ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 50 релаксиращи стола, 50 електронни четци и още награди от Fuzetea

Спечелете 50 релаксиращи стола, 50 електронни четци и още награди от Fuzetea

Раздел I. ОРГАНИЗАТОР

Fuzetea 2019 – „Време е за FUZE пауза. Спечели време за себе си“ („Кампанията“) се организира от ”Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, със седалище ул. „Рачо П. Казанджията“ 8, чрез съдействието на  „Кока-Кола България“ ЕООД, „Coca-Cola Services N.V.“, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик АЙ ТИ Сървисиз“ ЕООД София и рекламна агенция „Страта Промо“ ЕООД.

Раздел II. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

“Кампанията” се провежда на територията на Република България и се разделя на два периода в зависимост от наградите:

·       Големи награди (релаксиращ стол и електронен четец) – в периода 18 март  2019 г. – 18 април 2019 г. включително;

·       Малки моментни награди – от 18 Март 2019 г. до изчерпване на скреч картите в търговските обекти.

След приключване на „Кампанията”, Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията“ все още продължава.

„Кампанията“ се организира и провежда на територията на Република България според правилата на този правилник, като наградите се доставят само на територията на Република България.

Раздел III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Играта е отворена за участие нa всички физически лица, навършили 16 години, с изключение на служителите на: „Страта Промо“ ЕООД; „Кока-Кола България“ ЕООД; „Coca-Cola Services N.V.“; „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик АЙ ТИ Сървисиз“ ЕООД (Общо наричани Компании от Групата на „Кока-Кола Хеленик“); „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД; рекламните агенции, свързани с Играта; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

Раздел IV. КАМПАНИЯТА СЕ РАЗДЕЛЯ НА ДВЕ ЧАСТИ

1) Кампания в търговската мрежа с моментни награди – Taзи част от кампанията е валидна само при наличието на скреч карти и награди в магазинната мрежа и е обвързана с покупка на 2 броя от 1.5 л. от следните продукти Fuzetea: Студен чай Fuzetea манго и лайка 1.5 л., Студен чай Fuzetea лимон и лимонена трева 1.5 л., Студен чай Fuzetea праскова и хибискус 1.5 л., Студен чай Fuzetea манго и ананас 1.5 л., Студен чай Fuzetea горски плодове 1.5 л..

2) Национална кампания с големи награди на томболен принцип – Тази част от кампанията е обвързана с покупка на 2 броя от 1.5 л. от следните продукти Fuzetea: Студен чай Fuzetea манго и лайка 1.5 л., Студен чай Fuzetea лимон и лимонена трева 1.5 л., Студен чай Fuzetea праскова и хибискус 1.5 л., Студен чай Fuzetea манго и ананас 1.5 л., Студен чай Fuzetea горски плодове 1.5 л.и регистрацията на кода, изписан на скреч картата чрез безплатен СМС на кратък номер 10 800.

Раздел V. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯ, В ТЪРГОВСКАТА МРЕЖА, С МОМЕНТНИ НАГРАДИ

а. В магазинната мрежа Организаторът провежда Кампания с моментни награди, обвързани с покупка, със следния механизъм:

При закупуването на 2 броя продукти Fuzetea от 1.5 л (Студен чай Fuzetea манго и лайка 1.5 л., Студен чай Fuzetea лимон и лимонена трева 1.5 л., Студен чай Fuzetea праскова и хибискус 1.5 л., Студен чай Fuzetea манго и ананас 1.5 л., Студен чай Fuzetea горски плодове 1.5 л.), клиентът участва чрез скреч карта и може да спечели:

–        Слушалки Fuzetea

След покупката на 2 броя продукти Fuzetea от 1.5 л, клиентът взима скреч карта от касата на магазинната мрежа. Скреч картата се избира от клиента на случаен принцип. В случай на печеливша скреч карта, клиентът получава своя подарък от касиера в магазинната мрежа.

б. Важно

Всеки участник има възможността да участва за неограничен брой моментни награди, стига  да е закупил 2 броя продукти Fuzetea от 1.5 л (Студен чай Fuzetea манго и лайка 1.5 л., Студен чай Fuzetea лимон и лимонена трева 1.5 л., Студен чай Fuzetea праскова и хибискус 1.5 л., Студен чай Fuzetea манго и ананас 1.5 л., Студен чай Fuzetea горски плодове 1.5 л.).

Раздел VI. ПРАВИЛА ЗА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ С ГОЛЕМИ НАГРАДИ НА ТОМБОЛЕН ПРИНЦИП

1. Място и срок за участие:

а. „Кампанията“ се провежда чрез безплатен СМС на кратък номер 10 800.

б. „Кампанията“ стартира на 18.03.2019 г. и продължава до 18.04.2019 г. включително.

в. Участието в тази „Кампанията“ включва автоматично пълното познаване и приемане на условията на този Официален правилник.

2. Участващи:

Участието в „Кампанията“ за наградите е обвързано с покупка на 2 броя продукти Fuzetea от 1.5 л: Студен чай Fuzetea манго и лайка 1.5 л., Студен чай Fuzetea лимон и лимонена трева 1.5 л., Студен чай Fuzetea праскова и хибискус 1.5 л., Студен чай Fuzetea манго и ананас 1.5 л., Студен чай Fuzetea горски плодове 1.5 л.

3. Механизъм за участие в „Кампанията“:

а. Механизъм за участие чрез СМС

За да се регистрира за участие в „Кампанията“ чрез безплатен СМС, всеки участник трябва да изпълни следните условия:

Стъпка 1. Да закупи 2 броя продукти Fuzetea от 1.5 л, участващи в „Кампанията“

Стъпка 2. Да регистрира кода от скреч картата, която е взета от касата, чрез СМС на кратък номер 10 800 и да я запази до получаване на наградата.

*СМС на кратък номер 10 800 е напълно безплатен.

*С един СМС може да бъде регистриранa само една скреч карта. Респективно, една скреч карта може да бъде регистрирана от участник САМО ВЕДНЪЖ.

Регистрирайки се чрез СМС, участникът веднага разбира чрез обратен СМС дали печели една от общо всички 100 (сто) големи награди.

б. Важно за механизма за участие:

Един участник може с един уникален телефонен номер да регистрира САМО 6 КОДА от скреч карти за КАЛЕНДАРНА СЕДМИЦА.

Един участник с един уникален телефон номер може да регистрира САМО 30 КОДА от скреч карти за ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА (18.03.2019 г. – 18.04.2019 г.)

Един участник може да спечели само 1 (една) голяма награда.

4. Награди

По време на цялата кампания, на случаен принцип, от всички успешно регистрирали се, ще бъдат изтеглени общо 100 (сто) участници, които ще спечелят една от следните награди:

–        50 броя релаксиращи стола

–        50 броя електронни четци

Всички награди са закупени от името и за сметка на Организатора ”Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност.

С един регистриран код от скреч карта, участникът може да спечели само една награда.

5.     Теглене на наградите:

Тегленето на всички награди става чрез специален софтуер, на лотариен принцип, на дневна база, от всички регистрирали код от скреч карта, със СМС на кратък номер 10 800.

6.     Печеливши участници

Организаторите се свързват с печелившия участник, на телефонния номер, чрез който е изпратил СМС за участие, за да го информират за обстоятелството, че е спечелил награда. Уведомлението ще се извърши в срок от 10 дни след полученото съобщение, че участникът печели.

Ако Организаторите не успеят да се свържат със съответния победител в продължение на 3 (три) дни, този победител се дисквалифицира.

В случай, че Организаторите не получат обратна връзка от печелившия участник, с необходимите данни за валидиране на участието, до 5 (пет) дни след уведомление на съответния победител, този победител се дисквалифицира.

При получаване на наградата, печелившият участник трябва представи на Организаторите или на техни подизпълнители:

·       документ за самоличност, чрез който се удостоверява самоличността на участника, без да се записват данни от този документ за него;

·       скреч карта с печелившия код.

Важно:

Организаторите на промоцията си запазват правото да заменят печеливш участник, който не отговаря на условията, описани в тези Официални правила.

Организаторите си запазват правото да променят начина на уведомяване на спечелилите участници.

Организаторите запазват правото си да се започне процедура на разследване и да се дисквалифицира печеливш участник, ако се установи злоупотреба.

Организаторите не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, както и при установяване несъответствия между предоставените при регистрацията данни и тези в документа за самоличност, предоставен от потенциалния печеливш.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ