ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете подаръчен пакет с подаръци и продукти ФАМИЛЕКС и още награди

Спечелете подаръчен пакет с подаръци и продукти ФАМИЛЕКС и още награди

Изберете един или повече от продуктите на „ФАМИЛЕКС” и споделете какво бихте приготвили на вашето семейство за Великден. На 22 април трима от всички участници ще спечелят една от следните награди:

Gift Първа награда: Голям подаръчен пакет с продуктите на „ФАМИЛЕКС“ (рекламна фирмена чаша, кафява захар „Мавриций“, спагети „Фамилекс“, паста сос „Домати с босилек“, Ананас на шайби в сироп, Ориз басмати Boil in bag, Зърнени миди с какао „Фамилекс“, Нектар праскова „Фамилекс“.
Gift Втора награда: Рекламен фирмен тефтер и химикалка
Gift Трета награда: Белени круши в сироп „Фамилекс“ и Хумус Healthy mind

Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта „Сподели великденска си рецепта с Фамилекс – Твори с любов!“ („Играта“), която се организира от

1.„НЕГ.БГ“ АД („Организатор“), ЕИК 201420169, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. Антон П. Чехов №2, от една страна,  и
2. Фамилекс ООД, ЕИК 115096961, със седалище и адрес на управление: („Партньора“)гр. Пловдив, ул. „Порто Лагос“ №25, от друга страна, чрез платформата https://bg-mamma.com, собственост на Организатора.
Общите условия се публикуват и са достъпни на интернет страницата www.bg-mamma.com за целия период на провеждане на Играта.

І. Описание на играта, условия за участие
1. Играта „Сподели великденска си рецепта с Фамилекс – Твори с любов!“ се провежда на интернет страницата BG-Mamma (www.bg-mamma.com) в периода от 15.04.2019 г. до 23:59 ч. на 21.04.2019 г. („Период на играта“).
2. В Играта могат да вземат участие пълнолетни физически лица („Участници”, „Потребители”), които валидно са се регистрирали в уебсайта www.bg-mamma.com и са приели настоящите Общи условия за провеждане на Играта. Регистрацията в www.bg-mamma.com се извършва съобразно Общите условия и правила, публикувани от Организатора на тази страница със съдействието на нейния собственик и/или администратор.
3. Участието в Играта може да бъде осъществено по следния начин:
3.1. В периода от 15.04.2019 г. до 23:59 ч. на 21.04.2019 г. желаещите да участват в Играта трябва да изпратят отговор на въпроса „Изберете един или повече от продуктите на „Familex” и споделете какво
бихте приготвили на вашето семейство за Великден“, публикуван в рамките на темата. Едва след публикуване на коментар лицето ще бъде регистриран като Участник в играта, съгласно настоящите Общи условия.
3.2.Трима участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип.
4. Всеки регистриран потребител може да участва в Играта само с един потребителски профил.
5. Всеки регистриран потребител на форум BG-Mamma ще бъде регистриран за участие в Играта само веднъж след публикуването на първото мнение. Следващи публикации в темата не дават допълнително право за регистрация в Играта.
6. Участниците могат да изпращат и/или публикуват мнения, текстове, снимки (изображения), видеоклипове и др., съобразно правилата на www.bg-mamma.com.
7. Не се допуска публикуването и разпространението на текстове и материали, които противоречат на действащото българско законодателство, морала и добрите нрави, включително, но не само: текстове, снимки, материали, съобщения които съдържат порнография или подтикват към насилие и незачитане на човешкото достойнство, включително съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, както и подтикващи към поведение, което нарушава обществения ред и общоприетите морални норми, снимки с еротично съдържание, с участие на малолетни и непълнолетни или предназначени за тях.

ІІ. Получаване на наградата
8. Всеки от печелившите потребители съгласно т. 3.2 и т. 4 ще получи произволна награда.
Първа награда: Голям подаръчен пакет с продуктите на ФАМИЛЕКС (рекламна фирмена чаша, кафява захар Мавриций, спагети „Фамилекс“, паста сос Домати с босилек, ананас на шайби в сироп, ориз басмати Boil in bag, зърнени миди с какао „Фамилекс“, нектар праскова 500 мл „Фамилекс“.
Втора награда: рекламен фирмен тефтер и химикалка
Трета награда: белени круши в сироп „Фамилекс“ + хумус

Общият брой на наградите е три (3).
9.1. Печелившите участници се уведомяват на интернет страницата www.bg-mamma.com и/или в специалната тема от представители на форум BG-Mamma на 22.04.2019 г., като се използват екранните им имена за индивидуализиране. Всеки един от Победителите, чийто настоящ адрес е на територията на Република България, има право да получи наградата си по куриер на предварително посочен от него адрес в рамките на четиринадесет (14) работни дни. В случай, че наградата следва да се получи на място в офиса на Партньора, Организаторът уведомява за това спечелилите участници.
9.2. Във връзка с доставката на Наградата, всеки от спечелилите потребители следва да предостави на Организатора, посредством лично съобщение, своите три имена,  телефон за връзка и адрес за доставка. Наградата се доставя от Партньора на посочения от спечелилия участник адрес, по начин, какъвто Партньорът намери за подходящ (куриер, поща или друго).
9.3. В случай че предметната награда е на стойност над 100 лева, Партньорът се задължава да удържи и внесе за своя сметка дължимия за предоставената награда данък по сметката на Национална агенция по приходите в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът от предметната награда е придобит от физическото лице. За предметни награди на незначителна стойност (под 100 лева) данък не се дължи.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

  • Вска Ненова

    Ще използвам всички продукти за Великденската трапеза

    • Играйте и спечелете

      Здравейте, благодарим за интереса към публикуваната от нас игра. Ние събираме игрите с награди на едно място. За да участвате в тази игра е необходимо да посетите линка за участие и да отговорите там. Поздрави и успех!

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ