ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете два хладилника Gorenje и още чудесни награди

Спечелете два хладилника Gorenje и още чудесни награди

Играта.
Настоящите условия за участие определят начина на провеждане на играта „70
подаръка от Горене“.

Организатор на играта е „Горене България“ ООД, ЕИК 040837288, със седалище и
адрес на управление: гр. София, ул. „Бел Камък” 6, имейл info.bulgaria@gorenje.com
(„Горене България” ООД или „Организатора“).
За да участва в играта, всяко лице закупило уред с марка Горене от търговската мрежа в
България, в периода от 01.05.2019г до 30.09.2019г., трябва да се регистрира за участие
в играта на www.gorenje.bg, като попълни име, фамилия, адрес на електронна поща,
телефон, модел на закупеният уред, дата на закупуването. Всеки закупен в периода
уред дава право на самостоятелно участие в играта.

Награди.
Участието в играта дава възможност за спечелване на една от следните награди:
– 2 броя хладилника Gorenje Retro
– 1 брой перална машина, модел WS168LNST
– 1 брой готварска печка, модел EC6341WC
– 1 брой фризер, модел FH211
– 1 брой микровълнова печка, модел MO23ST.
– 1 брой микровълнова печка, модел MO23ORAW.
– 1 брой микровълнова печка, модел MO23ORAB.
– 1 брой микровълнова печка, модел MO25INB.
– 1 брой микровълнова печка, модел MO4250CLI.
– 1 брой микровълнова печка, модел MO4250CLB.
– 1 брой пасатор, модел HB600ORAW.
– 1 брой пасатор, модел HB600ORAB.
– 1 брой пасатор, модел HBX603RL.
– 1 брой блендер, модел B800ORAW.
– 1 брой блендер, модел B800ORAB.
– 1 брой блендер, модел B800RL.
– 1 брой нагревателна кана, модел K15ORAW.
– 1 брой нагревателна кана, модел K15ORAB.
– 1 брой нагревателна кана, модел K15RL.
– 1 брой нагревателна кана, модел K17CLBK.
– 1 брой нагревателна кана, модел K17CLI
– 1 брой тостер, модел T800ORAW.
– 1 брой тостер, модел T800ORAB.
– 1 брой тостер, модел T900RL.
– 1 брой тостер, модел T1100INF.
– 1 брой миксер, модел M400ORAW.
– 1 брой миксер, модел M400ORAB
– 1 брой кухненска везна, модел KT10ORAW
– 1 брой кухненски робот, модел MMC1000RL
– 2 броя персонални везни, модел OT180KARIM.
– 3 броя кухненски везни, модел KT10KARIM.
– 37 броя прахосмукачки, модел VCEA11CXWII

Имената на печелившите ще бъдат изтеглени на 08.10.2019 г в офиса на организатора, а
именно гр. София, ул. „Бел Камък” 6.
Имената на печелившите ще бъдат публикувани на страница www.gorenje.bg на
08.09.2019г.
Обхват.
Играта е валидна само на територията на Република България. Вашето мнение за нея
можете да споделите на телефон 02/8924 166 или на е-мейл: info.bulgaria@gorenje.com .

Право на участие в играта.
Право на участие в играта има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18
години. Участници не могат да бъдат юридически лица.
Работниците и служителите на организатора и техните роднини нямат право да
участват. При нарушение на забраните за участие, организаторът си запазва правото да
изключи участниците от играта. Всеки, който използва помощ от непозволени
източници или ползва предимства чрез други неправомерни методи, също ще бъде
изключван. В тези случаи, наградите могат да бъдат отнети със задна дата и отменени,
когато е необходимо.
Администриране и управление.

Отговорността за администриране на играта и за подбор на награди е върху Горене
България ЕООД. Победителите се уведомяват от Горене България ЕООД писмено, по емейл и телефон. От победителите ще се изиска да изпратят на посочен им е-мейл адрес
сканирана надлежно попълнена гаранционна карта и прикачен към нея фискален бон.
Не е възможно трансформиране на наградите в парични суми. Ако, в следствие на
обстоятелства извън контрола на организатора, той не може да предостави посочената
Награда/и, организаторът си запазва правото да предостави заместваща Награда на
същата или по-висока стойност. Правото на получаване на награда е непрехвърлимо.
Наградите ще бъдат изпратени с куриер на посочен от спечелилите адрес в периода
09.10. – 10.10.2019г.
Жалби и оплаквания се изпращат до организатора на играна на следния е-мейл:
info.bulgaria@gorenje.com .

Всяка жалба следва да бъде отправяна до Горене България ЕООД писмено в 7-дневен
срок от узнаване на причината (като следва да се посочва, че е във връзка с играта).
Жалби, направени по телефона, както и закъснели жалби, няма да бъдат разглеждани.
Организаторът ще изключи от играта всеки един участник при съмнение, че
изпратените от него гаранционна карта или фискален бон са с нарушена идентичност.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ