ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете две колиета от бяло злато (14 карата) с диамант от Zlatarna Celje

Спечелете две колиета от бяло злато (14 карата) с диамант от Zlatarna Celje

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1.1. Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с награди “Поръчай от Happy Delivery и можеш да спечелиш диамантено бижу” /наричана по долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИНЕС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9010, ул. «Роза» №25/наричано за краткост „Организатора”/.

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА
2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва  на случаен принцип.
2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 – в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.
2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение,  имат настоящ адрес в страната и са се запознали с настоящите правила за участие в Играта, публикувани във Facebook-страницата на Организатора и на уеб-страницата на Организатора –  www.dostavka.happy.bg
3.2. Служителите на Организатора /вкл. лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/, членове на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта.

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА
4.1.  Играта започва в 17:00 ч. на 25.01.2019г.   /начална дата на Играта/ и завършва в  9:00  ч.  на 11.02.2019 г.  /крайна дата на Играта/.

V. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
5.1. За да получи шанс да спечели награда в играта, е необходимо през периода на играта (т.4.1.), участникът да извърши поръчка от Хепи Доставка (Happy Delivery) на стойност поне 25 лева с ДДС.

VІ. НАГРАДИ
6.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта:
вид награда: Колие от бяло злато (14 карата) с диамант изработено от Zlatarna Celje, с каталожен номер 11083052, на стойност 456 евро
брой: 2

6.2. Не се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент.
6.3. Печелившите участници ще бъдат определени в последния ден от периода на играта (11.02.2019г.), чрез специално разработена компютърна програма на случаен принцип.
6.4. В тегленето участват само участници, отговарящи на настоящите условия за участие в играта.
6.5. С една поръчка отговаряща на условията по т.5.1. може да се спечели само един брой награда.
6.6. Наградата се получава чрез куриер на посочен от печелившия адрес.
6.7. В случай, че спечелил участник се откаже изрично от наградата си или Организатора не може да се свърже с него за получаване на наградата, за печеливш се обявява резервен участник, изтеглен в играта по описания в настоящите условия ред.

Настоящите общи условия за участие са приети с Решение на едноличния собственик на капитала на „ХЕПИНЕС” ЕООД и ще бъдат публично достъпни през целия период на играта на Facebook-страницата на Организатора и на уеб-страницата на Организатора –  www.dostavka.happy.bg
„ХЕПИНЕС” ЕООД си запазва правото да извършва промени в общите условия без предварително известие.
За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на delivery@happy.bg

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ