ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 пакета ароматизирани гранули за прахосмукачка от Bosch Home

Спечелете 5 пакета ароматизирани гранули за прахосмукачка от Bosch Home
Играта „Спечели AirFresh Pearls“ се провежда на Facebook (Фейсбук) страницата на Bosch HomeBulgaria на уеб адрес: https://www.facebook.com/BoschHomeBulgaria/ с Организатор БСХ Домакински уреди България ЕООД и Изпълнител Смаркетинк ЕООД.
Вземайки участие в Играта на Facebook страницата на Bosch Home Bulgaria, Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на играта и се задължават да ги спазват.
Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта в секция „Бележки“ на Facebook страницата на Bosch Home Bulgaria на адрес https://www.facebook.com/BoschHomeBulgaria/.
I. Механизъм
1. На 21 март 2019 г. ще бъде публикуван промо пост, свързан с играта „Спечели AirFresh Pearls”. За да се включи в Играта, Участникът трябва да:
· Да отговори на зададения в публикацията въпрос „Колко пъти седмично почиствате с прахосмукачка?“ с коментар под съответната публикация най-късно до 23:59 часа на 28 март 2019 година.
2. Участието в Играта не е обвързано с покупка от страна на участника.
3. Един участник има право да публикува само по един коментар.
4. С публикуването на коментар под публикацията, потребителят потвърждава,
че се е запознал и приема тези Официални правила за участие в Играта.
II. Право на участие
5. Играта е отворена за участие на всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България, с изключение на служителите на БСХ Домакински уреди България ЕООД и Смаркетинк ЕООД, както и членове на техните семейства. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.
6. Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез Изпълнителя публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата Bosch HomeBulgaria https://www.facebook.com/BoschHomeBulgaria/. Изпълнителят има правото еднолично или след нареждане от страна на Организатора да изтрива от Facebook страницата на Bosch HomeBulgaria всеки коментар, изображение и др., който по негово усмотрение нарушава горните изисквания или тези Официални правила.
III. Награждаване
7. Всеки потребител, който се е регистрирал успешно за участие в играта по реда на тези Официални правила и е спазил Общите условия, може да спечели награда: 5 пакета AirFresh Pearls – ароматизиращи гранули за прахосмукачка.
8. Печелившите участници са общо 6 (шест) на брой и ще бъдат определени на лотариен принцип на 29 март 2019 година.
9. Един участник може да спечели само 1 (една) награда.
10. Печелившите участници ще бъдат обявени в публикация на Facebook страницата Bosch HomeBulgaria https://www.facebook.com/BoschHomeBulgaria/ до 5 работни дни след изтегляне на победителите.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ