ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете пътуване за двама до Милано и 2222 чаши от TWIX

Спечелете пътуване за двама до Милано и 2222 чаши от TWIX

Организатор на Рекламната кампания „Twix и кафе” /Промоцията/ е „Марс Инкорпорейтед България” ЕООД, ЕИК 831142767, гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда 5, блок Б ет. 10 („Организатор”).

Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в промоцията. С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията, описани в настоящите Официални правила, участниците потвърждават, че са ги прочели, разбрали и приемат безусловно.

Официалните правила ще бъдат публикувани на сайта на промоцията https://twix.bg/, където ще са достъпни през целия период на Промоцията.

Организаторът си запазва правото да изменя или допълва едностранно Официалните

правила в съответствие с действащото българско законодателство. Промените влизат в

сила след публичното им оповестяване на https://twix.bg/.

ДЕФИНИЦИИ

Територия на промоцията

Промоцията се провежда на територията на Република България.

Продължителност на промоцията

Промоцията започва в 00:00:00 часа на 01.03.2019 г. и ще продължи до 23:59:59 часа на

30.04.2019 г. (период на Промоцията). Организаторът няма задължения и не носи

отговорност пред участник, който е заявил участието си преди или след изтичане на

периода за заявяване на участие, посочен в настоящите Официални правила.

УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

Продуктите, които дават възможност за участие в Промоцията, са всички опаковки Twix (шоколадови десерти и сладолед). При промяна на Официалните правила валидни остават публикуваните на сайта на Промоцията, дори в търговската мрежа да се намират опаковки, на които кратката версия на Официалните правила не е в съответствие с настъпилите промени.

УЧАСТНИК В ПРОМОЦИЯТА

Възможност да участват в Промоцията имат всички физически лица с местоживеене в

Република България, които към момента на регистрацията им в Промоцията са навършили 18 години /Участници/.

В Промоцията не могат да участват служителите на „Марс Инкорпорейтед България”

ЕООД и всички рекламни агенции, свързани с Промоцията, дистрибутори,

разпространяващи продукти на Организатора, както и членовете на техните семейства

/деца и съпрузи/.

ДОСТЪП ДО ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА

Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни на интернет адрес

https://twix.bg/ за целия период на Промоцията.

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА/МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

Участието в Промоцията за спечелване на „Twix чаша“ е обвързано с покупка.
За да участва в нея, всеки участник

трябва да премине през следните стъпки:

Да закупи някоя от участващите опаковки Twix
Да създаде потребителски профил като регистрира своите лични данни, които са посочени за попълване във формата за регистрация на сайта https://twix.bg/.
Да регистрира касовата бележка, съдържаща покупка Twix, на сайта https://twix.bg/, като качи снимка, съдържаща касовата бележка и закупения продукт и попълни стойността, датата и номера на касовата бележка.
Участието в Промоцията за спечелване на „Пътуване до Милано за двама“ не е обвързано с покупка. За да участва в нея, всеки участник трябва да премине през следните стъпки:
Да създаде потребителски профил като регистрира свои лични данни, които са посочени за попълване във формата за регистрация на сайта https://twix.bg/ за участие в Промоцията за спечелване „Пътуване до Милано за двама“.

Участниците могат да се регистрират и да регистрират касови бележки от 00:00 часа на 01.03.2019 г. до 23:59:59 часа на 30.04.2019 г.

Участниците в Промоцията имат право да участват само с 1 потребителски профил.

Един Участник може да спечели само по една награда от всеки един вид.

При всяко манипулиране или опит за такова, участникът губи правото си на спечелена награда.

Участниците в Промоцията имат право да участват неограничен брой пъти с регистриране на касови бележки.

Касовите бележки се одобряват от администратор само в работни дни, в рамките на 48 часа от качването им.

Всяка направена успешна регистрация до 23:59:59 ч. на 30.04.2019 г. участва в предстоящото на 02.05.2019 г. теглене за 1 от 2 пътувания до Милано за двама.

Всяка регистрирана и одобрена касова бележка до 23:59:59 ч. на 30.04.2019 г. участва в предстоящото на 02.05.2019 г. теглене за 1 от 2222 броя Twix чаши.

ОПИСАНИЕ И ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

В Промоцията ще бъдат разпределени следните награди:

Общо 2222 броя Twix чаши
Наградите ще се теглят на случаен принцип, измежду всички участници, с поне 1 (една) одобрена касова бележка от началото на промоцията до крайния срок за участие.

Общо 2 пътувания до Милано за двама, на стойност общо 1000 лв.за двамата.
Наградата включва ваучер за екскурзия до Милано с възможност за избор на дата от предоставените от Организатора възможни периоди, в посочената сума – двупосочни самолетни билети, хотелско настаняване за 2 нощувки и джобни.

Наградите ще се теглят на случаен принцип, измежду всички участници, които са се регистрирали на https://twix.bg/ от началото на промоцията до крайния срок за участие.

Тегленето ще се извърши чрез специализиран компютърен софтуер.

Печелившите ще бъдат определени на лотариен принцип измежду всички регистрирани и отговарящи на условията към момента на теглене. Организаторът няма да използва този софтуер или каквито и да било други процедури и алгоритми по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите.

Печелившите ще бъдат публикувани в подстраница „Печеливши” на

сайта https://twix.bg/

В случай че при тегленето на награди от Промоцията не бъде регистрирано нито едно валидно участие, разиграване на награди не се провежда, а наградите остават на разположение на Организатора.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ