ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 25 раници и 25 чифта очила от DHL

Спечелете 25 раници и 25 чифта очила от DHL
1. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА
1.1. Участниците в кампанията “50 подаръка за Великден”, наричана по-нататък „Кампанията“, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Кампанията, наречени „Официални правила“.
1.2. Официалните правила се публикуват на Фейсбук страницата на DHL Express Bulgaria (https://www.facebook.com/DHLExpressBulgaria/) и на уебсайта на компанията https://www.dhl.bg/bg/express.html и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията.
1.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Фейсбук страницата на DHL Express Bulgaria и на официалния уебсайт на компанията https://www.dhl.bg/bg/express.html
1.4. С участието си в Кампанията, участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Кампанията.
1.5. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили правилата на Кампанията, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Кампанията, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.
2. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
2.1. Кампанията се организира и провежда от Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Мария Атанасова 5, тел: 0700 17 700, наричан по-нататък Организатор.
3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА
3.1. Кампанията стартира на 04.04.2019 г. и приключва в 23:59 ч. на 03.05.2019 г., включително.
4. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
4.1. Кампанията “50 подаръка за Великден” дава възможност на участниците да спечелят 1 от 50 подаръка, както следва:
  • 25 броя брандирани DHL очила
  • 25 броя брандирани DHL раници.
Всеки клиент, който изпрати поне една международна пратка с DHL Експрес България в периода от 04.04.2019 г. до 03.05.2019 г., включително и регистрира номер на товарителница, трите си имена и телефон за връзка на promo.bg@dhl.com до 23:59 ч. на 03.05.2019 г. включително, има право на участие в играта за награда. С регистрацията си на promo.bg@dhl.com , всеки участник се съгласява с настоящите Официални правила за провеждане на Кампанията.
Кампанията може да бъде прекратена по-рано при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата Кампания или по едностранно решение на организатора. Организаторът не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи в резултат от такова прекратяване. Организаторът ще уведоми участниците в Кампанията за прекратяването й публично на www.dhl.bg , както и на официалната фейсбук страница: https://www.facebook.com/DHLExpressBulgaria/
*Информация за пълния списък с държави, до които можете да изпратите пратка с DHL Експрес България, можете да намерите на: https://www.dhl.bg/content/dam/downloads/bg/express/bg/shipping/rate_guides/dhl_express_rate_guide_bg_bg.pdf, да позвъните на тел.: 0700 17 700, на *3456 (за всички мобилни оператори) или като посетите офис на DHL Express.
4.2. В Кампанията имат право да участват само физически лица, които към датата на участие в Кампанията са навършили 18 години, при заплащане на услугата в брой или с дебитна/кредитна карта.
4.3. Кампанията важи само за изпращане на пратки с въздушен експресен транспорт, като пратката е необходимо да отговаря на условията относно размери и дестинации, публикувани на официалния уебсайт на компанията https://www.dhl.bg/bg/express.html
4.4. Кампанията не е обвързана с намаление в цената на услугите. Валидни са стандартните тарифи на Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД, публикувани на официалния уебсайт на компанията https://www.dhl.bg/content/dam/downloads/bg/express/bg/shipping/rate_guides/dhl_express_rate_guide_bg_bg.pdf
4.5. Всяко лице, което иска да участва в разпределянето на наградите, е необходимо да се регистрира. Един участник може да направи повече от една регистрация, но всяка регистрация трябва да е с различна товарителница. Няма ограничение в броя на пратките/товарителниците, с които едно и също физическо лице може да участва в Кампанията.
4.6. Служителите на Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД в качеството му на организатор на кампанията, както и членовете на техните семейства, нямат право на участие в Кампанията.
4.7. Кампанията важи и в партньорската мрежа на Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД https://www.dhl.bg/content/dam/downloads/bg/express/bg/shipping/rate_guides/dhl_express_bulpost_shell_partnership_bg.pdf
4.8. Наградите ще бъдат изтеглени с томбола на 08.05.2019 г., като те ще бъдат изпратени до печелившите в срок до 20.05.2019 г. Адресът, на който ще бъдат изпратени наградите, ще бъде предварително съгласуван с печелившите. Печелившите ще бъдат обявени на официалната фейсбук страница на компанията: https://www.facebook.com/DHLExpressBulgaria/ . Печелившите ще бъдат уведомени и по телефон. Организаторът си запазва правото да промени имената на спечелил участник, който не отговаря на условията за получаване на наградата, описани в настоящите Официални правила на Кампанията. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неточни данни, като например невалиден телефон за контакт или неточен адрес за доставка на награди.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ