ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смарт часовници Garmin Vivoactive® и видео камери GoPro Hero 7

Спечелете смарт часовници Garmin Vivoactive® и видео камери GoPro Hero 7

Направи минимум 10 трансакции в периода 01.02.2019 г. до 31.03.2019 г. през своето интернет е- Postbank или мобилно банкиране m-Postbank и участвай в томбола * за:

10 смарт часовника Garmin Vivoactive® HR
10 спортни видео камери GoPro Hero 7

В случай, че все още не използваш нашето мобилно банкиране m-Postbank, свали го напълно безплатно и увеличи шансовете си за награда !

Победителите ще бъдат изтеглени на 05.04.2019 г. като информация за печелившите ще намериш тук.

* В кампанията могат да участват пълнолетни физически лица с местожителство в Република България, които са сключили договор за ползване на услугата Интернет банкиране с Пощенска банка преди 01.02.2019 г. Всеки с право на участие, който направи минимум 10 трансакции (с изключение на преводи между сметки на един и същ титуляр, открити в банката) през интернет или мобилното банкиране на банката (е-postbank или m-postbank ) в периода от 01.02.2019 г. до 31.03.2019 г.  участва автоматично в томбола за една от общо 20 награди – 10 смарт часовника Garmin Vivoactive® HR и 10 спортни видео камери GoPro Hero 7 Silver

Клиенти, които са сключили договор за услугата Интернет банкиране след старта на кампанията, не могат да участват в Кампанията.

Участниците, отговарящи едновременно на критериите и условията, описани в т.4. и т.5.1., автоматично се регистрират за тегленето на наградите. Един участник може да спечели само една награда.

На случаен принцип и в присъствието на нотариус ще бъдат изтеглени 20 (двадесет) печеливши измежду регистрираните за участие в Кампанията. Ще бъдат изтеглени и 20 (двадесет) резервни участници, които ще имат правото да спечелят награда при условията на т.7.3.

Спечелените награди се получават лично от печелившия участник и не могат да бъдат преотстъпвани, променяни или заменяни с друга награда, включително не могат да бъдат заменени за паричната им равностойност.

Организаторът декларира и внася дължимия данък във връзка с предметните награди по т.6.1. по реда и в сроковете, предвидени в ЗДДФЛ.

Участниците, които печелят награда, ще бъдат уведомени за това чрез обаждане от името на Организатора, на посочения от тях при регистриране за услугата Интернет банкиране телефонен номер, до 5 работни дни след изтеглянето на печелившите в томболата.

Организаторът допълнително може да публикува името и фамилията на спечелилите участници на интернет страницата на кампанията, на адрес www.postbank.bg, след предоставяне на изрично съгласие съгласно т. 8.2. по-долу.

Ако победителят не бъде открит по телефона от Организатора в срок от 3 работни дни или откаже да получи наградата, участникът губи правото да получи наградата. В посочените случаи наградата се предоставя на резервен участник (съгласно реда на тяхното изтегляне), който ще бъде уведомен по реда на т. 7.1. по-горе.

Наградата се предава лично на печелившия участник в избран от него финансов център на Банката, за което се съставя приемо-предавателен протокол.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ