ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 40 настолни игри Queen’s challenge

Спечелете 40 настолни игри Queen’s challenge
Игрите от кампанията „Queen’s Challenge спечели с нас” се провеждат в Интернет (YouTube и Instagram) чрез следните Изпълнители (Влогъри):
1. ”Aйде БГ“ ЕООД – в Instagram с профил aydebgofficial“ – https://www.instagram.com/aydebgofficial/;
2. Стоян Вълков – в YouTube в канал „Chokaparlqka HD“ – https://www.youtube.com/user/tonityy1999;
3. Галина Радева – в YouTube в канал „Galka Power“ https://www.youtube.com/channel/UCYXjqnRrKA8h5ZAF5ighc1Q ;
4. Гергана Димитрова – в Instagram профила „geryslife“ – https://www.instagram.com/geryslife/
5. Нелина Георгиева – в Instagram с профил „nelinageorge“https://www.instagram.com/nelinageorge/;
6. „Адаманд Ент“ ООД – в Instagram с профилите на Васил Андонов и Никол Бутева https://www.instagram.com/nicole.andonova/ и https://www.instagram.com/vaseto_andonov/ ;
7. „Хера 05“ ЕООД – в YouTube в канал „Andy Studio“ – https://www.youtube.com/channel/UCBtmtT2JSlT1L-LotHjkZrA ;
8. Теодора Цончева – в YouTube в канал „Theodora Tsoncheva“ https://www.youtube.com/user/teddybennington
и
Организатор на игрите от кампанията е „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, адрес с. Казачево, Ловешка област, ЕИК:110558022.
Вземайки участие в игрите от кампанията, които ще се проведат в социалните мрежи (YouTube и/или Instagram), Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на игрите („Официални правила”) и се задължават да ги спазват.
Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на кампанията за всяка една игра, на Facebook страницата (https://www.facebook.com/QueensJuice/).
I. Механизъм:
1. За да се включи в игрите, Участникът трябва да изпълни правилно условието, зададено в специално създадения за стартиране на всяка играта пост на профилите на Влогърите от кампанията.
2. Периодът на кампанията e от 10:00 часа на 01.02.2019г. до 23:59 часа на 11.03.2019г., като в този период всеки от Влогърите ще стартира отделна игра, която ще обяви с публикуването на пост в собствения си профил в социалните мрежи (YouTube и/или Instagram) както следва:
1. Гергана Димитрова – в Instagram профила „geryslife“ 02.02.2019г.
2. ”Aйде БГ“ ЕООД – в Instagram – „aydebgofficial“ – 04.02.2019г.
3. „Хера 05“ ЕООД – в YouTube канал „Andy Studio“ – 08.02.2019г.
4. Галина Радева – в YouTube канал „Galka Power“ 16.02.2019г.
5. Стоян Вълков – в YouTube канал „Chokaparlqka HD“ – 20.02.2019г.
6. Нелина Георгиева – Instagram профила „nelinageorge“ – 28.02.2019г.
7. Теодора Цончева – в YouTube канал „Theodora Tsoncheva“ – 28.02.2019г.
8. „Адаманд Ент“ ООД – Instagram в профилите на „vaseto_andonov“ и nicole.andonova – 02.03.2019г.
В случай на промяна на някоя от датите Влогърите ще обявят новата дата в собствения си профил в социалните мрежи (YouTube и/или Instagram), като тази промяна ще бъде отразена и в настоящите правила.
3. За да се включи в играта, всеки участник, трябва да коментира под специално създадения за целта пост в профила на Влогърите в социалните мрежи (YouTube и/или Instagram).
4. Всеки участник може да вземе участие в игрите в специално създадените постове в профилите на всеки Влогър от кампанията. Всеки участник може да участва в игрите, по веднъж за всеки един профил на Влогърите в социалните мрежи (YouTube и/или Instagram), независимо от броя на коментарите, които е публикувал под съответния пост.
5. С публикуване на коментар, отговарящ на зададените съгласно т. 1 по-горе условия, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила за участие в игрите от кампанията.
II. Право на участие
6. Игрите са отворени за участие на всички физически лица на територията на България, с изключение на служителите на „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи), Изпълниелите (Влогъри) и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи.). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.
7. В игрите от кампанията може да участва всяко физическо лице. Лица на възраст до 14 години участват чрез своя законен представител – родител или настойник, действащ от тяхно име. Лица на възраст от 14 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си.
8. Игрите от кампанията се организира на територията на Република България.
III. Награждаване
9. Наградите в игрите от кампанията „Queen’s Challenge спечели с нас”
За всяка игра ще бъдат изтеглени по 5 (пет) печеливши участника, всеки от които ще получи настолна игра Queen’s challenge.
10. Печелившите участници ще бъдат изтеглени на томболен принцип. Всеки от Влогърите ще публикува в профила си в социалните мрежи (YouTube и/или Instagram) кога и как ще стане тегленето и обявяването на печелившите. Печелившите участници ще бъдат публикувани в пост в профилите на Влогърите в социалните мрежи (YouTube и/или Instagram) най-късно до 11.03.2019 г.
11. Всеки печеливш участник трябва да се свърже с Влогъра, чрез който профил е бил изтеглен и обявен за спечелил. След като са се свързали с Влогърите печелившите участници ще получат специална форма, в която трябва да попълнят своите данни. Формата ще им бъде изпратена на лично съобщение или по друг удобен метод според ограниченията и възможностите на социалната мрежа (YouTube и/или Instagram), в която се е провела играта. Наградите се изпращат на посочените от печелившите адреси изцяло за сметка на Организатора.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ