ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 40 кафе машини Lavazza Modo Mio Jolie

Спечелете 40 кафе машини Lavazza Modo Mio Jolie

Промоцията „Купи продукт Лаваца в ЛИДЛ, регистрирай номера на касовата бележка и участвай в томбола за една от 40 А Модо Мио Машини“ се организира и провежда на територията на Република България, а участващи търговски обекти са всички търговски обекти на Лидл България ЕООД & Ко КД.

Участващи продукти  са всички Лаваца продукти, разпространявани в магазинната мрежа на Лидл България ЕООД & Ко КД.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

Кафе машина А Модо Мио Jolie – 40бр. всяка на стойност 149.00лв с ДДС

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Всеки потребител, който в рамките на продължителността на промоцията закупи някой от участващите в промоцията продукти, подробно описани в част 6 от Официалните правила, може да участва в промоцията „Купи продукт Лаваца в ЛИДЛ, регистрирай номера на касовата бележка и участвай в томбола за една от 40 А Модо Мио Машини“

След закупуване на продукт, потребителят регистрира номера от касовата бележка на сайта на играта  www.lavazza.ammpromo.bg  С една касова бележка може да се участва само веднъж и една касова бележка може да бъде регистрирана само един единствен път, независимо от броя продукти Лаваца, закупени при покупката, за която е издадена касовата бележка. Всеки участник може да регистрира повече от една касова бележка и по този начин да участва повече от веднъж за награда.

При първоначалната регистрация, всеки желаещ  да участва в играта попълва специална форма за участие, в която трябва да посочи своите имена /собствено и фамилно име/, телефон за връзка, електронна поща и местожителство. Тези данни ще бъдат използвани  само и единствено за цели, както следва: за участие в промоцията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в играта, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила. .

Всеки един регистриран код дава на участника право на едно участие в Промоцията  и съответно в разпределение на случаен принцип за някоя от посочените в Част  7 от правилата награди.

Всеки участник трябва да пази до края на промоционалната активност касовите бележки, чиито номера е регистрирал,  за доказване достоверността на регистрираните касови бележки и на направените покупки  на LAVAZZA продукти, и в  случай че спечели следва да ги представи преди да му бъде дадена наградата/ наградите. Един участник може да спечели и повече от една награда.

Наградите се предоставят на участници, отговарящи и изпълнили условията за участие в промоцията.

Печелившите имена ще бъдат изтеглени  на случаен принцип   от всички участници на 12.04.2019г. в присъствие на нотариус. Организаторът изтегля и резервни печеливши участници, които да получат награди в случай, че някой/някои от спечелилите  не може да бъдат открити  в срок от 20 дни, за да получат наградите си.

Имената на печелившите участници, както и спечелените от тях награди ще бъдат обявени в рамките на три работни дни от деня, в който са изтеглени печелившите на  www.lavazza.ammpromo.bg.

Получаването на наградата се осъществява срещу представяне на лична карта, представяне на касови бележки, с които се  удостоверява направената покупка на продукти Лаваца и оформяне на съответен приемо-предавателен протокол.

Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период.

В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани  само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в промоцията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на куриерска фирма Еконт ЕООД Организаторът съхранява данните за срока изискуем от българското законодателство.

Спечелил участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон и електронна поща и организаторът не е могъл да се свърже с него, за да му даде наградата/наградите и който не се свърже с Организатора, за да си потърси наградата си в срок до 30.04.2019, губи правото си на награда и Организаторът има право да я предостави на друг участник (изтеглен резервен печеливш), отговарящ на условията.

Наградите ще бъдат доставяни по куриер  в срок до 40 /четиридесет/дни  от обявяване на печелившите участници на   www.lavazza.ammpromo.bg

Представител на организатора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща или телефон, с цел да информира участника, че са изтеглени печелившите имена.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ