ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете мъжки и дамски обувки Nike AIR MAX SEQUENT 4

Спечелете мъжки и дамски обувки Nike AIR MAX SEQUENT 4
1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА 1.1. Организаторът на кампанията е „СПОРТ ДЕПО” АД със седалище на управление и адрес за кореспонденция в гр. София 1766, ж.к.”Младост”4, “Васил Радославов” №6, тел: 02 4016500; факс: 02 4016545, ЕИК175399518
2. СРОК НА КАМПАНИЯТА. РЕГИОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 2.1. Кампанията се провежда на територията на България през периода от 07.02.2019г. до 12.02.2019г., включително.
3. УЧАСТНИЦИ И УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ 3.1 . В кампанията участва всяко физическо или юридическо лице, което качи снимка, на която е със своята половинка като коментар под поста и го/я тагне в периода от 07.02.2019г. до 12.02.2019г., включително. 3.2. Участниците трябва да бъдат български граждани или пребиваващи в България физически лица, а юридическите лица трябва да бъдат регистрирани на територията на България. 3.3 Служителите на „СПОРТ ДЕПО” АД, както и членовете на техните семейства, нямат право на участие. 3.4. Лицe на възраст между 14 и 18 години може да участва в играта, но само със знанието и съгласието на свой родител или попечител. 3.5. След промяната на чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г., паричните и предметни наградите, получени на случаен принцип подлежат на данъчно облагане и деклариране. Предоставящите предметни награди с пазарна стойност от 30,00 лв. и повече, следва да издават на наградените физически лица служебни бележки по образец за удостоверяване на стойността на непаричния доход. Физическите лица, получили предметни награди имат ангажимент за деклариране на дохода и плащане на данък общ доход (ДОД) за своя сметка.
4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА 4.1 За да участва в томболата за наградата всяко лице трябва да тагне половинката си и да качи снимка с нея като коментар под поста. 4.2 Всички, които са извършили действията описани горе в т.4.1, в периода от 07.02.2019г. до 12.02.2019г., включително, автоматично участват в томболата. 4.3. Чрез участието си в кампанията участниците изрично се съгласяват да предоставят техните лични данни с цел последващи маркетингови активности на “СПОРТ ДЕПО” АД.
5. НАГРАДИ 5.1. 1 бр. мъжки и 1 бр. дамски обувки Nike AIR MAX SEQUENT 4
6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ 6.1. Тегленето на победителите ще бъде на 13.02.2019г., чрез томбола. 6.2. Победителите ще бъдат определeни на случаен принцип. Резултатите от тегленията ще бъдат публикувани на Facebook страницата на SPORT DEPOT. 6.3 Организаторът ще се свърже с победителите посредством facebook съобщение в рамките на максимум 5 (пет) работни дни от определянето му. Ако победителят не отговори на изпратенoто му съобщение в рамките на посочения срок, ще се определи друг победител по описания по-горе механизъм. 6.4 Ако победителите са лица на възраст между 14 и 18 години, наградата се получава само в присъствието на родител/настойник.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ