ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 съдомиялни машини Whirlpool WFC3C22PX

Спечелете 10 съдомиялни машини Whirlpool WFC3C22PX

Купи продукти с марка Fairy и/ или Мr. Proper, с изключение на Fairy разфасовка 5 л., Fairy таблетки за съдомиялна 115 бр. и Mr. Proper разфасовка 5 л., в МЕТРО и можеш да спечелиш съдомиялна машина!

Награди: Съдомиялни машини Whirlpool WFC3C22PX – 10 броя

В Лоялната кампанията участват следните 11 магазина „Метро Кеш енд Кери“ на територията на Република България:

Метро София 1, бул. Цариградско шосе 7-11 км.
Метро София 2, бул. Европа 182
Метро Пловдив 1, бул. Санкт Петербург 135
Метро Пловдив 2, ул. Костиевска 1
Метро Стара Загора, ул. Хрищиян Войвода 30
Метро Бургас, бул. Стефан Стамболов 103
Метро Варна, кв. Владиславово, ул. Западна обиколна
Метро Велико Търново, бул. България 78
Метро Русе, ул. 3-ти март 60
Метро Плевен, ул. Метро 11
Метро Благоевград, ул. Зеленодолско шосе 17

Томболата за спечелване на 1 от 10 броя съдомиялни машини за пазаруване в магазини „Метро Кеш енд Кери“ ще бъде изтеглена до 14 работни дни след края на Лоялната кампания в централния офис на Метро. Организаторът ще изтегли 10 печеливши и 10 резерви.

В рамките на 1 седмица след тегленето на томболата Организаторът ще се свърже с печелившия, за да валидира неговото участие.

В случай че Организаторът не успее да се свърже с печелившия след три последователни опита в рамките на 5 работни дни от датата, на която е осъществено тегленето, участието ще бъде обявено за невалидно и Организаторът ще се свърже с първата резерва от списъка с печеливши.

Всеки участник в томболата по чл. 4 (1), независимо от броя участия, може да спечели само една награда, т.е. една съдомиялна машина.

Наградите ще бъдат доставени по куриер до 1 месец след изтегляне на участника, до адрес, посочен от участника, и за сметка на Организатора.

Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. При получаване на наградата участниците следва да предоставят документ за самоличност. При невъзможност на участника лично да получи наградата си, той може да упълномощи за получаването й трето лице, което да я получи срещу предоставяне на изрично пълномощно или предварително предупреждение, изпратено на Организатора.

Наградата по чл. 4 (1) е на единична стойност над 100 лв. с ДДС, а именно съдомиялна машина Whirlpool WFC3C22PX – 579 лв с ДДС.

С включването си в Лоялната кампания участникът потвърждава, че е запознат с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физически лица и се задължава да декларира дохода от наградата от томболата, съдомиялна машина Whirlpool WFC3C22PX – 579 лв с ДДС, в случай че спечели.

Организаторът на Лоялната кампания не носи отговорност за каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, свързани с предлаганата награда от томболата, които остават за сметка на победителя, с изключение на данъците, които по закон са отговорност на Организатора на лоялната кампания.

Организаторът се задължава да осигури и представи на печелившите участници документ, удостоверяващ стойността на наградата от томболата, с цел изпълнението на задълженията им съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ