ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 500 броя настолни игри Queen’s Challenge

Спечелете 500 броя настолни игри Queen’s Challenge

Играта продължава до 8 април 2019 г.

За да се включи в играта, Участникът трябва да качи поне 1 (един) колаж, състоящ от 2
(две) снимки – снимка с текста от предизвикателство на капачка Queen’s Challenge и снимка
с изпълнение на даденото предизвикателство. Колажът трябва да бъде качен в специално
създадената за играта страница www.promo.queens.bg .

Участието в играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.

Колкото повече колажи качи 1 (един) потребител, толкова по-голям е шансът му да
спечели. Всеки потребител може да качи неограничен брой колажи.

С генерирането на колаж, отговарящ на зададените съгласно т. 1 по-горе условия,
Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила за участие в
Играта “QUEEN’S CHALLENGE”.

Играта е отворена за участие за всички физически лица на територията на България, с
изключение на служителите на ”Експлора БГ” ООД и „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, както и
членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от
фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за
печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да
дисквалифицира участници.

Лицата на възраст до 14 години участват чрез своя законен представител – родител или
настойник, действащ от тяхно име. Лицата на възраст от 14 до 18 години участват със
съгласието на родителя/настойника си.

Генерираните от участниците колажи следва да са изцяло в съответствие с добрите нрави
и действащото законодателство, включително, но не само да не съдържат нецензурни и
неприлични думи, изрази и др., както и да не подтикват към действия, които биха могли да
създадат опасност за увреждане на здравето на лицата, които в последствие може да
изпълняват предизвикателствата. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез

Изпълнителя публикуваното от участниците съдържание на страницата
www.promo.queens.bg. Изпълнителят има правото еднолично или след нареждане от
страна на Организатора да сваля или не публикува всеки колаж, който по негово
усмотрение нарушава горните изисквания или тези Официални правила.
III. Награждаване

Наградите в Играта “QUEEN’S CHALLENGE” са общо 500 броя настолни игри Queen’s
Challenge, като победителите са общо 500 (петстотин). Победителите ще бъдат теглени
всяка седмица на томболен принцип чрез специализиран софтуер. Всяка 1(една) от 5-те
седмици ще бъдат теглени по 100 участника и ще бъдат раздавани по 100 броя настолни
игри Queen’s Challenge.

Печелившите участници ще бъдат публикувани на страницата www.promo.queens.bg .
Колкото повече колажи качи даден участник, толкова по-голям е шансът му да спечели.
Всеки участник има право да спечели само 1 награда. Всяка седмица ще бъдат обявявани
по 100 (сто) печеливши съответно на 11.03., 18.03., 25.03., 01.04. и 08.04.2019г.

Печелившите участници трябва да попълнят своите данни в специално създадена
контактна форма, която ще им бъде изпратена по е-майл. Наградите се изпращат на
посочените от печелившите адреси изцяло за сметка на Организатора.

Участниците губят правото си да получат наградата, ако не попълнят контактната форма
с необходимата информация в рамките на 10 дни от датата на изпращане на е-майл към
тях.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с
друга награда.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ