ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете ваучери на стойност 10000 лв. и 15 000 кутии вафлени торти ‘Чудо’

Спечелете ваучери на стойност 10000 лв. и 15 000 кутии вафлени торти ‘Чудо’

Играта продължава до 31 април 2019 г.

Участието в играта е обвързано с покупка на продукт, предлаган от организатора.

Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за всички дееспособнни физически лица, закупили продукти вафлена торта на парче „Чудо“, с промоционална лента указваща промоцията.

За да участва в играта, потребителят трябва да закупи Кутия вафлена торта на парче „Чудо“ с промоционална лента, указваща промоцията, и може да спечели:  продуктова награда кутия торта на парче „Чудо“ по избор или ваучер за покупка на стойност от  5,10 или 20 лева. Продуктите, участващи в промоцията са:  „Чудо“ вафлена торта на парче с фъстъци 200 g,„Чудо“ вафлена торта на парче с лешници 125 g, „Чудо“ вафлена торта на парче с кокос и глазура 200 gи „Чудо“ вафлена торта на парче с кокос 175 g,

В закупената Кутия вафлена торта на парче „Чудо“ с промоционална лента, участникът ще намери или ваучер за покупка на стойност от 5,10 или 20 лева или скреч-карта. След изтъркване са скреч зоната на картата при появата на надпис „Честито! Вие печелите ЧУДО“ участникът печели една кутия вафлена торта на парче „Чудо“ по избор.

Участникът трябва да запази печелившата карта и да я предаде в един от магазините – наградни центрове в цялата страна. Срещу картата той ще получи една кутия вафлена торта на парче „Чудо“ по избор. Награден център е всеки магазин, от който може да се закупи кутия, брандирана с промоцията.Една печеливша карта дава право на участника на 1 брой кутия вафлена торта на парче „Чудо“ по избор. Не се допуска замяна на печелившите скреч-карти или на получените в тяхна замяна награди вафлени торти на парче „Чудо“ за други продукти, ваучери или за паричната им равностойност.

Единичните номинални стойности на ваучерите са 5, 10 или 20 лева. Ваучерите за покупка можете да замените срещу стоки или услуги в мрежа от над 8 000 обекта из цялата страна.  Ваучерите за покупка служат като разплащателно средство (средство за замяна) срещу което приносителят им срещу предаване на ваучера в съответния обект има право да получи стоки и услуги от този обект до размера на номиналната стойност на ваучера, указана на самия ваучер. При покупка на стоки или услуги на по-висока стойност от тази посочена на ваучера приносителят на ваучера има право частично да разплати стойността на стоката или услугата с ваучера и да доплати разликата до пълния размер на стойността на стоката или услугата в пари. При покупка на стоки или услуги на стойност по-ниска от стойността на използвания ваучер, на приносителя му не се връща ресто. Не се допуска ваучерите за покупка да бъдат заменяни с тяхната парична равностойност и приносителят им не може да получи пари срещу тях . Всеки от ваучерите може да бъде използван само в търговски обекти на доставчици, които са сключили договор за обслужване с Идънред. Пълния списък с обектите, в които ваучерите могат да бъдат използвани като разплащателно средство (средство за замяна),  можете да намерите на следните линкове: http://www.edenred.bg/bg/търговски-обект/намери-търговски-обект/ или на  http://ziv.bg.

Ваучерите могат да се ползват само в рамките на срока им на валидност.  След изтичане на този срок те се считат обезсилени и не могат да служат като разплащателно средство.

Награден фонд:

15 000 броя –  кутия вафлена торта на парче „Чудо“ по избор от четирите вида:

„Чудо“ вафлена торта на парче с фъстъци 200 g,
„Чудо“ вафлена торта на парче с лешници 125 g,
„Чудо“ вафлена торта на парче с кокос и глазура 200 g
„Чудо“ вафлена торта на парче с кокос 175 g

– 1500 ваучера за покупки на обща стойност 10000лв.

100 ваучера за покупки на стойност 20 лв. всеки
200 ваучера за покупки на стойност 10 лв. всеки
1200 ваучера за покупки на стойност 5 лв. всеки

Горните награди са разпределени из всички опаковки вафлена торта на парче„Чудо“с промоционална лента, комуникираща промоцията и всеки потребител закупил който и да е от тези продукти има шанс да спечели някоя от горепосочените награди, намиращи се в част от опаковките с продукти участващи в промоцията.

Ваучерите за покупка можете да замените срещу стоки в над 8 000 обекта из цялата страна. Пълен списък с обектите можете да намерите на следния линк: http://www.edenred.bg/bg/търговски-обект/намери-търговски-обект/

Ваучерите за покупка са ценни книжа, които се използват като разплащателно средство, посредством което техните ползватели могат да получат стоки и услуги срещу тяхната номинална стойност, само в търговски обекти на доставчици, които са сключили договор за обслужване с Идънред. Единичните номинални стойности на талоните са5, 10 и 20 лева. Срещу ваучерите не се получава ресто. Ваучерите могат да се ползват само в рамките на срока им на валидност.  След изтичане на този срок те се считат обезсилени и не могат да служат като разплащателно средство.

За контакти с организатора на Играта: 052/ 571 340

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ