ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 великденски подаръчни комплекта Milka

Спечелете 100 великденски подаръчни комплекта Milka

Играта продължава до 30 април 2019 г.

Помогни на Великденския заек и се впусни в незабравимо приключение!

За да участва в Играта, всеки участник трябва дa изпълни следните стъпки:
Стъпка 1: Да влезне на сайта на https://www.milka.bg/.
Стъпка 2: Да избере своя герой от трите възможности.
Стъпка 3: Да събере петте оставащи Milka яйца. Необходимо е да завърши успешно поне три игри, за да има право на участие за награда.
Стъпка 4: Да се регистрира като попълни следните полета (всички са задължителни):
– имейл;
– потвърждение на captcha кода;
– потвърждение(чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и ако е печеливш, неговият/нейният имейл ще бъде публикуван на сайта като последните 3 символа от всеки имейл ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на сайта https://www.milka.bg/.

Единният идентификатор на всеки участник е неговият имейл адрес. За коректното отчитане на успешните опити на участника той трябва да използва един и същ имейл адрес. Едно физическо лице има право да участва само с един имейл адрес.

Награди:

За периода на играта СА ПРЕДВИДЕНИ общо 100 бр. Milka подаръчни комплекта, разпределени по следния начин:
• 30 бр. Milka подаръчен комплект за период 1
• 30 бр. Milka подаръчен комплект за период 2
• 40 бр. Milka подаръчен комплект за период 3

Всеки Milka великденски продуктов пакет съдържа следните продукти:
• 1 бр. Milka Великденски заек 50 г
• 1 бр. Milka яйца с дражета 50 г
• 1 бр. Milka бонбони Thank you 120 г
• 1 бр. Milka яйце с лъжичка 34 г
• 1 бр. Milka Великденски Микс 126 г

Тегленето на печелившите ще се извършва след края на всеки период на активността измежду всички участници, отговарящи на условията, описани в раздел „Механизъм“ за конкретния период:
Период 1 – 08.04 – 14.04.2019 г. включително – тегленето се извършва на 16.04.2019 г.
Период 2 – 15.04 – 21.04.2019 г. включително – тегленето се извършва на 23.04.2019 г.
Период 3 – 22.04 – 30.04.2019 г. включително – тегленето се извършва на 02.05.2019 г.

Печелившите ще бъдат публикувани на сайта в рамките на 48 часа след края на всеки период от Играта чрез техните имейли като последните 3 символа от всеки имейл ще бъдат скрити (напр. ivan***@abv.bg).

Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер. За да се включи в следващо/друго теглене за седмични награди е необходимо участникът да изиграе успешно минимум 3 игри в съответната седмица.

Един участник може да спечели само една награда от вид. Всеки участник може да достигне до максимум 5 участия в теглене за съответната седмица. Всеки участник може да достигне до максимум 15 участия в теглене за целия период на активността.

Единният идентификатор на всеки участник е неговият имейл адрес. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ имейл адрес.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез имейл съобщение, в което ще бъде предоставен линк към интернет форма, на която в 10-дневен срок могат да предоставят име, фамилия, мобилен номер, населено място и адрес за получаване на наградата. Ако печелившите не потвърдят наградите си в 10-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на наградата, не е сторил това в 10-дневния срок за потвърждение, не е предоставил валиден, реален и действащ имейл адрес и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриер. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции, относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ