ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 245 000 кутии за храна от Coca Cola

Спечелете 245 000 кутии за храна от Coca Cola

„Участващи опаковки“ са всички пластмасови опаковки Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange или Sprite, в опаковки от 2L.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните: голяма кутия за храна или малка кутия за храна.

Общ брой награди: 245 000, разпределени –  122 665 бр. големи кутии за храна, 122 665 бр. малки кутии за храна.

Промоция се провежда в избрани търговски обекти на територията на страната, обозначени с рекламни материали.

За да вземат участие в Промоцията, участниците  трябва да закупят бутилка 2L Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange или Sprite. При покупка на една бутилка от участващите опаковки, от участващ в промоцията обект, участникът получава възможност да спечели под капачката  кутия за храна  . При наличие на следните надписи под капачката:

– „Печелиш кутия“ – потребителят има право да получи един брой кутия за храна по избор малка или голяма , описана в т. 7, веднага, на място в търговския обект;

– „Усмивка“ – потребителят не печели награда;

Наградите се получават от наградни центрове срещу представяне на печеливша капачка.Информация за наградни центрове може да получите на телефон 0800 12345.

Награди ще бъдат раздавани до изчерпване на количествата награди.

Количеството на промоционалните награди е ограничено съгласно т.7, така че награди ще бъдат раздавани на принципа “първи купил – първи получил”, до изчерпване на  количествата. Организаторът не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

Информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България)  всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00 ч. до 17.00 ч..

Наградите ще бъдат раздавани срещу представяне на печеливша капачка от участника в някой от наградните центрове.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ