ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесни раници от Chupa Chups

Спечелете чудесни раници от Chupa Chups
1. Кампанията „Surprise DOGS vs CATS” Part 2 , наречена „Играта“, се организира от „Интерфудс България“ ЕАД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175114245 с адрес гр.София, бул. Христофор Колумб 57 (Организатор).
2. Период на Играта: 23.01.2019 – 26.02.2019г.
2.1. Организаторът си запазва правото да променя периода на Играта, ако сметне, че това е необходимо.
3. Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Лицата на възраст до 14 години участват чрез своя законен представител – родител или настойник, действащ от тяхно име. Лицата на възраст от 14 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си. Нямат право да участват служителите на „Интерфудс България“ ЕАД, „Силвърлайнинг комюникейшънс” ЕООД, членове на техните семейства, както и всички взели участие в организацията на кампанията и провеждането.
4. Участвайки в Играта, участниците приемат тези общи условия и се ангажират да спазват техните разпоредби. В случай, че участник не е съгласен или не приема изменение на Общите условия, участникът следва да преустанови участието си в
Играта.
5. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Общи условия на Играта, като промените влизат в сила след публикуване на Facebook страницата на Chupa Chups: https://www.facebook.com/chupachupsbg
6. Участието в играта не е обвързано с покупка на продукт/и с марка Chupa Chups.
Раздел II
Механизъм на Играта
1. Играта обхваща периода: 23.01.2019 – 26.02.2019г. За този период на страницата на Chupa Chups за България във Фейсбук ще бъдат проведени 7 мини-игри с различни продължителност, в съответствие с различни промоции на Възложителя.
Период на игри:
1. 23.01.-29.01.2019г.
2. 29.01.-04.02.2019г.
3. 04.02.-08.02.2019г.
4. 08.02.-12.02.2019г.
5. 13.02.-18.02.2019г.
6. 18.02.-22.02.2019г.
7. 22.02.2019-26.02.2019г.
2. За да се включи в конкретна игра, участникът трябва да изпълни условията за участие, посочени в конкретния пост, обявяващ играта, публикувайки съдържание от свое име по указан начин.
3. Всички спечелили потребители, които са подали коректни данни за доставка, ще получат своите награди в рамките на 30 работни дни след края на играта.
Раздел III
Награди
1. Наградите, налични за участниците в играта, са:
7 броя раници с логото на Chupa Chups
2. Всички печеливши ще бъдат обявявани на Facebook страницата : https://www.facebook.com/chupachupsbg/ в края на посочения период на играта.
Раздел IV
Лични данни
Условия за ползване и политика за конфиденциалност:
С влизането си на Facebook страницата на Chupa Chups и използването на информацията, която тя съдържа, Вие декларирате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с настоящите Условия.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ