ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете билети за Brit Awards 2019 с включено тридневно пътуване до Лондон

Спечелете билети за Brit Awards 2019 с включено тридневно пътуване до Лондон

Официални правила на кампания „Brit Awards 2019“ с Младежки и Студентски карти Mastercard
на Банка ДСК, 01 -27 януари 2019 година

Чл. 1. Организатор
1.1. Организатор на кампанията е “НОУБЪЛ ГРАФИКС” ООД, със седалище и адрес на управление
ул. Червена стена 4, кв. Лозенец, гр. София 1421, България, ЕИК №: 126557114
1.2. Съгласието с настоящите правила е задължително за всички участници. Организаторът може
да прекрати играта по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства.

Чл. 2. Възложители
2.1. Наградите в кампанията “Brit Awards 2019” се предоставят от Mastercard® Europe SA,
регистрирано в Белгия под номер RPR 0448038446, с адрес за кореспонденция 198A, Chaussée
de Tervuren, 1410 Waterloo, Belgium (Mastercard®)
2.2. Кампанията “Brit Awards 2019” се организира по инициатива на Mastercard® Europe SA.
2.3. Кампанията и предоставянето на наградите се провеждат със съдействието на „Банка ДСК”
ЕАД, регистрирано в Търговския регистър на Република България под ЕИК 121830616, с адрес за
кореспонденция гр. София, ул. „Московска” 19, наречено по-долу накратко „Възложител”.

Чл. 3. Участници
3.1. В тази кампания могат да участват физически лица, които към момента на участието си в
играта имат навършени 18 години и отговарят на следните условия:
3.1.1. Имат издадена Младежка или Студентска карта Mastercard на Банка ДСК преди 01.01.2019
година.
3.1.2. В периода на кампанията (от 01.01.2019 г. до 27.01.2019 г.) са извършили поне една
транзакция на ПОС при търговец с Младежка или Студентска карта Mastercard на Банка ДСК. За
валидни се считат плащания, направени чрез ПОС – терминал в търговски обекти в България,
чужбина или през интернет. От участие в настоящата кампанията се изключват транзакции в
Интернет сайтове за залагания и за захранване на микросметки, както и транзакции, свързани с
хазартни игри, залагания, покупка на чипове, валута, акции и други парични и финансови
инструменти.
3.1.4. Задължително условие за всеки участник в събитието, както и за неговия придружител, е
предоставянето на изрично писмено съгласие имената и образът им да бъдат използвани от
Възложителите за маркетингови цели във връзка с кампанията, както и да бъдат публикувани на
официалните сайтове на Възложителите, или включени в други аудио, печатни или видео
материали, без допълнително възнаграждение или друга компенсация.
3.2. Служители на Организатора „Ноубъл Графикс“ ООД, на Възложителите и на други, свързани
с кампанията компании, както и техни роднини по права линия, нямат право на участие.

Чл. 4. Механизъм на кампанията
4.1. В играта могат да участват всички лица, отговарящи на условията по чл. 3.
4.2. Всяка контактна транзакция при търговец с Младежка или Студентска карта Mastercard на
Банка ДСК дава шанс на Участника да спечели награда.
4.3. Всяка безконтактна транзакция с Младежка или Студентска карта Mastercard на Банка ДСК e
с двоен шанс за печалба.

Чл. 5. Награди
5.1. Един пакет Brit Awards 2019 за двама души. Пакетът включва:
– Тридневна екскурзия до Лондон с включени самолетни билети
– Трансфер от летището до хотела и обратно
– Две нощувки в хотел с включена закуска
– Хранене преди шоуто
– Два билета за церемонията на Британските Музикални награди The BRIT Awards 2019
– Два билета за посещение на официалното парти след церемонията
5.2. В рамките на 7 работни дни от края на Кампанията, на томболен принцип ще бъде изтеглен
един печеливш и двама резервни.
5.3. Пакетната награда и свързаните с нея билети са лично притежание на победителя и
продажбата, препродажбата, дарението или размяната на наградата или части от нея е
абсолютно забранена, включително и не само препродажбата онлайн чрез сайтове за наддаване
или платформи за продажба и препродажба на билети. Възложителят има право да оттегли или
да анулира някой или всички елементи на наградата, ако това условие е нарушено.
5.4. Победителят и неговият придружител следва да се съобразят с правилата на Общите условия
на билетите, с които могат да се запознаят на http://www.brits.co.uk/terms-and-conditions.
Условията могат да се променят и могат да изискват собствениците на билети да представят
валиден документ за самоличност и/или други форми на идентификация (например дебитни
карти) при влизане на събитието, с цел да се удостовери, че името на билета отговаря на неговия
приносител. Несъобразяването с това условие може да доведе до отказ лицето да бъде
допуснато до събитието, или лицето да бъде помолено да напусне събитието.
5.5. Организаторите на събитието Brit Awards 2019 имат право да откажат достъп на всяко лице,
независимо от това дали притежава валиден билет.

Чл. 6. Условия за валидност
6.1. За да бъде валидно едно участие и да бъде включено в тегленето на томболата за награда,
то трябва да отговаря на условията, посочени в чл. 3 на настоящите Официални правила;

Чл. 7. Теглене и връчване на наградите
7.1. Печелившият се определят по реда на чл. 5, т. 5.2
7.2. Участникът, който спечели наградата, ще бъде информиран за това на телефонния номер,
който е предоставил за контакт в Банката. До 5 дни след получаване обаждането спечелилият
участник следва да посочи начин, по който ще получи наградата си.
7.3. Ако победителят не посочи начин за получаване на наградата си в рамките на 5 дни, считано
от датата на обаждането от Организатора, наградата му ще бъде анулирана и тя ще бъде
получена от резервен победител по същата процедура.
7.4. Организаторите имат правото в рамките на 5 работни дни да извършат до 5 опита за връзка
с печелившия участник.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ