ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три ваучера за парфюми по 150 лева и 20 комплекта продукти Medix Alvina

Спечелете три ваучера за парфюми по 150 лева и 20 комплекта продукти Medix Alvina

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР
Организатор на кампанията “ПОТОПИ СЕ В
ЕКСКЛУЗИВНО ПЪТЕШЕСТВИЕ ЗА СЕТИВАТА” е
„МЕКСОН“ ООД (наричан „Организатор“ по-долу), със
седалище: Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 266, ЕИК:
BG115168282 и подизпълнител: „Експлора БГ” ООД.
Организаторът си запазва правото да допълва или променя
Официалните Правила, като промените влизат в сила след
публикуването им на страницата на кампанията: nai.medixbg.com

РАЗДЕЛ 2. УЧАСТИЕ
Кампанията е отворена за всяко физическо лице, гражданин на
Република България, навършило 18 години (наричано
„Участник“ по-долу), с изключение на служители на
„МЕКСОН“ ООД и служители на “Експлора БГ” ООД, както
и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
Забранено е използването на всякакви методи, които по един
или друг начин добавят регистрации “автоматично” вместо
Участника и други подобни злоупотреби. Всеки Участник,
който се опита да наруши правилата на активността, ще бъде
автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение
изрично включва действия за:
а) получаване на повече от една регистрация от едно лице; б)
използване на повече от един профил от едно и също лице за
участие в кампанията; в) използване на техники и/или
технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално
участие на съответното физическо лице в активността; г)
всяко друго действие, което променя механизма за участие в
кампанията или увеличава шансовете за печалба на някой
участник извън описания механизъм в настоящите Официални
Правила.
Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора,
като той не дължи обяснение за начините на определяне на
опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на
активността.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Кампанията се провежда в периода oт 25.02.2019 г. до 23:59:59
ч. на 24.03.2019г. включително, като Организаторът си
запазва правото да променя датите, ако поради непредвидени
обстоятелства не може да активира кампанията до 25.02.2019
г. или да я прекрати в обявения срок от публичното им
оповестяване.

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ
4.1. МЕХАНИЗЪМ
За да се включи в кампанията и томболата, Участникът трябва
да изпълни следните стъпки:
Стъпка 1: Да отиде на страницата на кампанията: nai.medixbg.com
Стъпка 2: Да се регистрира в кампанията.
Стъпка 3: Да приеме Официалните Правила на промоцията.
Стъпка 4: Да избере по един от ароматите, представени в
кампанията и да отключи всички нива от пирамидата.
Отключването става с кликване върху конкретна “съставка”,
при което тя става видима. След отключване на всички
съставки потребителят има право да отключи нов аромат.
4.2. НАГРАДИ
Малки награди: 20 броя комплекти продукти Medix Alvina:
MEDIX ALVINA PRO WASH Intense Colors 1300ml- за цветни
тъкани – 1бр.
ALVINA WHITE Active Complex 1300ml – за бели тъкани –
1бр.
ALVINA BLACK Intense Dark 1300ml– за черни и тъмни
тъкани – 1бр.
MEDIX ALVINA DELUXE PERFUME Exclusive 925ml – 1бр.
MEDIX ALVINA DELUXE PERFUME Magnetic 925ml– 1бр.
MEDIX ALVINA DELUXE PERFUME Elegance 925ml– 1бр.

Големи награди:
3 броя ваучери за парфюм на стойност 150лв всеки.

РАЗДЕЛ 5. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Един Участник може да отключи всеки аромат по един път.
Всеки отключен аромат ще бъде зачетен за участие в
разпределението на наградата.
Всеки Участник, изпълнил условията на промоцията, получава
правото на участие в разпределяне на наградите, съгласно
настоящите Официални Правила.
Печелившите за малките и големи награди ще бъдат
определени чрез томбола, на случаен принцип, в присъствието
на комисия от трима души.
Теглене на печелившите участници ще се извърши след
приключване на кампанията в рамките на три дни, както
следва:
-Теглене малки награди:27.03.2019г.
-Теглене големи награди:27.03.2019г.
Печелившите ще бъдат обявени до 3 дни след извършеното
теглене на страницатa nai.medix-bg.com и уведомени
посредством електронно писмо на имейл адреса, с който са
извършили регистрация в промоцията.

РАЗДЕЛ 6. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или
заменяни. Видът на наградата не може да бъде избиран.
В случай на невъзможност от страна на Организатора да
предостави описаните награди по причини извън неговия
обхват или възможности, Организаторът си запазва правото да
награди печелившите с награда на сходна или по-висока
стойност.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

2 comments

  • Галина Чалова

    УЧАСТВАМ

    • Играйте и спечелете

      Здравейте, благодарим за интереса към публикуваната от нас игра. Ние събираме игрите с награди на едно място. За да участвате в тази игра е необходимо да посетите линка за участие и да отговорите там. Поздрави и успех!

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ