ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете еспресо машина и машина за сладолед от Baileys

Спечелете еспресо машина и машина за сладолед от Baileys

Играта продължава до 19 април 2019 г.

Всеки желаещ да участва в играта, има право да се регистрира само веднъж.
Участието в играта не е обвързано с покупка.

За да заяви участие в играта, участникът трябва да осъществи последователно следните действия:
1 Да посети уебстраницата http://www.mybaileyscookbook.com
2. Да реши теста на Baileys;
3. Да сподели във фейсбук резултата;
4. Да се регистрира успешно с име и фамилия, телефонен номер и e-mail и да се съгласи с общите условия на играта.

Всички участници, навършили 18 години, които са участвали в играта „My Baileys Cookbook“ и са се регистрирали успешно (само веднъж) на сайта http://www.mybaileyscookbook.com, участват в жребий, който на произволен принцип определя победителите. Победителите ще бъдат избирани чрез жребий след края на промоцията и ще бъдат публикувани на 22.04.2019г. на сайта http://www.mybaileyscookbook.com.

Участниците, които са обявени за печеливши по реда на раздел ІІI от настоящите общи условия („победителят”) имат право да получат една от следните награди:

Vanilla Sky машина за сладолед
Еспресо машина Krups Infinissima

Победителите се уведомява чрез e-mail и телефонно обаждане в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, след като са били изтеглени.

Изтегленият победител, който е бил уведомен по e-mail или телефонно обаждане, трябва да потвърди данните си и желанието си да получи наградата чрез изпращане на e-mail, на следния електронен адрес winners@mybaileyscookbook.com. в срок от 72 часа след получаване на уведомлението. Изпратено потвърждение след този период се счита за невалидно. Ако победителят откаже да получи наградата или не потвърди данните си чрез отговор на изпратения от организаторите е-mail в срок 48 часа след получаване на уведомлението наградата се печели от изтегления резервен победител.

Изтегленият победител трябва да изпрати имена и ЕГН, за да му бъде издадена служебна бележка по чл.11 от настоящите общи условия

Изтегленият победител се обявява на сайта чрез публикуване на първо име и първата буква от фамилното име, с които се е регистрирал.

Печелившият участник няма право да получи парична равностойност на наградата.
Право да получи наградата има този участник, който е избран по реда на раздел III и чиито две имена, дата на раждане, електронна поща и мобилен номер, съответстват на тези, с които организаторите са осъществили контакт.

Изтегленият победител получава наградите си в срок от 45 дни след потвърждение.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ