ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете роботи, спортни гривни, слушалки и колонки

Спечелете роботи, спортни гривни, слушалки и колонки

Играта продължава до 30 април 2019 г.

Събери 3 късметлийски яйца и участвай в томбола за 123 награди.

Как да участвам?

1. Отвори приложението MyTelenor и кликни върху великденския банер.
2. Натисни върху яйцата и виж дали печелиш късметлийско яйце.
3. Събери 3 късметлийски яйца, за да участваш в томбола за награди.

3 яйца = 1 шанс за печалба
6 яйца = двоен шанс за печалба
9 яйца = троен шанс за печалба

Кампанията „Събери късметлийски яйца“ е валидна от 10.04.2019 г. до 30.04.2019 г. за клиенти на Теленор по абонаментни или предплатени планове, ползващи версия 1.10.0 или по-нова на приложението MyTelenor, на територията на Република България. Участниците имат право да участват в кампанията веднъж на всеки 24 часа в рамките на кампанията.

В Кампанията могат да участват лица, клиенти на Теленор по абонаментни или предплатени планове (страна по договор за предоставяне на мобилни услуги от Теленор, както и потребители на предплатени електронни съобщителни услуги на Теленор) .Необходимо е участниците в Кампанията да отговарят на условията, предвидени в настоящите правила, в т.ч. да са инсталирали и/или актуализирали мобилното приложение MyTelenor в периода на Кампанията до версия 1.10.0. или по-нова.

В кампанията не могат да вземат участие лица, които отговарят на горните условия, но се намират в роуминг.

Служители на Теленор България ЕАД и Теленор Комън Оперейшънс България могат да събират късметлийски яйца в приложението, но нямат право да участват в разпределението на наградите в Кампанията, включително и да получават награда.

Правилата на Кампанията са задължителни и еднакви за всички участници.
За да участва в Кампанията, всеки клиент на Теленор, който е инсталирал или обновил мобилното приложение MyTelenor до версия 1.10.0 или по-нова, проверява за банер с послание на Кампанията. в раздел „Актуално“ на приложението. При избиране на и кликване върху банера, участникът бива насочен към игра с поле с яйца, което той/тя трябва да натисне с пръст. При натискането му участникът разбира, дали печели късметлийско яйце. При спечелване на 3 късметлийски яйца, участникът придобива право за участие в томбола за разпределение на наградите.

Всеки участник може да участва в Кампанията само по веднъж на ден в рамките на нейния период. Следващо участие може да се инициира от участника 24 часа след приключилото участие. Всеки участник може да участва до 21 пъти за периода на Кампанията със своята регистрация в мобилното приложение MyTelenor, отговаряща на един MSISDN (мобилен номер). Всеки участник може да спечели максимум 9 броя късметлийски яйца за периода на Кампанията. В случай че участник спечели късметлийско яйце, той/тя трябва да го заяви, като натисне бутон „Вземи яйцето“ до 23 часа и 59 минути след спечелването му. В случай че участникът не предприеме гореописаното действие, той/тя губи правото си върху спечеленото късметлийско яйце.

Всеки участник може да следи във всеки един момент броя на събраните яйца към момента в съовтетното меню на Кампанията в мобилното приложение MyTelenor.При събиране на 3 късметлийски яйца, участникът получава право на едно участие в томболата за наградите. При събиране на 6 късметлийски яйца, участникът бива повторно включен в списъка за томболата, а при събиране на 9 късметлийски яйца, тя/той бива добавен за трети път в списъка за томболата.

Участник може да спечели не повече от 3 награди от томболата в зависимост от това колко пъти е бил включен в списъка за томболата.

Наградите в Кампанията са следните и се разпределят на случаен принцип:
•3 х интерактивен сглобяем робот XIAOMI Mi Robot Builder (Rover)
•30 х спортни гривни TCL MOVEBAND
•30 х безжични слушалки Jabra Move
•30 х mini колонки Skullcandy Barricade
•30 х Детски слушалки ONANOFF Explore Kids

Спечелването на награда се определя на случаен принцип чрез томбола, която се тегли след края на Кампанията.

Тегленето на наградите между участниците в Кампанията, които са изпълнили условията за участие, посочени по-горе, ще се извърши на адреса на управление на Организатора в гр. София, район Младост, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6 в присъствието на представители на Организатора в срок до 10 работни след края на Кампанията. Всеки печеливш участник ще бъде уведомен от служител на Организатора на телефонния номер, с който е влязъл в приложението MyTelenor и е спечелил нужния брой късметлийски яйца, посочен в т. VI по-горе, за уточняване на детайлите относно получаване на наградата.
Спечелил участник губи правата си върху наградата си ако се установи, че не отговаря на някое от изискванията, посочени в настоящите Правила и условия за провеждане на Кампанията.

Наградите ще бъдат доставяни от куриер на адрес на територията на България, посочен от печелившия, по реда описан по-долу. Доставката на наградата ще бъде за сметка на Организатора на кампанията – Теленор България ЕАД.

Организаторът следва да се свърже с участниците на телефонния номер, с който е влязъл в приложението MyTelenor и е спечелил нужния брой късметлийски яйца, за детайлите относно получаване на наградата. При обаждането спечелилите участници следва да предоставят на Организатора имена по документ за самоличност и да посочат адрес на територията на България с цел наградата да бъде получена от спечелилия участник. При получаване на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност, единствено с цел удостоверяване на самоличността му. Документът за удостоверяване на самоличността не се копира и/или сканира. Освен лично от титуляра по договора за мобилни услуги, наградата може да бъде получена и от трето лице, упълномощено от спечелилия участник по надлежния ред. В случай че непълнолетен участник спечели награда от Кампанията, то за получаването на наградата се изисква съгласие от негов родител или настойник.

При получаване на наградата си, участникът следва да попълни приемо-предавателен протокол в 2 екземпляра – един за участника и един за Организатора. Печеливш участник, който не е бил намерен при посещение от куриер на адреса, който е посочил за получаване на наградата си или представител на „Теленор България“ ЕАД не е успял да се свърже с него съгласно посоченото в тези общи условия, губи правото си да получи награда.
Организаторът не носи отговорност за забавяне при доставките на наградите и/или други затруднения при получаването на наградите, причинени от куриерската фирма.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ