ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 200 фотоапарата за моментни снимки Polaroid Snap и 2000 чифта слушалки от Milka

Спечелете 200 фотоапарата за моментни снимки Polaroid Snap и 2000 чифта слушалки от Milka

Официални правила на играта
„Нежност, пълна с чудеса!”

 • Официални правила за промоцията:
  • I. Организатор на промоцията е Монделийз България EOOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (наричани по-долу „Официални правила”). Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на https://www.milka.bg/
  • II. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес:https://www.milka.bg/
  • III. Период на Промоцията /Играта/: 01.03.2019 – 31.03.2019 г. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
  • IV. Продукти, участващи в Промоцията – Milka шоколади, бисквити, бонбони и/или вафли, независимо от вида и грамажа.
 • Право на участие:
  • V. Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България на възраст над 16 години с изключение на служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, Лео Експрес ЕООД, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • VI. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка II, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
  • VII. Участвайки в тази Промоция, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
  • VIII. За да получат награда от Промоцията, печелившите са длъжни да запазят и предадат на куриера касовата бележка от закупения/закупените продукт/и, които показват, че е била направена покупка на продукти Milka на стойност най-малко 6 лв. Необходимо условие е закупуването на Milka продукти на общата стойност от не по-малко от 6 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.
 • Механизъм на Промоцията /Играта/:
  • IX. За да участва в Играта, всеки участник трябва дa:
  • Стъпка 1: Закупи Milka шоколади, бисквити, бонбони и/или вафли (независимо от вида и грамажа) на обща стойност минимум 6 лв. Необходимо условие е закупуването на Milka продукти на общата стойност от не по-малко от 6 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.
  • Стъпка 2: Регистрира стойността и номера от касовата бележка на интернет страницатаhttps://www.milka.bg/
  • При регистрацията участникът трябва:
   • – да въведе цифрения код от касовата бележка
    – да въведе общата сума от закупените Milka продукти
    – да потвърди captcha кода;
    – да въведе имейл
    – да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и ако е печеливш, неговият/нейният имейл ще бъде публикуван на сайта като последните 3 символа от всеки имейл (напр. ivan***@abv.bg) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на сайтаhttps://www.milka.bg/
  • Единният идентификатор на всеки участник е неговият имейл адрес. За коректното отчитане на успешните опити на участника той трябва да използва един и същ имейл адрес. Едно физическо лице има право да участва само с един имейл адрес.
 • Награди:
  • За периода на играта СА ПРЕДВИДЕНИ общо 2200 бр. Milka награди, разпределени по следния начин:
   • • 50 бр. Polaroid Snap всяка седмица (общо 4 седмици период на активност)
   • • 500 бр. Milka слушалки всяка седмица (общо 4 седмици период на активност)
  • Тегленето на печелившите ще се извършва след края на всеки период на активността измежду всички участници, отговарящи на условията, описани в раздел „Механизъм“ за конкретния период:
  • Период 1 – тегленето се извършва на 08.03.2019 г.
   Период 2 – тегленето се извършва на 15.03.2019 г.
   Период 3 – тегленето се извършва на 22.03.2019 г.
   Период 4 – тегленето се извършва на 01.04.2019 г.
  • Печелившите ще бъдат публикувани на сайта в рамките на 48 часа след края на всеки период от Играта чрез техните имейли като последните 3 символа от всеки имейл ще бъдат скрити (напр. ivan***@abv.bg).
  • Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер. Регистрираните за съответния период касови бележки участват само и единствено в тегленето за седмичните награди за съотвтения период. За да се включи в следващо/друго теглене за седмични награди е необходимо участникът да регистрира нова/и касова бележка/и.
   • 1. Един участник може да спечели само една награда от вид.
    Един участник може да направи максимум 5 регистрации на касова бележки в рамките на едно денонощие. Един участник може да направи максимум 20 регистрации на касови бележки за целия период на активността.
   • 2. Печелившите участници получават наградите си след представяне на касовата бележка за закупените продукти Milka на куриера (стойността и номерът от която предварително са регистрирали, за да участват). Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.
   • 3. Единният идентификатор на всеки участник е неговият имейл адрес. Потребителят трябва да въведевалиден, реален и действащ имейл адрес.
   • 4. Печелившите участници ще бъдат известени чрез имейл съобщение, в което ще бъде предоставен линк към интернет форма, на която в 5-дневен срок могат да предоставят име, фамилия, мобилен номер, населено място и адрес за получаване на наградата. Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.
   • 5. Ако участник е подал своите данни за получаване на наградата и е печеливш за втора награда от съответния вид, то при получаване на уведомителния имейл ще види съобщение, че не е необходимо да подава повторно данни за получаване на наградата.
   • 6. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение, не е предоставилвалиден, реален и действащ имейл адрес и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.
   • Организаторът умолява всички участници стриктно да проверяват своята пощенска кутия както и „SPAM” (СПАМ) директория за получен от нас имейл!
  • Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ