционния екип на www.tennis.bg; – Оповестяването на печелившите ще се случи след края на надпреварата – на 28 януари. Те ще бъдат поместени в специалната секция „Победители“, в рамките на раздела с настоящата Игра и ще бъде допълнително комуникирано на фейсбук страницата на Tennis.bg (https://www.facebook.com/Tennis.bg). – Всеки печеливш участник бива уведомяван писмено от редакционния екип на www.tennis.bg на посочения от него e-mail адрес до 3 (три) работни дни след обявяване на името му за печеливш в раздела с Играта и се задължава да предостави в отговор своите две имена, телефон и адрес на територията на Република България за доставка на наградата. – Организаторите не носят отговорност за некоректно предоставени данни или координати за контакт, поради което не са успели да се свържат с обявен за печеливш участник с играта. – Обявен за печеливш участник, с който не може да бъде установен контакт в продължение на повече от 5 (пет) работни дни, бива отстранен, като на негово място се определя нов печеливш по вече посочения ред. – Правото да бъде получена награда е персонално и не може да бъде преотстъпвано на трети лица. – Всеки печеливш участник се съгласява да получи наградата като се съобразява с общите условия на куриерските компании, с които работи Организатора и да не предявява допълнителни претенции към тях. – Предоставените имена и e-mail адрес да бъдат използвани за бъдещи маркетингови цели на „Тен.БГ“ ЕООД.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ