ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 2 милиона кена Ариана

Спечелете 2 милиона кена Ариана

Раздел I. ОБЩИ ПРАВИЛА
1. Промоцията „Ариана Национална Консуматорска промоция 2019“ (наричана за краткост по-долу
Промоцията) се организира от „Загорка” АД (наричано за краткост по-долу Организатор).
2. Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в
Промоцията, и са публикувани на електронната страница на Организатора –
https://ariana.bg/promo.
3. Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила до 30.04.2019 г.
вкл, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на https://ariana.bg/promo.
4. Участник в Промоцията може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на
стартирането й, което живее на територията на Република България. В Промоцията нямат право да
участват служители на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и
съпрузи). С извършването, на което и да е от действията за участие в Промоцията, участниците
декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и
неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
5. Организаторът има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от
Промоцията, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в
настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията.
6. Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят вероятността за
спечелване на награда да бъде повишена, посредством използването на средства и методи,
различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване
извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на
процеса по спечелването на наградите, Организаторът има право да дисквалифицира съответния
участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива
действия награда/награди.
7. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
8. Промоцията започва в 00:00:00 часа на 15.02.2019 г. и приключва в 23:59:59 часа на 15.05.2019 г.
или до изчерпване на промоционалните опаковки на пазара, което от двете обстоятелства настъпи
първо.
9. Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това на
https://ariana.bg/promo, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване
на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на участниците не се
дължат компенсации.

РАЗДЕЛ II. НАГРАДИ
10. Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците, са 2 000 002 броя кена Ариана 0.5л.

РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
11. Участието в Промоцията е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Организатора.
2
12. Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е
необходимо:
12.1. да закупи някой от следните артикули: Ариана кен 0.5л; стъклена бутилка Ариана 0.5л; Ариана
пластмасова бутилка 1л; Ариана пластмасова бутилка 2л или Ариана пластмасова бутилка 2.2л с
промоционален етикет.
12.2. да провери символа под капачката на бутилката или езичето на кена.
12.3. в случай че символът под капачката на стъклената или пластмасовата бутилката е „Печелиш
кен Ариана 0.5L“, а под езичето на кена е “KEH АRIANA“, да посети https://ariana.bg/promo, където
може да види центровете, от които да получи наградата си срещу предаване на капачката на
бутилката или езичето на кена.

РАЗДЕЛ IV. СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
13.1. Капачките на пластмасовите бутилки и стъклената бутилка, под които има изписано „Печелиш
кен Ариана 0.5L“, печелят 1 брой кен Ариана 0.5л. Езичетата на кеновете, под които има изписано
„KEH АRIANA“, печелят 1 брой кен Ариана 0.5л
13.2. Един участник в Промоцията може да спечели повече от една награда.
13.3. Един участник в Промоцията може да размени за наградa кен Ариана 0.5л. до 12 печеливши
капачки и/или езичета на ден в един награден център. В случай че наличностите в търговския обект
не достигат, спечелилият може да потърси наградите си в друг обозначен със стикер награден
център. Списъкът с наградните центрове, обявен на https://ariana.bg/promo, може да бъде
променян и допълван в срок до 30.04.2019г.

РАЗДЕЛ V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ
14. Кеновете Ариана 0.5л могат да се вземат от посочените на https://ariana.bg/promo центрове,
обозначени с награден стикер в срок до 31.05.2019 г.
15. Ако спечелилият участник не потърси своя кен Ариана 0.5л в посочения в т. 14 срок, той губи
правото да получи наградата си.
16. При получаване на всяка от наградите, печелившият следва да докажe, че e пълнолетен чрез
представяне на документ за самоличност.
17. В случай че представител на Награден център откаже предаването на награда, въпреки
надлежно представена печеливша капачка/ езиче на кен, спечелилият участник следва да уведоми
за това Организатора чрез обаждане на безплатната потребителска линия на „Загорка“ АД – тел:
0800 11 330 с цел да му бъде оказано съдействие. Участникът следва да предостави конкретна
информация – дата, адрес на Наградния център, допълнителна информация, както и координати за
контакт.
18. След 15.05.2019 г. промоционални опаковки може да се предлагат на пазара в Р. България до
изчерпване на наличните количествата, като Организаторът има задължение по предоставянето на
награди до 31.05.2019 г. по смисъла на т.14.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

12 comments

 • От гр.Русе съм. Има доста обявени места от където при печлба изписана под капачката,мога да си взема бира.Жалко но в нашият град само са обявени местата но където и да се отиде ти казват нямаме и не знаем,че трябва да имаме /кенчета/. Жалко имаш печалба но не можеш да си я вземвеш.

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, преди всичко се радваме, че печелите награди 🙂 Желаем още много спечелени награди през годината 🙂 Относно тази игра, организатор е „загорка“ АД. Можете да се свържете с организатора за да Ви помогнат с вашият казус на потребителския телефон на компанията – 0800 11 330. (телефонът е посочен в общите условия на играта тук – https://ariana.bg/promo/files/ariana-terms.pdf ). Поздраив и успех!

 • Гергана

  кои магазини в гр.Елин Пелин участват в промоцията?

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, преди всичко се радваме, че печелите награди Желаем още много спечелени награди през годината Относно тази игра, организатор е „загорка“ АД. Можете да се свържете с организатора за да Ви помогнат с вашият казус на потребителския телефон на компанията – 0800 11 330. (телефонът е посочен в общите условия на играта тук – https://ariana.bg/promo/files/ariana-terms.pdf ). Поздраив и успех!

 • kupuwam ot Prizma eood Primorsko. imam pecalba noga li da q wzema ot tqh.

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, преди всичко се радваме, че печелите награди Желаем още много спечелени награди през годината Относно тази игра, организатор е „загорка“ АД. Можете да се свържете с организатора за да Ви помогнат с вашият казус на потребителския телефон на компанията – 0800 11 330. (телефонът е посочен в общите условия на играта тук – https://ariana.bg/promo/files/ariana-terms.pdf ). Поздраив и успех!

 • Ариана

  Не дават спечелените бири.в СВА гр.Нови пазар

  • Играйте и спечелете

   Съжаляваме да чуем това. моляс вържете с организаторите на играта и вярваме, че ще Ви помогнат след сигнала.

 • ФИКРИЕ ХЮСЕИН

  НАЗДРАВЕ С ШУМЕНСКО!

 • Йордан

  то и в Русе е така в СВА

  • Играйте и спечелете

   Здравейте, радваме се, че проявявате интерес към игрите, които събираме и публикуваме. Ние събираме игрите с награди на едно място и не сме организатор на посочената от Вас игра. Пълна информация за това как функционира нашата страница можете да намерите тук – https://www.igraiteispechelete.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81 .

   Играта, която коментирате е приключила.

   Поздрави и късмет!

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ