ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 дизайнерски раници и фласки всяка седмица

Спечелете 5 дизайнерски раници и фласки всяка седмица

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „Играй с Bulleit характер за Bulleit стил!“

Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта „Играй с Bulleit характер за Bulleit стил!“, която е организирана от “А ТЕАМ” ООД, ЕИК 121483311, с адрес в гр. София, ул. Шандор Петьофи №56, ет.1, електронна поща: info@ateam-bg.com или MVIvanova@ateam-bg.com и „Авенди“ ООД, ЕИК 130591250, с адрес в гр. София, ул. Искърско шосе №7, ТЦ Европа, сграда 12, ет.2, наричани всеки по-отделно „Организатор“, а заедно „Организатори“. Общите условия са публикувани на сайта на страницата Bulleit: https://www.bulleitbulrgaria.com/. 
Организаторът на играта си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Bulleit: https://www.bulleitbulrgaria.com/.

І. Описание на играта, условия за участие

1. Играта “Играй с Bulleit характер за Bulleit стил!“ се провежда в търговски обекти, описани в Списък с търговски обекти, (неразделна част от настоящите Общи условия)и избрани магазини периода от 25.03.2019 г. до 28.04.2019 г. включително („Период на играта“) на територията на Република България.
Организаторите имат право да включват и други обекти в играта.

2. В играта могат да участват само дееспособни физически лица, навършили 18 години.

II. Участие и механика

3. Участието в играта в горепосочените обекти е обвързано с покупка на бутилка Bulleit, на която е закачен нек хенгър, придружен от код. Кодът следва да бъде регистриран на страницата https://www.bulleitbulrgaria.com/. Участието в играта в горепосочените магазини е свързано с покупка на алкохолна напитка на марката Bulleit. Касовата бележка от покупката следва да бъда запазена.
Възможно е промоционалните нек хенгъри да се изчерпят в даден обект в срока на играта. 
Пълният списък с участващи обекти се намира в края на настоящите общи условия.

4.Победителите се изтеглят на лотариен принцип.

III. Определяне на победители и описание на наградите

5. През периода на играта, при покупка на бутилка Bulleit с нек хенгър от търговски обект участниците имат възможност да спечелятедна от 10 (десет) броя седмични награди- тениски – 5 (пет броя) и метални фласки – 5 (пет) броя. Общото количество награди е 50 (петдесет) броя от двата вида награди, които ще се раздават през 5-те седмици на периода на играта. Имената на победителите ще се публикуват всяка седмица на сайта https://www.bulleitbulrgaria.com/. В края на кампанията ще се изтеглят пет печеливши кода от вече всички регистрирани в сайта, като съответните участници ще получат голямата награда – раница, осигурена от магазини Мental Syndicate.
Възможно е да се регистрираш с различни номера на нек хенгъри неограничен брой пъти. Но всеки участник има право да получи само една награда.

ІV. Получаване на наградите от регистрираните нек хенгъри.

6. При регистрация на кода на нек хенгъра, участникът следва да посочи своите две имена и телефон за връзка. Тези данни ще бъдат използване единствено и само за свързване с участника, ако бъде избран за печеливш.
Организаторите ще се свържат с печелившите на телефонния номер, който последните са посочили при регистриране на кода в сайта https://www.bulleitbulrgaria.com/.
Всеки печеливш има право да избере дали да получи наградата си чрез куриер или на място в офиса на А-теам ООД на адрес в гр. София, ул. Шандор Петьофи №56, ет.1 в работни дни от 10:00 ч. до 17:00 ч.
В случай че участникът желае да получи наградата си чрез куриер, следва да потвърди това на посочения по-горе електронен адрес за връзка с А-теам ООД, като посочи и адрес за доставка. Тези данни ще бъдат предоставени на съответната куриерска фирма, за да бъде осъществена доставката до спечелилия участник.
В случай че с определен за печеливш участник не може да бъде осъществен контакт в рамките на 1 работен ден на посочения от него телефон – Организаторите имат право да изберат друг печеливш участник за същата награда.
В случай че наградата не бъде потърсена или куриерът не успее да намери участника на посочения от него адрес, Организаторите имат право да определят нов участник, който да получи наградата.
При покупка на бутилка Булет с нек хенгър от посочените обекти, е нужно участниците, които са регистрирали код, да запазят касовата бележка от покупката. При евентуална печалба, победителите получават наградата си срещу предоставен касов бон.
Печелившият Участник няма право да получи парична равностойност на наградата.
Награди, които не са били получени в срок до два месеца от изтичането на Периода на играта не подлежат на последващо раздаване.

V. Съгласие с Общите условия

7. Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила. С изпълнението на което и да е действие, във връзка с участие в Играта, съответният Участник декларира, че е запознат с тези Правила, разбира ги, съгласява се с тях и се задължава безусловно да ги спазва.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ