ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете по 50 лева за себе си и приятел от Phyre

Спечелете по 50 лева за себе си и приятел от Phyre

„Сподели и спечели“, провеждана от „Файър” АД за периода от 03.05.2019г. до
16.05.2019г.

I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1. Организатор на Играта е „Файър” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция
по вписванията с ЕИК 203617076 (Дружеството) и със седалище и адрес на управление гр.
София, бул. „Джеймс Баучер“ No76А, бл. Офис сграда Хил Тауър, ет. партер;

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
1. Периодът, през който ще се проведе играта, започва на 02.05.2019 г. и ще продължи до
14:00 часа на 16.05.2019г. Това е последният ден, в който отговарящите на условията за
участие потребители могат да се възползват от играта и който е обвързващ за Дружеството.

III. НАГРАДИ ОТ ИГРАТА
1. Наградата от играта е парична в общ размер на 100 лева и ще бъде разделена по
равно между спечелилия играта и негов фейсбук – приятел, който той е отбелязал в
коментар под публикация на phyre във Facebook, съобразно условията, посочени по-долу.
И двете награди ще бъдат преведени по акаунта на съответните лица във Phyre. Ако
победителят и/или неговият фейсбук-приятел не притежават акаунт в Приложението или
не желаят да го използват, могат да посочат акаунт в Приложението на свой познат, по
който да получат наградата.

2. Печелившият от Играта ще бъде определен в 16:00 часа на 16.05.2019 г., измежду
всички участници, които отговарят на условията, посочени в тези правила, с автоматизиран
софтуер, на случаен принцип, като всички участници имат равна възможност да спечелят.
Наградата от Играта ще бъде изтеглена от представител на организатора, в присъствието
на тричленна комисия, в състав от двама представители на Организатора и един
правоспособен юрист. За избора се съставя писмен протокол, подписан от така
определената комисия, който ще се съхранява на адреса на управление на дружеството и
ще бъде достъпен за всеки участник в Играта, изявил писмено желание да се запознае с
него.
Победителят и неговия фейсбук-приятел ще бъдат обявени в блога на phyre на адрес
www.phyreapp.com и в социалните мрежи на компанията.

3. Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по
начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно
разпределение на наградите.

4. Спечелилият играта и неговият фейсбук-приятел ще бъдат потърсени от
представител на Организатора, за да бъдат уведомени за спечелената награда и за
потвърждение от тях за извършване на превод по техните сметки в приложението или
съответно за да предоставят данни за потребител на приложението, по чиято сметка да
бъде изплатена наградата. В случай, че представителят на Дружеството не успее да се
свърже с печелившия участник и неговия приятел или ако те не потърсят наградата си в
рамките на 5 дни от избора на на печелившия , ще бъде проведено ново теглене с
останалите участници, отговарящи на условията, като от участие бъде изключен
спечелилият от първия избор.

5. Участието в играта не е обвързано с покупки или нужда от използването на услугите
на phyre.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ