ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете бебешки шезлонг Lorelli Enjoy

Спечелете бебешки шезлонг Lorelli Enjoy
Играта “Открий и спечели“ (“Игра”) се провежда на Facebook (Фейсбук) страницата на Lorelli (https://facebook.com/lorellieu) с Изпълнител “Експлора БГ” ООД и Организатор ДИДИС ООД с адрес по регистрация: гр. Шумен, ж.к.Тракия, ул.Тракия-изток №6, наричано по-нататък „Организатор“.
Взимайки участие в играта на Facebook (Фейсбук) страницата на Lorelli (https://facebook.com/lorellieu), Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на играта (“Официални правила”) и се задължават да ги спазват.
Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на Facebook страницата Lorelli (https://facebook.com/lorellieu).
I. Механизъм
1. За да се включи в Играта, Участникът трябва да изпълни следните условия:
Да отговори правилно на въпроса в поста на играта “Открий и спечели“ на страницата на Lorelli (https://facebook.com/lorellieu)
2. Периодът на Играта e от 19.03.2019 г. до 23:59 часа на 26.03.2019 г.
3. Участието в Играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.
4. Всеки потребител участва еднократно в Играта независимо от броя коментари, които е публикувал.
5. С публикуване на коментар, отговарящ на зададените съгласно т. 1 по-горе условия, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила.
II. Право на участие
6. Играта е отворена за участие за всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България с изключение на служителите на “Експлора БГ” ООД и “Дидис” ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира Участници.
7. Публикуваното от Участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез Изпълнителя публикуваното от Участниците съдържание на Facebook страницата Lorelli (https://facebook.com/lorellieu). Изпълнителят има правото еднолично или след нареждане от страна на Организатора да сваля от Facebook страницата Lorelli (https://facebook.com/lorellieu) всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Официални правила.
III. Награждаване
8. Наградaтa в Играта e шезлонг “Enjoy”(http://bit.ly/2FjthAi).
Победителят ще бъдат изтеглени на томболен принцип. Организаторът ще се свърже с резервa в случай на дисквалифициране на титуляр по силата на т. 6 от текущите правила.
9. Печелившият участник ще бъдe 1 и ще бъде публикуван в пост на Facebook страницата на Lorelli на 27.03.2019 г.
10. Печелившият участник трябва да попълни своите данни в специално създадена форма, която ще му бъде изпратена на лично съобщение след края на Играта. Печелившият участник следва да попълни данните си за доставка, които включват: две имена на получателя, телефон за връзка и адрес за доставка. Данните (имената на получателя, телефон за връзка и адрес за доставка) се използват за целта на доставката.
11. Срокът за разпращане на наградите е до 20 работни дни след получаване на данните на всички печеливши.
12. Участниците губят правото си да получат наградата, ако не попълнят формата с необходимата информация в рамките на 10 дни от датата на изпращането на личното съобщение към тях.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ