ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 семейни уикенда в Швеция и 60 ваучера по 50 лева от IKEA

Спечелете 3 семейни уикенда в Швеция и 60 ваучера по 50 лева от IKEA

І. ОРГАНИЗАТОР
Промоционална кампания „Пазарувай в ИКЕА за 60,00 лв с ДДС, плати безконтактно с
Mastercard и спечели страхотни награди“ („Промоционалната кампания“) се
организира и провежда от „Хаус Маркет България” ЕАД, ЕИК 200204065, със седалище
и адрес на управление гр. София 1756, ул. Околовръстен път 216 („Организатор”).
Партньори: Голямите награди в промоцията се предоставят със съдействието на
Mastercard Europe SA, белгийско акционерно дружество, с адрес chaussée de Tervuren
198A, Waterloo, и рекламна агенция „Маккан Ериксон София“ ООД, регистрирано в
Търговския регистър и регистъра за ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК
121003246, със седалище и адрес на управление в град Нови Искър, ул. Търговска № 15
(„Агенцията“)
Настоящите Официални правила са публикувани на сайта ikea.bg/Swedentrip
(m.ikea.bg/Swedentrip/ през мобилен телефон) откъдето ще са достъпни през целия
период на Промоционалната кампания по начин, който позволява тяхното съхраняване
и възпроизвеждане. При възникнали въпроси относно Промоционалната кампания,
информация може да бъде получена на телефон 0800 45 800 (на цената на градски
разговор за цялата страна) всеки работен ден от 08:00 до 20:00 часа.
Организаторът запазва правото си да допълва или променя едностранно настоящите
Официални правила, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора
срок, като измененията ще бъдат оповестявани на интернет страницата
ikea.bg/Swedentrip (m.ikea.bg/Swedentrip/ през мобилен телефон).

ДЕФИНИЦИИ
За целите на тези Официални правила:

КЛИЕНТ се нарича всяко пълнолетно физическо лице, купуващо стока от магазин ИКЕА
гр. София или от ИКЕА Центрове за поръчки в гр. Пловдив, гр. Варна и гр. Бургас.
УЧАСТНИК се нарича Клиент, който направи покупка на стойност минимум 60,00 лв. с
ДДС на една фактура/касова бележка, плати своята фактура/касова бележка
безконтактно с Mastercard (с безконтактна, кредитна или дебитна карта, издадена от
банкова или кредитна институция на територията на Република България преди датата
на стартиране на настоящата кампания) и регистрира данните от ПОС бележката на:
ikea.bg/Swedentrip (m.ikea.bg/Swedentrip/ през мобилен телефон).

ПЕЧЕЛИВШ се нарича Участник, който бъде изтеглен като печеливш и има право да
получи една от предварително обявените награди.

ІІ. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
Промоционалната кампания се провежда в периода: от 22 април 2019 г. до 22 юли
2019 г.
Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република
България в магазин ИКЕА гр. София и ИКЕА Центрове за поръчки в гр. Пловдив, гр.
Варна и гр. Бургас (с изключение на ИКЕА онлайн магазин) („Участващи обекти“).

ІІІ. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
В периода на провеждане на Промоционалната кампания всеки Клиент, който направи
покупка на обща стойност минимум 60,00 лв с ДДС на една фактура/касова бележка в
някой от Участващите обекти, плати своята фактура/касова бележка безконтактно с
Mastercard (кредитна или дебитна карта, издадена от банкова или кредитна
институция на територията на Република България преди датата на стартиране на
настоящата кампания), и след това регистрира данните от ПОС бележката на сайта
ikea.bg/Swedentrip (m.ikea.bg/Swedentrip/ през мобилен телефон), като следва
посочената там процедура, участва в Промоционалната кампания. При регистрация за
участие Клиентът трябва изрично да приеме настоящите Официални правила и да даде
съгласие за обработване на личните му данни за целите на Промоционалната
кампания. При спазване на условията за регистриране за участие, Клиентът се включва
за участие в Промоционалната кампания и в тегленията на наградите.
За валидна регистрация се счита такава в която, Клиентът предостави име, фамилия,
имейл, телефон за връзка, както и дата, и сума на трансакцията от ПОС бележка.
Нямат право да участват в Промоционалната кампания управителите и служителите на
Организатора, и всички свързани с него дъщерни дружества или други лица, обвързани
професионално с организацията на Промоционалната кампания, както и членове на
техните семейства.
Всеки Клиент може да участва в Промоционалната кампания не повече от веднъж
дневно, като всяка покупка над 60,00 лв. с ДДС на една фактура/касова бележка и
регистрация на данните от ПОС бележката се счита за едно участие.
Участникът трябва да запази ПОС бележката, която при спечелване на награда ще бъде
поискана за доказване на валидна регистрация за участие в Промоционалната
кампания. Вместо ПОС бележката, Участникът може да предостави и документ от
банката-картоиздател, доказващ заплащането на закупените от Организатора стоки –
съдържащ име, дата и сума на трансакцията.

ІV. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
В Промоционалната кампания се раздават общо 63 (шестдесет и три) броя награди,
както следва:

 3 големи награди – уикенд за четиричленно семейство (до двама възрастни с
до две деца) в Стокхолм. Наградите включват: самолетни билети от София до
Стокхолм и обратно с включени трансфери летище-хотел, хотел-летище, в
Стокхолм; две нощувки в Стокхолм в хотел 3*; медицинска застраховка; билети
за посещение в два музея и резервация за ресторант.
Пътуването ще бъде организирано в срок до 3 месеца след спечелването на
награда. Възможните дати за пътуване се съгласуват между печелившите и
Агенцията и зависят от наличност на самолетни билети и хотелско настаняване
към момента на потвърждаване на датите. Изборът на авиокомпания, хотел,
музеи и ресторант се правят от Организатора и Агенцията. Големите награди
предвиждат семейно пътуване за родител или родители с до две деца. В случай
че наградата бъде спечелена от семейство с повече деца, печелившите
участници решават с кои деца да споделят наградата, като Организаторът и
Агенцията не носят отговорност за невъзможността повече от две деца да
пътуват. В случай че наградата бъде спечелена от семейство с по-малко членове,
печелившите участници нямат право да изискат с тях да пътуват други членове
от семейството или други лица – наградата се предвижда и предоставя
единствено на родител/и с до две деца.

 60 броя ваучери за подарък ИКЕА, с които може да се пазарува в магазин ИКЕА
гр. София, ИКЕА Центрове за поръчки в гр. Пловдив, гр. Варна и гр. Бургас, ИКЕА
Бистро и ИКЕА Ресторант и Кафе, и ИКЕА магазин за шведска храна в гр. София и
ИКЕА онлайн магазин на стойност 50,00 лева с ДДС всеки.

Използването на наличността по ваучера се осъществява в местната валута – лев.
Ваучерът не е личен и може да се прехвърля на трети лица. Наличността по
ваучера не се олихвява. Ваучерът важи за тридесет и шест (36) месеца от
момента на последната му употреба. Организаторът не поема никаква
отговорност при изгубване, унищожаване, повреждане или кражба на ваучера и
не го подменя. Наличността по ваучера може да бъде използвана за цялостно
или частично заплащане на цената за покупките. Срещу ваучер не може да бъде
претендирано получаване на пари. Организаторът си запазва правото да
пристъпи, когато и да било, към промяна на горните условия и предпоставки за
използване на ваучерите за подарък.

Всички награди от Промоционалната кампания ще бъдат раздадени в 3 тегления. Всеки
месец ще се тегли по една от големите награди и по 20 от ваучерите, както следва:
 1-во теглене: на 27.05.2019 г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно
участие в периода от 22.04.2019 г., 00:00 ч. до 22.05.2019 г., 23:59 ч.
включително.
 2-ро теглене: на 26.06.2019 г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно
участие в периода от 23.05.2019 г., 00:00 ч. до 22.06.2019 г., 23:59 ч.
включително.
 3-то теглене: на 25.07.2019 г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно
участие в периода от 23.06.2019 г., 00:00 ч. до 22.07.2019 г., 23:59 ч.
включително.

Печелившите ще бъдат определени чрез специализиран софтуер и тричленна комисия
чрез теглене на случаен принцип, в централния офис на Организатора. Резултатите от
тегленето, както и печелившите ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в
централния офис на Организатора. Печеливш Участник от един период не участва в
тегленето в следващи периоди. Освен печеливш, при всяко теглене за голяма награда
ще бъдат изтегляни по 2 резервни Участника.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ