ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три Coca Cola касероли

Спечелете три Coca Cola касероли

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1 Играта „Твоите любими паста рецепти”, наричана по-нататък Играта, се инициира от  S.A. Coca-Cola Services N.V., 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels, Belgium. Промоцията се организира от Digital ID, София, ул. „Николай Хайтов“ №3, наричано по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила се публикуват в сайта www.coca-cola.bg
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.coca-cola.bg
2.4. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Играта.
2.5. Базата данни ще са поддържани и управлявани от Диджитал Ай Ди АД (Digital ID), ул. Николай Хайтов 3А, офис 1.5, България (наричана по-нататък „Агенцията”).

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България” ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън” ЕООД, рекламните агенции, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).
4.2. Участниците в Играта трябва да бъдат на възраст 16 навършени години или по-големи, за да вземат участие в Играта. В случай че участник, който е спечелил награда, по време на която и да е част на Играта, е на възраст под 16 години, неговото/нейното участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да ѝ/му бъде присъдена, като участникът не може да има претенции за получаване на такава награда.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта стартира на 16.01. 2019 г. и продължава до 22.01.2019 г. включително.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта са:
6.1.1. Брандирана касерола – 3 бр. (по една на победител)
Всички награди по точка 6.1. са на стойност до 30 лв.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА И ОБЯВЯВАН НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

7.1. За да участва, потребителят трябва да отиде на Facebook страницата „1001 рецепти” (https://www.facebook.com/1001recepti/) и да изброи в коментарите под игровия пост минимум една от любимите си паста рецепти от приложението Simply Tastly (https://tastly.cooking/download) . Рецептите са достъпни за потребители след сваляне на приложението Simply Tastly. Приложението може да бъде свалено безплатно от Appstore, Google Play и Microsoft Store.

7.2 Обявяването на победителите ще се случи на 25.01.2019 г. на Facebook страницата на 1001 рецепти (https://www.facebook.com/1001recepti/).

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ