ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 300 чудесни уреда Philips от Калиакра

Спечелете 300 чудесни уреда Philips от Калиакра

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

за участие в промоционална кампания на Калиакра „Отдай се на пролетен вкус и спечели

 (За периода: 1 март 2019г. – 30 април 2019г. включително)

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила (отбелязвани като „Официални Правила“)

Общи разпоредби:

 • Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на тези Официални правила
 • Официалните правила са достъпни безплатно за всеки заинтересован в периода на промоционалната кампания (1.03.2019г. – 30.04.2019г. включително) на kaliakrapromo.info.
 • Организаторът на промоционалната кампания си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след публикуването им на адресkaliakrapromo.info.

Раздел I. ОРГАНИЗАТОР

Калиакра Национална Кампания 2018г. – „Отдай се на пролетен вкус и спечели ” („Кампанията“) се организира от Юниливър България ЕООД („Организатор“), със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, бизнес – парк София, сграда 3, ет. 1, и се провежда със съдействието на рекламна агенция „Страта Промо“ ЕООД.

Раздел II. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

“Кампанията” се провежда на територията на Република България, в периода 1 март 2019г. – 30 април 2019г. включително.

След приключване на „Кампанията”, Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията” все още продължава.

„Кампанията“ се организира и провежда на територията на Република България според правилата на този правилник, като наградите се доставят само на територията на Република България.

Раздел III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Участник в „Кампанията“ може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България, с изключение на служителите на „Юниливър България“ ЕООД и „Страта Промо” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, съпрузи и родители).

Раздел IV. НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

Национална кампания с големи награди на томболен принцип – Тази част от кампанията е обвързана с покупката на следните продукти за мазане и/или маргарини Калиакра, на стойност минимум 2 лева: Класика 250г, Класика 500г, С вкус на масло 250г, С вкус на масло 400г, Сандвич 250г, Сандвич 500г,“

Раздел V. ПРАВИЛА ЗА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ С НАГРАДИ НА ТОМБОЛЕН ПРИНЦИП

 1.  Място и срок за участие:

а. „Кампанията“ се провежда на адрес www.kaliakrapromo.info

б.„Кампанията“ стартира на 01.03.2019г. и продължава до 30.04.2019г. включително.

в. Участието в тази „Кампания“ включва автоматично, пълното познаване и приемане на условията на този Официален правилник.

 1.  Участващи:

Участието в „Кампанията“ за наградите е обвързано с покупка на следните продукти за мазане и/или маргарини Калиакра, на стойност минимум 2 лева: Класика 250 г, Класика 500г, С вкус на масло 250г, С вкус на масло 400г, Сандвич 250г, Сандвич 500г.

 1.  Механизъм за участие в „Кампанията“

а. Механизъм за участие чрез сайта kaliakrapromo.info

За да се регистрира за участие в „Кампанията“, чрез сайта kaliakrapromo.info, всеки участник трябва да изпълни следните условия:

Стъпка 1. Да закупи продукт за мазане и/или маргарин Калиакра, на стойност минимум 2 лева и да запази касовата бележка.

Стъпка 2. Да посети интернет адрес www.kaliakrapromo.info; да избере за коя от трите награди иска да участва (Сокоизстисквачка, Блендер или Уред за салати Филипс).

Стъпка 3. Да регистрира личните си данни (име и фамилия, които трябва да бъдат изписани единствено и само на кирилица, валиден телефонен номер и имейл адрес) и кода от касовата бележка със закупени продукти за мазане и/или маргарини Калиакра, на стойност минимум 2 лева; да потвърди, че е над 18-годишна възраст; да потвърди, че ще пази касовата бележка; да потвърди, че е съгласен с Общите условия на „Кампанията“.

*За верига магазини Метро, код за регистрация се счита номера на фактурата издадена от съответния обект.

б. Важно

Участник с един и същ имейл адрес има възможността да регистрира най-много по три кода от касови бележки седмично, стига на тях да присъстват закупени продукти от участващите в “Кампанията“.

Всички потребители, регистрирали код от касова бележка, освен за конкретната награда, която са избрали на стъпка 2, разбират дали печелят  1 (един) от 150 (сто и петдесет) чопъра Филипс.

в. Механизъм за участие чрез СМС

За да се регистрира за участие в „Кампанията“ чрез СМС, всеки участник трябва да изпълни следните условия:

Стъпка 1. Да закупи продукт за мазане и/или маргарин Калиакра, на стойност минимум 2 лева.

Стъпка 2. Да регистрира кода от касовата бележка чрез СМС на номер 1780 и да запази (касовата бележка) до получаване на наградата.

*За верига магазини Метро, код за регистрация се счита номера на фактурата издадена от съответния обект.

*Цената на един SMS е 0.30 лв. с включен ДДС за абонатите на А1, Vivacom и Telenor.  

*С един SMS може да бъде регистриранa само една кaсова бележка. Респективно една касова бележка може да бъде регистрирана от участник САМО ВЕДНЪЖ.

Регистрирайки се чрез СМС, участникът  разбира дали печели един от 150-те (сто и петдесет) чопъра Филипс и влиза в лотарията за спечелване на една от общо всички 150 (сто и петдесет) награди.

Всички потребители, регистрирали код от касова бележка, освен за голяма награда,  разбират дали печелят 1 (един) от 150 (сто и петдесет) чопъра Филипс.

г. Важно и за двата вида механизми за участие:

Всеки участник има възможността да регистрира най-много по три кода от касови бележки седмично, стига на тях да присъстват закупени продукти от участващите в “Кампанията“.

Един участник може да спечели само 1 (една) от големите награди (Сокоизстисквачка, блендер или уред за салати Филипс) и 1 (една) малка награда (чопър Филипс).

 1.  Награди

По време на цялата кампания, на случаен принцип от всички успешно регистрирали се, ще бъдат изтеглени общо 300 (триста) победители, които ще спечелят една от следните награди:

 • 50 броя Блендера Philips
 • 50 броя Сокоизстисквачки Philips
 • 50 броя Уреда за салати Philips
 • 150 броя Чопъра Philips

Снимките на наградите в сайта на кампанията, в телевизионната реклама, във фейсбук страницата на Калиакра, както и на всички рекламни материали, са с илюстративна цел.

Всички награди са закупени от името и за сметка на Организатора Юниливър България ЕООД.

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност.

С един регистриран код, участникът може да спечели само  една награда.

 1. Теглене на наградите:

Тегленето на всички награди става чрез софтуер, на лотариен принцип от всички регистрирали се в електронната база данни на адрес www.kaliakrapromo.info, в присъствие на нотариус, в офиса на Страта Промо ЕООД.

Тегленето на горепосочените награди ще се извърши на следните дати:

– 11.03.2019г.–  6 сокоизстискваки, 6 блендера, 6 уреда за салати

– 18.03.2019г. – 6 сокоизстискваки, 6 блендера, 6 уреда за салати

– 25.03.2019г. – 6 сокоизстискваки, 6 блендера, 6 уреда за салати,

– 01.04.2019г. – 6 сокоизстискваки, 6 блендера, 6 уреда за салати,

– 08.04.2019г. – 6 сокоизстискваки, 6 блендера, 6 уреда за салати,

– 15.04.2019г. – 6 сокоизстискваки, 6 блендера, 6 уреда за салати,

– 22.04.2019г. – 6 сокоизстискваки, 6 блендера, 6 уреда за салати,

– 02.05.2019г. – 8 сокоизстискваки, 8 блендера, 8 уреда за салати,

При тегленията ще бъдат изтеглени общо 300 (триста) победители. За всяка една награда се теглят по трима резервни участници, в случай на дисквалифицирани участници.

Победителите ще бъдат обявени на сайта на кампанията (www.kaliakrapromo.info) до 3 дни след всяко теглене.

 1. Печеливши участници

Организаторите се свързват с печелившия участник, на посочения от него телефонен номер в регистрационната форма, за да го информират за обстоятелството, че е спечелил награда. Уведомлението ще се извърши в срок от 10 дни след тегленето на наградите.

Ако Организаторите не успеят да се свържат със съотетния победител в продължение на 3 (три) дни, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен участник.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ