ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете ваучери за Technopolis, Sport Depot, Kaufland и чаши Верея

Спечелете ваучери за Technopolis, Sport Depot, Kaufland и чаши Верея

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА “ЧУДЕН КЪСМЕТ ОТ ВЕРЕЯ ЗА ТЕБ“

 НА ОМК ЕАД

Част 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията “Чуден късмет от Верея за теб“  (наричана за краткост по-долу „ИГРАТА“) е организирана от Обединена Млечна Компания ЕАД със седалище гр. Пловдив и адрес на управление: Пловдив, бул. Дунав 3, (наричана за краткост по-долу „ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА“). Организацията на промоцията се осъществява с помощта на Дигитална агенция „УОТ ИФ“

Част 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на игра, наречени Официални правила на играта.

2.2. Официалните правила ще бъдат публикувани на адрес: https://igra.vereia.bg  за целия период на играта.

2.3. Организаторът на играта си запазва правото да променя или допълва официалните правила на играта, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на официалния сайт на промоцията: https://igra.vereia.bg

2.4. С участието си в играта участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на играта.

Част 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с регистриран профил в Facebook.

3.2. Нямат право на участие служители на ОРГАНИЗАТОРА Обединена Млечна Компания ЕАД, на “УОТ ИФ” ООД както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

Част 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

4.1. Играта стартира на 16.01.2019 г. и продължава до 23:59:59ч на 30.01.2018 г. Всяко участие съгласно механизма на играта по т. 7 след изтичане на този период няма да бъде валидно.

Част 5. НАГРАДИ

5.1. Участвайки в настоящата Игра, потребителите имат право да участват за спечелването на:

ГОЛЕМИ НАГРАДИ:

·         Общо 6 бр. карта за подарък на стойност 100 лв. магазини Technopolis

·         Общо 6 бр. карта за подарък на стойност 100 лв. от магазини Sport Depot

·         Общо 6 бр. ваучер за пазаруване на стойност 100 лв. от магазини Kaufland

МАЛКИ НАГРАДИ:

·         Общо 30 бр. Брандирани чаши с лого Верея

Част 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6.1. Играта се организира в Интернет, в приложение, собственост на Организатора, намиращо се на адрес: https://igra.vereia.bg

6.2. За да се включи участник в Играта, той трябва да се логне в приложението с профила си във Facebook и да изтегли виртуален късмет. За да се включи в томболата за голяма награда, участникът трябва да изтегли късмет, на който е описано участие в томбола.

Ако участник изтегли късмет, на който е упоменато, че печели малка награда, трябва да въведе данните си за контакт, за да може да получи наградата си. Всеки участник има право да се включи в играта с до 3 участия на ден.

6.3. Всички печеливши ще се обявят на страницата в секция спечелили на 01.02.2019г.

Част 7. МЕХАНИЗЪМ НА СПЕЧЕЛВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Тегленето на печелившите за съответните награди се извършва на принципа на случаен избор с ползването на специална компютърна програма. Организаторът няма да ползва тази програма или каквито и да е други процедури и алгоритми по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно теглене на печелившите.

7.2. При възникване на технически проблеми в интернет страницата https://igra.vereia.bg обявяването на победителите ще се извърши след окончателното им отстраняване.

7.3. В томболата участват всички потребители, които са се включили, спазвайки механизма на участие в Промоцията, описан в т. 6 по-горе.

7.4.  Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник по своя собствена преценка, когато установи, че някое от настоящите Официални правила на Играта не е спазено или при установяване на опити за манипулиране на Играта.

7.5. Наградата ще бъде доставена по куриер след предоставяне на необходимата информация от печелившите, а именно изпращане на имейл на igra@vereia.bg   следните данни за куриер: трите имена, точен адрес с пощенски код, телефон за връзка. Наградата ще бъде доставена в срок от 30 работни дни след претендиране и предоставяне на необходимите данни от страна на печелившите потребители.

7.6. Регистрацията на участник в Играта ще се счита за невалидна, ако имената, подадени от него при предоставяне на данни, не съвпадат с тези от личната му карта.

7.7. При получаване на наградите печелившите са длъжни да удостоверят с документ, че имат навършени 14 години към 16.01.2019 г.

7.8. Награди, непотърсени в 20-дневен срок след края на Играта, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен e-mail, или адрес за доставка на награди.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ