ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 ваучера на стойност по 100 лева за ресторант по избор от Rezzo.bg

Спечелете 5 ваучера на стойност по 100 лева за ресторант по избор от Rezzo.bg

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с награди “РеZZервирай и спечели с ReZZo.bg”/наричана по долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИНЕС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9010, ул. «Роза» №25/наричано за краткост „Организатора”/.

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА?

2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.

2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 – в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната и са се запознали с настоящите правила за участие в Играта, публикувани във Facebook-страницата на Организатора и на уеб-страницата на Организатора – https://rezzo.bg

3.2. Служителите на Организатора /вкл. лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/, членове на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. 

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА

4.1. Играта започва в 12:00 ч. на 23.01.2019г. /начална дата на Играта/ и завършва в 9:00 ч. на 11.02.2019 г. /крайна дата на Играта/.

V. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

5.1. За да получи шанс да спечели награда в играта, е необходимо през периода на играта (т.4.1.), участникът да извърши резервация (предварително запазване на маса в заведение) чрез платформата на ReZZo.bg.

5.2. Извършването на резервацията не е обвързано със закупуване на стока или услуга от участника.

5.3. Участникът не дължи заплащане на възнаграждение на Организатора за извършването на резервацията.

VІ. НАГРАДИ

6.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта:

вид награда брой
  Ваучер за консумация в ресторант на стойност 100 лв.   5

 

 

 

6.2. Не се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент.

6.3. В последния ден от периода на играта (11.02.2019г.), ще бъдат определени печелившите участнци чрез специално разработена компютърна програма на случаен принцип. 6.4. В тегленето участват само участници, отговарящи на настоящите правила за участие в играта. 6.5. Един Участник може да спечели една награда.

6.4. Печелившият участник ще бъде информиран на 11.02.2019 г. чрез имейла адреса, с който е направена резервацията в ReZZo.bg

6.5. След като бъде информиран, печелившият участник трябва да избере в същия ден 11.02.2019г. заведението, в което иска да използва ваучера от посочения списък на настоящите Правила за участие и датата за неговото използване на 14.02.2019г. или до края на м. февруари 2019 год. и да информира екипа на ReZZo.bg на contact@rezzo.bg или на тел: 0884 99 09 28.

6.6. Наградите се получават на място в предварително избраното заведение от печелившия участник.

6.7. В случай, че спечелил участник се откаже изрично от наградата си, за печеливш се обявява резервен участник, изтеглен в играта по описания в настоящите правила ред.

6.8. Условия за ползване на ваучера: – Период – на 14.02.2019 год. или до края на м. февруари 2019 год. – Ваучерът не може да се комбинира с други промоции и оферти, които предлага заведението. – Ако сумата от сметката надвишава сумата по ваучера, разликата е за сметка на клиента. – Ако сумата от сметката е под тази на ваучера /100 лв./ разликата не се възстановява. – Ваучерът трябва да се използва еднократно в един от избраните обекти. – Ваучерът трябва да се използва с предварително направена резервация в избраното заведение. –

6.9. Заведения, в които ваучерът може да се използва:

Ресторанти:

София – Ресторанти –   Happy Bar&Grill;   SASA Fashion Paradise;   SASA Fashion Food & Club;   Captain Cook;   Ginger Bar & Dinner;   Il Siciliano;   Djanam Steak House;   Tempero;   Floret Restaurant & Bar;   Mr.Pizza Paradise;   Ahora;   Talents;   Royal ThaiPorto Maltese;   Petru’sСтария Чинар;   Crystal Steak House;   Edo Sushi Ring Mall;   Egur Egur;   Pizza Restaurant Perfetto;   Urban Table;   All Seasons Restaurant;   Creativo;   Umami.

Пловдив – Ресторанти –    Happy Bar&Grill;    Mykonos;    Crystal Boutique Dining;    Ресторант Гребеца;    Marbella;    Малката Марица;    Salt & Pepper;    Note Di Vino La Familia;    Note Di Vino Jazz & Wine;    Avocado bar & dinner;    Sombrero.

Варна – Ресторанти –    Happy Bar&Grill;    Captain Cook;    AJ Restaurant & Bar;    Taverna Meraki;    Masala Balkan & Oriental Restaurant;    The Sea Terrace;    Casa Felice;       Вила Буров;    Marche;    Villa Mare;    Monty by Andre Tokev;    Red Canape;    Fratelli Fish;    Massa Kitchen;    Домът;   Mr. Baba.

Бургас – Ресторанти –    Happy Bar&Grill;    Златна Рибка;    Incanto Баба ГанкаKish М.Рудник;    Kish Зорница;    Kish Лазур;    Antre;    Fors;   СалиниРесторант Нептун;

Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на фейсбук-страницата и на официалния сайт на Организатора: https://rezzo.bg

Настоящите правила са приети с Решение на едноличния собственик на капитала на „ХЕПИНЕС” ЕООД.

„ХЕПИНЕС” ЕООД си запазва правото да извършва промени в общите условия без предварително известие.

За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на contact@rezzo.bg или на тел: 0884 99 09 28.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ