ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3-дневно преживяване за двама в Кан с посещение на фестивала и вечеря със звездите на световното кино

Спечелете 3-дневно преживяване за двама в Кан с посещение на фестивала и вечеря със звездите на световното кино

Играта продължава до 23 април 2019 г.

І. ОРГАНИЗАТОР

Промоционална кампания „От големия екран до големия Кан. Безценно.“

(„Промоционалната кампания“) се организира и провежда от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цариградско шосе 7-11 км „Организатор“

Настоящите Официални правила са публикувани на сайта https://promo.metro.bg/, откъдето са достъпни през целия период на Промоционалната кампания по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

Организаторът запазва правото си да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на интернет страницата https://promo.metro.bg/

ДЕФИНИЦИИ

За целите на тези Официални правила:

КЛИЕНТ се нарича всяко пълнолетно физическо лице, ползващо валидна клиентска карта МЕТРО.

УЧАСТНИК се нарича Клиент, който направи покупка на стойност минимум 69,00 лв. с ДДС на една фактура в магазин на МЕТРО, плати своята фактура безконтактно с Mastercard и регистрира данните от пос бележката на: https://promo.metro.bg/.

ПЕЧЕЛИВШ се нарича Участник, който бъде изтеглен на лотариен принцип чрез използването на специализиран софтуер и има право да получи предварително обявената награда.

ІІ. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

Промоционалната кампания се провежда в периода: от 27 март 2019 г. до 23 април 2019 г.

Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО“ (с изключение на складова база Слънчев бряг и Клиентите по доставка) („Участващи обекти“).

ІІІ. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

В периода на провеждане на Промоционалната кампания всеки Клиент, който направи покупка на обща стойност минимум 69,00 лв с ДДС на една фактура в някой от Участващите обекти, плати своята фактура безконтактно с карта Mastercard – кредитна или дебитна, издадена от банка или финансова институция, находящи се на територията на Република България, с дата на издаване преди старта на промоционалната кампания 29.03.2019 г. и след това регистрира данните от ПОС бона на сайта https://promo.metro.bg, като следва посочената там процедура, участва в играта. При регистрация за участие Клиентът трябва изрично да приеме настоящите Официални правила и да потвърди, че се е запознал с Уведомлението относно обработване на личните данни. При спазване на тези условия и след регистриране на валидни данни от ПОС бележка, Клиентът се включва за участие в Промоционалната кампания и в тегленето на Голямата награда.

За валидна регистрация се счита такава, в която Клиентът предостави име, фамилия, имейл, телефон за връзка, както и дата, и сума на трансакцията от ПОС.

Нямат право да участват в Промоционалната кампания управителите и служителите на Организатора и всички свързани с него дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства.

Всеки Клиент може да участва в Промоционалната кампания неограничен брой пъти, като всяка покупка над 69,00 лв. с ДДС на една фактура и регистрация на данните от ПОС бележката се счита за едно участие.

Участникът трябва да запази ПОС бележката, която при спечелване на награда ще бъде поискана за доказване на валидна регистрация за участие в Промоционалната кампания.

ІV. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

В Промоционалната кампания се раздава общо 1 (една) награда:

1 голяма награда – 3-дневно безценно преживяване за двама в Кан с посещение на фестивала и вечеря със звездите на световното кино (Самолетни билети до Кан за двама, две нощувки в 5-звезден хотел, пълно преобразяване за вечеря със звездите). (Теглене на: 24.04.2019 г.) (Участници са всички регистрирали се в периода: 27.03 – 23.04.2019 г.).

Печелившият ще бъде определен в присъствието на Комисия при провеждане на теглене на случаен принцип чрез използване на специализиран софтуер в централния офис на Организатора. Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите. Резултатите от тегленето, както и Печелившият ще бъде отразен в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето.

Освен Печеливш, при тегленето ще бъдат изтеглени и 2 (двама) резервни участника.

V. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

Участникът ще бъде информиран за спечелването на награда чрез данните за контакт, които са предоставени при регистрацията му на промо сайта на Организатора по повод регистрацията на данните от ПОС бележката, в срок до 7 дни след изтеглянето му, но не по-късно от 30.04.2019 г. В случай че, Организаторът не може да осъществи контакт с печелившия и печелившият не потвърди получаването на наградата си в срок до: 30.04.2019 г., Организаторът си запазва правото да предостави наградата на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.

Печелившият участник ще бъде обявен на сайта на Организатора https://promo.metro.bg/ след установяване на контакт с него.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ