ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете преса за коса Brilliant Care от bosch

Спечелете преса за коса Brilliant Care от bosch
Играта „Предимства на съдомиялните – отговори и спечели“ се провежда на Facebook (Фейсбук) страницата на Bosch HomeBulgaria на уеб адрес: https://www.facebook.com/BoschHomeBulgaria/ с Организатор БСХ Домакински уреди България ЕООД и Изпълнител Смаркетинк ЕООД.
Вземайки участие в Играта на Facebook страницата на Bosch Home Bulgaria, Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на играта и се задължават да ги спазват.
Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта в секция „Бележки“ на Facebook страницата на Bosch Home Bulgaria на адрес https://www.facebook.com/BoschHomeBulgaria/.
I. Механизъм
1. В периода между между 18 април 2019 г. и 13 май 2019 г. ще бъдат публикувани 5 промо поста, свързани с играта „Предимства на съдомиялните: отговори и спечели”. За да се включи в Играта, Участникът трябва да:
· Открие поне една от петте промо публикации на страницата Bosch Home Bulgaria.
· Да кликне върху линка в публикацията и да се запознае с предимствата на съдомиялни машини Bosch.
· Да отговори правилно на зададения в публикацията въпрос с коментар под съответната публикация.
2. Участието в Играта не е обвързано с покупка от страна на участника.
3. Един участник има право да публикува само по един коментар под всяка от
петте публикации в играта. Максимален брой допустими участия от един потребител е 5 – по едно участие за всяка една от петте промо публикации.
4. С публикуването на коментар под публикацията, потребителят потвърждава,
че се е запознал и приема тези Официални правила за участие в Играта.
II. Право на участие
5. Играта е отворена за участие на всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България, с изключение на служителите на БСХ Домакински уреди България ЕООД и Смаркетинк ЕООД, както и членове на техните семейства. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.
6. Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез Изпълнителя публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата Bosch HomeBulgaria https://www.facebook.com/BoschHomeBulgaria/. Изпълнителят има правото еднолично или след нареждане от страна на Организатора да изтрива от Facebook страницата на Bosch HomeBulgaria всеки коментар, изображение и др., който по негово усмотрение нарушава горните изисквания или тези Официални правила.
III. Награждаване
7. Всеки потребител, който се е регистрирал успешно за участие в играта по реда на тези Официални правила и е спазил Общите условия, може да спечели награда: преса за коса Brilliant Care.
8. Печелившите участници са общо 5на брой и ще бъдат определени на лотариен принцип – по един победител за всяка една от петте промо публикации.
9. Един участник може да спечели само 1 (една) награда, независимо от броя на неговите участия в различните промо публикации.
10. Печелившите участници ще бъдат обявени в публикация на Facebook страницата Bosch HomeBulgaria https://www.facebook.com/BoschHomeBulgaria/ до 5 работни дни след изтегляне на победителите.
11. Печелившите участници, обявени най-късно до 24 май 2019 г., трябва да се свържат с нас на лично съобщение на страницата Bosch Home Bulgaria в срок от 10 дни, за да потърсят наградата си. Печелившите участници следва да изпратят лично съобщение на Facebook страницата https://www.facebook.com/BoschHomeBulgaria, съдържащо две имена на лицата, телефон за връзка и адрес, на който да бъде изпратена спечелената награда. Печеливши участници, които не са изпратили своите данни в обявения срок, губят правото на получаване на спечелената награда и Организаторът си запазва правото на тяхно място да изтегли нови участници, на които да предостави наградата.
12. Наградата се изпраща по куриер на посочения адрес до 7 работни дни от датата на получаване на данните за доставката, като разходите са за сметка на Организатора.
*Всяка предметна награда, получена при участие в настоящата Игра и при спазване на тези Официални правила, която е с пазарна стойност над 100 лева, подлежи на облагане съгласно ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на спечелилия участник по ЗДДФЛ. Съгласно ЗДДФЛ, осигурената награда е с пазарна стойност под 100 лева.
13. Изпълнителят и Възложителят не носят отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от Участника неточен или погрешен адрес. В тези случаи наградата се предоставя на друг участник.
14. Участникът губи правото си да получи награда ако не се свърже с Организатора, за да получи наградата си в рамките на срока, посочен в т. 12;
15. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ