ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 30 козметични кутии с продукти AVON

Спечелете 30 козметични кутии с продукти AVON

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА Кампанията „ Майка, но и жена“ 

1.1. Кампанита „Майка, но и жена“ е организирана от „Ейвън Козметикс България” ЕООД, със седалище гр. София, бул. „България” № 69 ет. 9, с ЕИК 121902485, представлявано от управителя Даниел Шопов, за краткост по-долу наречено “Организатор” или „Ейвън”.

ЧАСТ 2. ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ

2.1. Периодът на участие в Кампанията е от 10:00 часа на 20.02.2019 година до 00.00 часа на 10.03.2019 година.

ЧАСТ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. Участник в кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице с местоживеене на територията на Република България, което в периода на участие изпълни условията за участие, описани по-долу.

3.2. В Кампанията нямат право да участват:

3.2.1. лица, ненавършили 14 (четиринадесет) години; непълнолетните и лицата, поставени под ограничено запрещение, могат да участват само със съгласие на родител или попечител, включително за получаване на награда;

3.2.2. служители на Организатора, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца).

ЧАСТ 4. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

4.1. Кампанията с предварително записване на сайта www.minutizamama.bg

За да бъде включен в кампанията участникът трябва предварително да попълни формата за регистрация на горепосочения сайт, като предостави следната информация:

  • Име, фамилия , имейл, телефон

4.2. Реална регистрация Такава е всяка една, извършена от редовен участник, който е попълнил регистрационната форма при гореописаните условия.

ЧАСТ 5. ОПИСАНИЕ 

5.1. Един участник може да регистрира безброй много ваучери на посочения по-горе сайт.

ЧАСТ 6. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Тегленето на наградите в томболата ще се извърши в на 11.03.2019 година в 13.00 часа чрез жребий, като от всички участници, спазили коректно условията за участие, на случаен принцип ще бъдат избрани 30 печеливши участника и 30 резервни участника.

6.2. Всеки от резервните печеливши Участници по тази точка може да замести титулярните печеливши Участници, при условие, че същите не могат да бъдат открити и/или да получат наградата в съответствие с изискванията на тези правила.

ЧАСТ 7. УВЕДОМЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОТВЪРЖДЕНИЕ 

6.1. Участника ще получи имейл до 24ч с генериран ваучер

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ