ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 30 комплекти за хапки и хиляди бокали и текстилни подложки от Stella Artois

Спечелете 30 комплекти за хапки и хиляди бокали и текстилни подложки от Stella Artois

Участващи опаковки и разфасовки в канал Заведения:

За да участвате в Промоцията, трябва да закупите от съответното участващо заведение минимум 2бр. бири с марка Stella Artois в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:

Stella Artois Cidre – Стъклена бутилка за еднократна употреба 0,5л
Stella Artois – Стъклена бутилка за многократна употреба 0,5л
Stella Artois – Стъклена бутилка за еднократна употреба 0,33л
Stella Artois – Кен 0,5л
Stella Artois – Наливна бира 0,5л
Stella Artois – Наливна бира 0,33л

Участващи опаковки и разфасовки в канал Магазини:

За да участвате в Промоцията, трябва да закупите от съответния участващ магазин минимум 4бр. бири с марка Stella Artois в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:

Stella Artois Cidre – Стъклена бутилка за еднократна употреба 0,5л
Stella Artois – Стъклена бутилка за многократна употреба 0,5л
Stella Artois – Стъклена бутилка за еднократна употреба 0,33л
Stella Artois – Кен 0,5л
Stella Artois – Мултипакет от 6 кена 0,5л
Stella Artois – Мултипакет от 4 кена 0,5л

Срещу всеки 2 закупени бири Stella Artois за канал заведения и срещу всеки 4 закупени бири Stella Artois за канал магазини, получавате скреч карта от съответния сервитьор или касиер. В случай, че картата е печеливша, можете да вземете наградата, изписана на гърба на скреч картата, на място от обекта, обозначен с рекламен материал. В случай, че скреч картата е не печеливша, то тя съдържа Уникален код, чиято онлайн регистрация на www.mystellaartois.bg/promo дава право на участие в тегленето на 1 от 30 изискани комплекта за хапки Stella Artois.

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

На място в заведенията:

Бокал Stella Artois – 2 820 броя
Текстилна подложка за хранене Stella Artois – 1 692 броя

На място в магазините:

Бокал Stella Artois – 13 020 броя

Текстилна подложка за хранене Stella Artois  – 7 812 броя

Голяма награда:

Комплект за хапки Stella Artois – 30 –  Брандиран комплект за хапки Stella Artois, съдържащ: дървена дъска, комплект 4 ножа за сирена, 2 бокала Stella Artois, картонена кутия с дунапренени легла

За да участват за наградите от Промоцията, участниците трябва да закупят 2 бр. бири Stella Artois (по чл.6 по-горе) от участващо заведение или 4 бр. бири Stella Artois (по чл.6 по-горе) от участващ магазин. Участващите в Промоцията обекти (заведения и магазини) са публикувани на www.mystellaartois.bg/promo и са обозначени с рекламен материал.
Участникът получава скреч карта от съответния сервитьор (ако е закупил 2бр. бири Stella Artois от участващо заведение) или касиер (в случай, че е закупил 4бр. бири Stella Artois от участващ магазин).

Ако скреч картата е печеливша, на гърба й е изписан вида на получаваната награда (бокал Stella Artois или текстилна подложка за хранене Stella Artois). За да получи наградата си, Участникът трябва да я предостави веднага, на място на съответния сервитьор в заведението, където е спечелил наградата, или на съответния касиер в магазина.

Ако скреч картата е непечеливша, то на нея има код, а участникът може да регистрира този код на уебсайта на Промоцията www.mystellaartois.bg/promo в съдържащата се там регистрационна форма за участие, като освен кода, посочи трите си имена, електронна поща, адрес за доставка и телефонен номер за контакт. Ако участникът бъде изтеглен като печеливш участник, ще получи уведомително писмо на посочената електронна поща (от името на stellaartois.bulgaria@gmail.com.).

Участникът може да регистрира Уникални кодове по всяко време в срока на Промоцията – наведнъж или на няколко пъти.

Участникът трябва да регистрира поне 1бр. Уникален код, за да участва за томболата за изискан комплект за хапки Stella Artois от Промоцията.

При опит за регистрация на несъществуващ код, участникът ще получи незабавно автоматично съобщение на сайта на Промоцията, че кодът не съществува.

При опит за повторна регистрация на код, който вече е регистриран, участникът ще получи незабавно автоматично съобщение на сайта на Промоцията, че кодът вече е регистриран и не може да бъде приет повторно.

Регистрация на Уникален код извън периода на провеждане на Промоцията няма да бъде възможна.

Спечелилите награда изискан комплект за хапки участници се определят на произволен принцип, чрез еднократна томбола, която ще се осъществи автоматизирано от софтуер на 20 май 2019г. Теглят се 30 спечелили. Ще бъдат изтеглени и резервни спечелили участници, на които награда се предоставя в случай, че наградата не може да бъде предоставена на спечелилия я участник.

Участниците трябва да пазят като доказателство всички скреч карти с Уникални кодове, които са регистрирали, и с които са спечелили комплект. При получаването на наградата изискан комплект за хапки Stella Artois спечелилият участник е длъжен да предаде на куриера скреч картата, с чиито Уникален код е спечелил, за да получи наградата си. Ако се установи, че Уникалният код не съвпада с регистрирания, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

Участник може да спечели не повече от един изискан комплект за хапки.

Участник може да регистрира неограничен брой пъти Уникални кодове, с което увеличава шансовете си в томболата за изискан комплект за хапки.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

Наградата изискан комплект за хапки се получава лично срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител.

Участниците, спечелили награда бокал или текстилна подложка за хранене получават съответната награда веднага, на място в обекта, където са я спечелили съгласно т.8.3 по-горе.

Всеки участник, спечелил награда изискан комплект за хапки, получава уведомително писмо на посочената електронна поща (от името на stellaartois.bulgaria@gmail.com.), че е спечелил награда. Имената на спечелилите се публикуват и на страница “Спечелили“ на www.mystellaartois.bg/promo в рамките на първия работен ден след провеждане на томболата, т.е. в рамките на 20 май 2019г.

Наградите се предоставят само и единствено на участници, имащи право на участие в Промоцията.

Изисканите комплекти за хапки се получават по куриер, за сметка на Организатора, на предоставения от участника адрес за доставка в регистрационната форма. Доставките ще бъдат направени в срок до 10 (десет) работни дни от спечелването на наградата, в работни дни между 09:00 и 17:00 часа. Ако участникът е предоставил непълен или некоректен пощенски адрес, или не бъде открит на адреса, куриерът се свързва с него еднократно на посочения от участника телефон за уговаряне получаването на наградата.

При получаване на наградите спечелилите са длъжни да удостоверяват с документ самоличността си, както и че са навършили 18 години към началото на Промоцията. Ако куриерът/ Организаторът установи, че спечелилият не е пълнолетен към началната дата на Промоцията, т.е. участникът не е имал право да участва в Промоцията, участникът няма право да получи награда и куриерът/ Организаторът не му предоставя наградата.
При получаване на наградите участникът е длъжен да предаде на куриера, съответно на Организатора (за голямата награда), промоционалната скреч карта с Уникален код, с която е спечелил. В противен случай участникът няма право да получи наградата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ