ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 18 ваучера по 100 лв. и 30 чаши от Верея

Спечелете 18 ваучера по 100 лв. и 30 чаши от Верея

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА “НОВА ГОДИНА, НОВ КЪСМЕТ“ НА ОМК ЕАД

Част 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията “НОВА ГОДИНА, НОВ КЪСМЕТ“ (наричана за краткост по-долу „ИГРАТА“) е организирана от Обединена Млечна Компания ЕАД със седалище гр. Пловдив и адрес на управление: Пловдив, бул. Дунав 3, (наричана за краткост по-долу „ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА“). Организацията на промоцията се осъществява с помощта на Дигитална агенция УОТ ИФ.

Част 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на игра, наречени Официални правила на играта.

2.2. Официалните правила ще бъдат публикувани на адрес: https://novagodina.vereia.bg за целия период на играта.

2.3. Организаторът на играта си запазва правото да променя или допълва официалните правила на играта, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на официалния сайт на промоцията: https://novagodina.vereia.bg

2.4. С участието си в играта участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на играта.

Част 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с регистриран профил в Facebook.

3.2. Нямат право на участие служители на ОРГАНИЗАТОРА Обединена Млечна Компания ЕАД, на “УОТ ИФ” ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

Част 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

4.1. Играта стартира в на 18.01.2018 г. и продължава до 23:59:59ч на 04.02.2018 г. Всяко участие съгласно механизма на играта по т. 7 след изтичане на този период няма да бъде валидно.

Част 5. НАГРАДИ

5.1. Участвайки в настоящата Игра, потребителите имат право да участват за спечелването на:

ГОЛЕМИ НАГРАДИ:

  • Общо 6 бр. карта за подарък на стойност 100 лв. магазини Technopolis
  • Общо 6 бр. карта за подарък на стойност 100 лв. от магазини Decathlon
  • Общо 6 бр. ваучер за пазаруване на стойност 100 лв. от магазини Kaufland

МАЛКИ НАГРАДИ:

  • Общо 30 бр. Брандирани чаши с лого Верея

Част 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6.1. Играта се организира в Интернет, в приложение, собственост на Организатора, намиращо се на адрес: https://novagodina.vereia.bg

6.2. За да се включи участник в Играта, той трябва да се логне в приложението с профила си във Facebook и да се включи в играта виртуална ротативка. След като стартират ротативката, на екрана се завъртат различни картинки, които изобразяват наградите в играта. За да се включи в томболата за конкретна награда, участникът трябва да уцели 3 еднакви картинки. Ако уцели 3 еднакви картинки, се включват в томбола за наградата, изобразена на картинката. Всеки участник има право да се включи неограничен брой пъти в играта.

6.3. Всички печеливши ще се обявят на страницата в секция спечелили на 06.02.2018г.

Част 7. МЕХАНИЗЪМ НА СПЕЧЕЛВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Тегленето на печелившите за съответните награди се извършва на принципа на случаен избор с ползването на специална компютърна програма. Организаторът няма да ползва тази програма или каквито и да е други процедури и алгоритми по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно теглене на печелившите.

7.2. При възникване на технически проблеми в интернет страницата https://novagodina.vereia.bg обявяването на победителите ще се извърши след окончателното им отстраняване.

7.3. В томболата участват всички потребители, които са се включили, спазвайки механизма на участие в Промоцията, описан в т. 6 по-горе.

7.4. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник по своя собствена преценка, когато установи, че някое от настоящите Официални правила на Играта не е спазено или при установяване на опити за манипулиране на Играта.

7.5. Наградата ще бъде доставена по куриер след предоставяне на необходимата информация от печелившите, а именно изпращане на имейл наigra@vereia.bg следните данни за куриер: трите имена, точен адрес с пощенски код, телефон за връзка. Наградата ще бъде доставена в срок от 30 работни дни след претендиране и предоставяне на необходимите данни от страна на печелившите потребители.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *