ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 000 рамки за снимки и 26 000 попсокета за телефон от Cappy

Спечелете 10 000 рамки за снимки и 26 000 попсокета за телефон от Cappy

1.    ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. Промоцията „Купи 2 бутилки 0.250 RGB Cappy в произволна комбинация от вкусове и спечели награда!“, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 8, наричано по-нататък Организатор.

2.    ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила на промоцията се публикуват на сайта www.coca-cola.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в страната).

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.coca-cola.bg.

2.4. С участието си в Промоцията, участниците се обвързват с долуописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

3.   ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Промоцията се организира и провежда в избрани обекти на територията на Република България, активирани с рекламни материали.

4.    ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1. Промоцията започва на 04 февруари 2019 г. и ще продължи до 15 март 2019 г. или до изчерпване на количеството награди в обектите, включени в Промоцията, което от двете събития настъпи по-рано.

5.    УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

5.1. Участващите опаковки са 0.250 RGB Cappy – всички вкусове

6.    ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

С участие в промоцията може да бъде спечелена една от следните награди:

6.1. Рамка за снимки – 2 цвята (10 000 броя общо)

6.2. Попсокет за телефон (26 000 броя)

7.    МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

За всеки две закупени стъклени бутилки наведнъж от участващите опаковки (всички вкусове Cappy в стъклена бутилка от 250 мл) в участващите обекти, активирани с промоцията, потребителят получава скреч карта на място от същия търговския обект в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване може да спечелите, както следва:

7.1. При надпис „Рамка за снимка“ – потребителят има право да получи един брой награда, описана в т. 6.1 и Приложение № 1, на място в търговския обект.

7.2. При надпис „Попсокет за телефон“ – потребителят има право да получи един брой награда, описана в т. 6.2 и Приложение № 1, на място в търговския обект.

7.3. При надпис „Опитай пак“ – потребителят не печели награда.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ