ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 400 настолни игри Барни или посещение на делфинариума във Варна

Спечелете 400 настолни игри Барни или посещение на делфинариума във Варна
 • Официални правила за промоцията:
  • I. Организатор на промоцията е Монделийз България EOOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (наричани по-долу „Официални правила”). Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на www.barnipromo.bg. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес www.barnipromo.bg
  • II. Период на промоцията /играта/: 01.05 – 30.06.2019 г. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
  • III. В промоцията участват всички кексчета „Barni” 150 г с промо комуникация:
  • IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.barnipromo.bg за периода на Промоцията.
 • Право на участие
  • V. Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България с възраст над 16 години с изключение на служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, Лео Експрес ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • VI. За да получат награда от промоцията, печелившите са длъжни да пазят и предадат на куриера промоционалните опаковки с печелившите кодове
  • VII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
  • VIII. Участвайки в тази Промоция, потребителите приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
 • Механизъм на Промоцията /Играта/:
  • IX. Купи промо опаковка Barni 150 г
  • X. Регистрирай кодовете от вътрешната страна на опаковката на www.barnipromo.bg
   • За да направи валидна регистрация, е необходимо да се попълнят следните полета (всички са задължителни)
    – да въведе 8-символния код от промоционалната опаковка Barni 150г
    – captcha code
    – да се въведе имейл
    Необходимо е потребителят също да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и ако е печеливш, неговият/нейният имейл да бъде публикуван на сайта като последните 3 символа от всеки имейл (напр. ivan***@abv.bg) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на сайта www.barnipromo.bg
  • XI. С регистрацията на всеки втори код участникът може да разбере веднага дали печели 1 от 400-те настолни игри Barni.
   Разпределението на наградите настолна игра Barni се извършва всеки ден на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за разпределение на награди алгоритъм за количественото разпределяне на видовете награди на база регистрации в Промоцията. По така описания механизъм средно на ден са предвидени по 6 броя настолна игра Barni. Наградите се разпределят правопропорционално на дните / седмичните периоди от периода на промоцията.
  • XII. При регистрацията на десет промоционални кода, с които не е спечелена настолна игра Barni, потребителят участва в тегленето за голямата награда – посещение на Делфинариума, гр Варна (двама възрастни и едно дете). С регистрацията на повече кодове увеличава шанса си за спечелване на седмичната награда.
   • Например: ако участник е регистрирал 20 промоционални кода (максимумът за периода на Промоцията), то той участва два пъти в тегленето за посещение – на Делфинариума, гр Варна (за двама възрастни и едно дете).
  • XIII. Всички печеливши промоционални кодове не участват в следващите тегления.
   • Например: ако участник е регистрирал 3 промоционални кода и с 2 от тях е спечелил бордна игра Barni, то той не участва в тегленето за 1 посещение на Делфинариума, гр Варна (за трима).
  • XIV. Регистрираните в съответния ден промоционални кодове участват в тегленето за моментни награди – бордна игра Barni. Регистрираните и непечеливши промоционални кодове продължават да участват в тегленето за 1 посещение за трима в Делфинариума, гр Варна. За целта потребител трябва да регистрира общо 10 кода, с което влиза в тегленето за 1 посещение за трима в Делфинариума, гр. Варна
  • XV. За да се включи в тегленото за 1 посещение в Делфинариума, гр Варна е необходимо участникът да регистрира 10 неспечелили дневна награда кодове.
  • XVI. Тегленето за 1 посещение в Делфинариума, гр Варна се провеждат след края на периода на активността, а именно на 01.07.2019 г.
  • XVII. Публикуването на печелившите ще се извършва веднъж седмично по предварително съгласуван тайминг, а именно:
   • Период 1 – от 01.05 до 07.05.2019 г.
    Период 2 – от 08.05 до 14.05.2019 г.
    Период 3 – от 15.05 до 21.05.2019 г.
    Период 4 – от 22.05 до 28.05.2019 г.
    Период 5 – от 29.05 до 04.06.2019 г.
    Период 6 – от 05.06 до 11.06.2019 г.
    Период 7 – от 12.06 до 18.06.2019 г.
    Период 8 – от 19.06 до 25.06.2019 г.
    Период 9 – от 26.06 до 30.06.2019 г.
  • XVIII. Измежду всички участници, отговарящи на условията, описани в раздел „Механизъм“. Тегленето на наградата ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер.
  • XIX. Единният идентификатор на всеки участник е неговият имейл адрес. За коректното отчитане на успешните опити на участника, той трябва да използва един и същ имейл адрес. Едно физическо лице има право да участва само с един имейл адрес.
  • XX. Имейлите на печелившите ще бъдат публикувани на интернет адрес: www.barnipromo.bg в раздел Печеливши, като последните три символа от всеки имейл ще бъдат скрити с ХХХ.
  • XXI. Печелившите участници ще бъдат известени чрез имейл съобщение, в което ще бъде предоставен линк към интернет форма, на която в 5-дневен срок могат да предоставят име, фамилия, мобилен номер, населено място и адрес за получаване на наградата. Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да ги получат. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.
  • XXII. Участникът, спечелил посещение в Делфинариума, гр Варна, за трима може да използва наградата спрямо следните основни правила:
   Ваучерът включва:

   • 2 нощувки за трима (двама възрастни + 1 дете) с включени две закуски и две вечери (блок маса, без консумация на алкохол);
   • Паркинг;
   • Посещение на Делфинариум + плуване с делфини за един:
    За да ползвате тази услуга, трябва да сте навършили 12 години. От 12 до 18 г. трябва да имате разрешението на Вашите родители, което да се удостовери с подписа на поне един от тях.Вие се задължавате стриктно да спазвате указанията на треньорите и другите длъжностни лица на Делфинариум Варна преди, по време и след Контакта с делфини. Преди Плуването с делфини попълвате декларация за безопасност и ще получите инструкции от треньор, както и ще бъдете запознати с условията и правилата за безопасност в Делфинариума.

   Ваучерът не включва:

   • Транспортни разходи, застраховки, дневни разходи, допълнителни извънредни лични разходи (в това число и медицински) и такива от подобно естество на описаните в тази точка.
   • Ваучерът е валиден за периода – 15.07 – 15.09.2019 г.;
   • Ваучерът не може да бъде осребрен за паричната му стойност;
   • Ваучерът може да се използва само веднъж;
   • За да използвате този ваучер, трябва да направите предварителна резервация по имейл office@happytour.bg или на тел. 0887 245 850 – Станимира Михайлова;
   • При направена резервация, промени и анулации могат да се правят до 6 дни преди началната й дата, след този срок резервацията подлежи на 100% неустойка и ваучерът става невалиден;
   • Ваучерът е поименен и не може да се използва от трети лица;
   • В случай че ваучерът не бъде използван до изтичане срока на валидност, неговата стойност не се възстановява и приносителят губи правото на използване.
  • XXIII. С ЕДНА УЕБ РЕГИСТРАЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ РЕГИСТРИРАНСАМО ЕДИН ПРОМОЦИОНАЛЕН КОД. ЗА РЕГИСТРИРАНЕТО НА ЕДИН ПРОМОЦИОНАЛЕН КОД МОЖЕ ДА БЪДЕ НАПРАВЕНА САМО ЕДНА УЕБ-РЕГИСТРАЦИЯ.
  • XXIV. Единният идентификатор на всеки участник е неговият имейл адрес. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ имейл адрес.

   Печелившите участници получават наградите си САМО след представяне на печелившите промоционални опаковки

  • XXV. ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ ОПАКОВКИ НА МЯСТО, КОЕТО ДА ПРЕДПАЗИ ТЯХНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ ПРОМОЦИОНАЛНИ КОДОВЕ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ!
   Всеки участник може да регистрира максимум 20 промоционални кода за периода на промоцията.
   Всеки участник може да регистрира максимум 5 промоционални кода на денонощие.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

 • Гери

  Не ми отваря линка?

  • Играйте и спечелете

   Здравейте,
   играта е вече прилючила, както е описано в нейните условия. сайтът на играта е промоционален и поради това е неактивне към този момент. Може да разгледате и останалите игри, които сме събрали за Вас на едно място. сигурни сме, че ще ви допаднат 😉 Поздрави и късмет!

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ