ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете сладки награди от Prestige Wellness

Спечелете сладки награди от Prestige Wellness
1. Организатор на играта
Facebook играта “Дестинация-мечта” (наричана по-долу „Играта“) се организира от „Престиж-96“ АД, ЕИК 201949546, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, 5000, кв. Чолаковци, ул. „Дълга Лъка“ № 6 („Организатор“), с Изпълнител “Експлора БГ” ООД.
1.1. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на Facebook страницата: https://www.facebook.com/prestige96wellness/ („Официални правила“).
1.2. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook страницата: https://www.facebook.com/prestige96wellness/
1.3. Изпълнител на Играта e “Експлора БГ” ООД, ЕИК 203745135, със седалище и адрес на управление: ул. „Княз Борис“ № 58, ет. 2 („Изпълнител“).
2. Територия и период на провеждане на ИГРАТА
2.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
2.2. Играта стартира на 24.01.2019 г. и ще продължи до 31.01.2019 г., 23:59 часа (българско време).
3. Право на участие
3.1. В тази игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършени до 24.01.2019 г. включително, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. В настоящата игра НЕ могат да участват служители на фирми „Престиж-96“ АД и „Експлора БГ” ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
3.2. В Играта могат да участват физически лица, които са извършили валидна регистрация във Facebook на интернет адрес: www.facebook.com. Регистрацията във и ползването на програмата Facebook се извършва съобразно общите условия и правила, публикувани на интернет адрес: www.facebook.com.
3.3. За участие в Играта не е необходимо закупуването на какъвто и да е било продукт от Организатора.
4. Механизъм на Играта
4.1. Организаторът публикува снимка, обявяваща началото на играта, на страницата https://www.facebook.com/prestige96wellness/. Всеки, който желае да участва в промоцията, следва да изпълни правилно условието, зададено в описанието на поста от 24.01.2019 г., публикуван на страницата https://www.facebook.com/prestige96wellness/, а именно: да напише в коментар коя е мечтаната от него дестинация, която иска да посети през 2019 г.
4.2. Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез администратор публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата https://www.facebook.com/prestige96wellness/. Администраторът от страна на Организатора има правото да сваля от Facebook страницата всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания.
4.3. Всеки може да участва само веднъж в играта.
5. Награда. Теглене и получаване на наградата.
5.1. Наградите са: 5 броя кутии бисквити Prestige Wellness Какао 115г без добавена захар (наричани по-долу „Награда/та“).
5.2. Не се допуска размяна на Наградите срещу паричната им равностойност.
5.4. Тегленето на Наградите се извършва на случаен принцип измежду всички участници, изпълнили коректно условията на играта от т. 4.1, 4.2. и 4.3., чрез използване на специализиран компютърен софтуер, осигуряващ равен шанс да спечелят Награда на всички участници.
5.5. Спечелилилите участници ще бъдат обявени на Facebook страницата https://www.facebook.com/prestige96wellness/ на 01.02.2019 г. до 23:59 часа (българско време).
5.6. За получаване на наградата, печелившите участници трябва да попълнят своите данни в специално създадена форма, която ще им бъде изпратена на лично съобщение след края на Играта. Печелившите участници следва да попълнят данните си за доставка, които включват: три имена (име, презиме, фамилия), телефон за връзка и адрес за доставка, в срок до 5 (пет) дни.
5.7. Ако изтеглен победител не потърси наградата си в 5 (пет) дневен срок, Организаторът си запазва правото да я предостави на друг изтеглен участник.
5.8. Не се допуска размяна на награда срещу пари или други изгоди.
5.9. Наградите се получават чрез куриер на посочените от победителите адреси.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ