ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете ваучери по 300 лв. и 1220 тениски от Libresse

Спечелете ваучери по 300 лв. и 1220 тениски от Libresse

Играта продължава до 31 май 2019 г.

За да участва в Кампанията, всеки участник следва да направи следните стъпки:

1. В периода на Кампанията да закупи в рамките на една покупка поне 2 (два) бр. продукти с марката Libresse.

2. Да се регистрира за участие в уебсайта на играта www.mechtaismelo.bg, като за целта попълни регистрационна форма, която включва следните данни: име; фамилия; e-mail; телефонен номер.

3. След регистрацията си да качи в своя профил снимка на касовата бележка за покупка на участващи в Кампанията продукти Libresse, която да отговаря на следните критерии:

Снимката не трябва да е по-голяма от 5 мегабайта
Снимката трябва да е във формат .jpg или .png
Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат)
Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи на валидирането ѝ.
Доказателството за покупка трябва да е снимано или сканирано в оригинал и да показва еднозначно, че е за покупка на минимум два или повече продукти с марката Libresse.
На снимката трябва ясно да се виждат обекта, от който e закупен продуктът, датата и стойността на покупката, номера на касовата бележка, както и да присъстват минимум 2 (два) бр. от участващите в промоцията продукти Libresse. Примерна снимка на валиден касов бон ще бъде качена в уебсайта на Кампанията.

Снимки, които не отговарят на посочените по-горе условия, няма да бъдат зачитани за валидни и няма да участват в разпределянето на наградите.

Организаторът не носи отговорност за непълни или неправилно попълнени лични данни или неотбелязани задължителни полета, което може да доведе до невъзможност за връзка с Участника (в случай, че спечели) или до загуба на право за участие в томболата за награди в Кампанията.

Попълването на формата за регистрация и качването на касова бележка може да се извърши само в периода 01 април 2019 г., 00:00:00 ч. – 31 май 2019 г., 23:59:59 ч. Датата на покупката на участващите в Кампанията продукти, посочена върху касовата бележка, също трябва да е в рамките на периода 01 април 2019 г., 00:00:00 ч. – 31 май 2019 г., 23:59:59 ч.

Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип, съгласно Правилата на кампанията, които са достъпни за всички участници на сайта www.mechtaismelo.bg.

За целия период на Кампанията ще бъдат раздадени общо 1229 (хиляда двеста двадесет и девет) броя награди, както следва:
•  дневни награди – 1220 бр. тениски със специален дизайн* по 20 бр. за всеки ден от периода на Кампанията;
•  седмични награди – 9 бр. ваучера за 300 лв. по 1 бр. на всяка седмица от периода на Кампанията.

*Посочените в уебсайта и на рекламните материали на Кампанията изображения на награди са с илюстративен характер. Дневните награди са в три различни дизайна и три различни размера, всеки от тях до изчерпване на количествата.

Всички участници трябва да докажат покупката си, като в своя профил в уебсайта на кампанията качат снимка на касова бележка, удостоверяваща покупката на продукти, участващи в Кампанията, съгласно условията на Раздел 4 от настоящите Правила.

Всички регистрирани валидни касови бележки през съответния ден ще бъдат включени в тегленето на съответните дневни награди.

Всички регистрирани валидни касови бележки през съответната седмица ще бъдат включени в тегленето на съответните седмични награди.

Тегленето на дневните награди ще се извърши на случаен принцип, с помощта на специално разработен софтуер, в 17 часа на следващия работен ден. Например: тегленето на печелившите учaстници за дневни награди от понеделник ще бъде в 17 часа във вторник, а тегленето на печелившите участници от петък, събота и неделя ще бъде в 17 часа в понеделник. Едно участие в тегленето се осигурява на участник в Кампанията срещу регистрирана 1 (една) валидна касова бележка.*

Тегленето на седмичните награди ще се извърши на случаен принцип, с помощта на специално разработен софтуер. Едно участие в тегленето се осигурява на участник в Кампанията срещу регистрирана 1 (една) валидна касова бележка.

Разпределянето на седмичните награди ще се извърши по следния начин:

Седмица 1 (08.04.2019 г.) – 1 х ваучер на стойност 300 лв.;
Седмица 2 (15.04.2019 г.) – 1 х ваучер на стойност 300 лв.;
Седмица 3 (22.04.2019 г.) – 1 х ваучер на стойност 300 лв.;
Седмица 4 (29.04.2019 г.) – 1 х ваучер на стойност 300 лв.;
Седмица 5 (06.05.2019 г.) – 1 х ваучер на стойност 300 лв.;
Седмица 6 (13.05.2019 г.) – 1 х ваучер на стойност 300 лв.;
Седмица 7 (20.05.2019 г.) – 1 х ваучер на стойност 300 лв.;
Седмица 8 (27.05.2019 г.) – 1 х ваучер на стойност 300 лв.;
Седмица 9 (03.06.2019 г.) – 1 х ваучер на стойност 300 лв.

*В случай че през съответния ден няма достатъчен брой регистрирани валидни касови бележки, останалите награди ще се прехвърлят за следващ ден и т.н.

С една регистрирана и валидна касова бележка всеки участник може да спечели само една награда.

За всяко от тегленията на томбола за награди ще бъдат определяни и по 5 (петима) резервни печеливши участници. По реда на тяхното изтегляне те ще заменят някой от печелившите участници.

Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит или по друга причина не може да получи награда, съгласно условията на настоящите Правила.

В случай че резервните участници бъдат изчерпани и са останали нераздадени награди от тегленето на томболата, допълнителни резервни участници няма да бъдат теглени и оставащите награди няма да бъдат раздавани.

Всеки печеливш участник ще бъде уведомен и чрез електронно съобщение (имейл), което ще включва информация за спечелената награда и начина на получаването ѝ. В срок до 5 работни дни, участникът е необходимо да влезе в профила си и да посочи удобен за него адрес за доставка. Участниците, спечелили дневна награда, ще трябва да изберат и дизайн и размер на тениската, която да им бъде доставена.

В случай че спечелилият награда участник не е посочил адрес за доставка и не може да бъде открит в посочения 5-дневен срок, по независещи от Организатора причини, спечелилият губи правото да получи наградата си и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията на Кампанията и изтеглен като резервен печеливш.

Наградите се изпращат до спечелилия участник по куриер в срок до 14 работни дни (при отсъствие на независими от Организатора причини за забавяне) след като участника е посочил информация за валиден пощенски адрес на територията на страната, където да му бъде доставена наградата.

Получаването на наградата се извършва само лично от спечелилия участник, който се легитимира с документ за самоличност.

Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2019 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 100 (сто) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Спечелилият такава награда участник трябва да предостави на Организаторът или подизпълнителят следните данни: трите имена, ЕГН и валиден пощенски адрес, тъй като Организаторът е задължен да декларира на годишна база изплатените суми за парични и предметни награди (над 100 лева) в декларация по чл.73. В случай че печелившият участник откаже да предостави изискваните данни, Организаторът си запазва правото да откаже да изпрати наградата.  

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ