ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 30 комплекта награди от Sole Mio

Спечелете 30 комплекта награди от Sole Mio
Играта, провеждана на Facebook страницата на Sole Mio, се организира и провежда от агенция „Силвър лайнинг комюникейшънс” ЕООД, ЕИК 204169081, с Възложител Интерфудс България ЕАД, ЕИК 175114245, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Христофор Колумб №57.
Вземайки участие в играта на Facebook (Фейсбук) страницата на Sole Mio, Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на игрите (Официални правила) и се задължават да ги спазват.
1. Механизъм
1.1. Промоционалната игра “Най-интересните рецепти за лазаня” се провежда на страницата на Sole Mio във Facebook на адрес https://www.facebook.com/SoleMioPasta/.
1.2. Условията за участие в играта се определят в поста на страницата на Sole Mio, като се посочва период на участие и брой и вид на наградите.
1.3. Периодът за участие в играта започва в момента на публикуването им на 14.01.2019 г. на Facebook страницата https://www.facebook.com/SoleMioPasta/ и завършва в 23:59 ч. на 20.01.2019 г. Победителите ще бъдат обявени на 21.01.2019 г. до 22:00ч.
1.4. За да се включи в играта, Участникът трябва да изпълни условията за участие, посочени в анонсиращия пост, публикувайки съдържание от свое име по начин, указан в поста за конкретната игра.
1.5. Участието в игрите не е обвързано с покупка, освен ако изрично не е посочено друго.
2. Право на участие
2.1. Играта е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене Република България, навършили 13 години, с изключение на служителите на Интерфудс България ЕАД, „Силвър лайнинг комюникейшънс”, членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи), както и всички, взели участие в организацията и провеждането на игрите. Лицата на възраст до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си.
2.2. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба Организаторът има право незабавно да дисквалифицира Участници.
3. Награди
3.1. Видът и броят на наградите се обявяват в анонсиращия пост на играта. Печелившите участници в играта са общо двадесет (20), които печелят 10 големи и 10 малки награди.
Наградите, налични за участниците в промоцията, са:
  • 10 големи награди, включващи 3 бр. пакет лазаня Sole Mio и красив елек с бранд Sole Mio
  • 10 малки награди, включващи 3 бр. пакет лазаня Sole Mio
3.2. Печеливши участници
3.2.1. Печелившите Участници, които получават голяма награда (3 бр. пакет лазаня Sole Mio и красив елек с бранд Sole Mio), се избират от комисия след разглеждане на всички получени отговори в Играта, които отговарят на конкретното условие в срока на провеждането й. Комисията избира десет (10) печеливши Участници, които са отговорили с най-интересната рецепта за приготвяне на лазаня.
3.2.2. Печелившите Участници, които получават малка награда (3 бр. пакет лазаня Sole Mio) се теглят на томболен принцип между всички останали участници в Играта, изпълнили конкретното условие в срока на провеждането й, освен ако в правилата не са указани други условия.
3.2.3. Тегленето на печеливши Участници се случва в следната последователност: първо чрез комисия биват избрани десет (10) печеливши Участници, които получават голяма награда, а след това се извършва томболно теглене на десет (10) печеливши Участници, които получават малка награда, сред всички останали участници, изпълнили условието на играта.
3.2.4. Един участник може да спечели само една награда.
3.2.5. Тегленето на печелившите се извършва в присъствието на трима служители на Организатора, като за целта се съставя и Протокол.
3.3.Печелившите Участници се обявяват на Facebook страницата на Sole Mio в пост или/и в коментар под анонсиращия пост на конкретната игра до 22:00ч. в деня, следващ края на периода на участие в Играта.
3.4.Печелившите Участници трябва да се свържат с Организатора на посочения мейл в срок от 10 (десет) работни дни, считано от датата на обявяване на победителя, с което да подадат данни за доставка на наградата (три имена, адрес за доставка и телефон за връзка).
3.5.Предоставяните награди са продуктови. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградите не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ