ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 1000 лв. за пазаруване във Fashion Days

Спечелете 1000 лв. за пазаруване във Fashion Days

Играта продължава до 31 януари 2019 г.

За да се включи в Кампанията, всеки участник на Платформата следва да изпълни следните условия:
– да направи поръчка в размер на над 10 лв., която да включва един или повече продукти, предлагани чрез Платформата („Поръчката“);
– поръчката следва да бъде направена в периода на Кампанията (от вечерта на 21.01.2019 г. до 31.01.2019 г. (включително);
– участникът следва да плати поръчката си и да не упражни правото си на отказ в степен да намали стойността й под 10,01 лв.
– поръчката да не бъде анулирана или Участникът да не се откаже от договора, сключен от разстояние. В тези случаи Участникът губи правото за включване в томболата за награда. В случай, че правото на отказ от договора, сключен от разстояние е упражнен само по отношениe на част от стоките и с това стойността на останалите стоки се намали под 10 лв., то правото на участие се губи.
– един Участник може да участва с повече от една Поръчка.

Всеки Участник в Кампанията, изпълнил всички условия на т. 4.1 от настоящите правила, ще получи правото да се включи в томбола за изтегляне на печеливш Участник. Томболата ще се проведе с помощта на услугата https://www.miniwebtool.com/random-picker/, без за това да се използват каквито и да е техни лични данни. Тегленето ще се извърши на база на номерата на поръчките, с които участниците са се регистрирали в Платформата. Организаторът ще даде отделен номер на всяка поръчка и тегленето ще се извърши измежду тези номера.
Ще бъдат изтеглени и двама резервни участника.

Името на печелившия Участник, заедно с номера на направената поръчка, ще бъде обявен в настоящия Правилник до 3 работни дни от датата на теглене на томболата. Правилникът, заедно с изтегления Печеливш, ще остане публичен в рамките на 20 дни от публикуването на печелившия.

До 7 дни от обявяване на печелившия Участник Организаторът ще изпрати на спечелилия Участник и-мейл, с който иска съгласието му имената му да бъдат публикувани в Правилника на кампанията. В отговор на получения по предходното изречение и-мейл, участникът трябва да изпрати и-мейл-отговор, в който да изрази изричното си съгласие за това. Ако спечелилият участник не даде съгласието си за това или не отговори на изпратения му от Организатора и-мейл в рамките на 3 календарни дни от изпращането му, давайки съгласието си, така както се изисква в настоящата клауза, то наградата няма да му бъде изпратена. В този случай Oрганизаторът ще изпрати същото запитване до първата изтеглена резерва, съгласно т. 4.2 по-горе и ще даде възможност на този участник да получи наградата, при условията, посочени в настоящата точка.

Печелившият Участник, който даде съгласие имената му да бъдат публикувани публично чрез настоящия Правилник, ще получи от Организатора ваучер за пазаруване в Платформата на стойност 1000 лв. Организаторът ще изпрати ваучера в електронен формат на и-мейла, посочен при създаване на акаунта на участника в Платформата, през който акаунт е направена Поръчката Fashion Days. Ваучерът може да бъде използван за следваща поръчка в период от 6 месеца, считано от датата на получаване на ваучера.

Тегленето на томболата ще се извърши на 05.03.2019 г.

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА FASHION DAYS ВАУЧЕРА ЗА ОТСТЪПКА
1. Ваучерът не може да бъде заменян за паричната му стойност.
2. Ваучерът не може да се прехвърля на трети лица.
3. Използването на ваучера става, след като кодът му се въведе при регистрацията на нова поръчка на указаното за това място в Платформата.
4. Ако покупката, към която се прилага ваучера е на по-висока стойност от тази на ваучера, то разликата следва да се доплати от Участника. В случай, че поръчката, към която се прилага ваучерът, е на стойност по-ниска от тази на ваучера, то спечелилият участник губи разликата.
5. Поръчка, към която се прилага ваучерът, следва да се направи само чрез Платформата.
6. Ваучерът може да се използва само за една поръчка. Ваучер, получен в резултат на провеждане на Кампанията не може да се комбинира с какъвто и да е друг ваучер/код за отстъпка, независимо от основанието за получаването му.
7. Ваучерът може да бъде използван за следваща поръчка в период от 6 месеца, считано от датата на получаване на ваучера.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ