ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете Bluetooth колонки, Bluetooth слушалки и енциклопедии

Спечелете Bluetooth колонки, Bluetooth слушалки и енциклопедии

Играта продължава до 5 септември 2019 г.

Първа игра в периода от 24.04.2019 до 31.05.2019 г., вкл. Обявяване на печелившите на  07.06.2019 г.

Втора игра (нови 20 въпроса) в периода от 10.06.2019 г. до 19.07.2019 г., вкл. Обявяване на печелившите на 26.07.2019 г.

Трета игра (нови 20 въпроса) в периода от 29.07 до 05.09.2019 г., вкл. Обявяване на печелившите на 13.09.2019 г.

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, вкл. и недееспособни физически лица (на възраст между 16 г. и 19 г.) със съгласието на своя законен представител,  които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на Организатора и на Спонсорите също нямат право да участват в Играта.

Награди

Първа игра в периода от 24.04.2019 г. до 31.05.2019 г., включително. Награди в Първа игра: 2 бр. Bluetooth слушалки, 20 бр. Bluetooth колонки, 20 бр. енциклопедии;

Втора игра (нови 20 въпроса) в периода от 10.06.2019 г. до 19.07.2019 г., включително. Награди във Втора игра: 2 бр. Bluetooth слушалки, 20 бр. Bluetooth колонки, 20 бр. енциклопедии;

Трета игра (нови 20 въпроса) в периода от 29.07.2019 г. до 05.09.2019 г., включително. Награди в Трета игра: 2 бр. Bluetooth слушалки, 20 бр. Bluetooth колонки, 20 бр. Енциклопедии.

Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка! За да участва в Играта Участникът трябва да:

1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 5.
2. Да посети уебсайта www.finansiada.bg през мобилен телефон, компютър, таблет, или чрез кликване на линкoве във Facebook.

Да се регистрира в Играта еднократно от един потребител от страна на всеки Oтбор с име на Oтбора в сайта на Играта: www.finansiada.bg.

Регистрацията на всеки Отбор включва въвеждане в полета на: собствено име, презиме, фамилно име, e-mail адрес, телефон и населено място на родителя, както и собствено име, фамилия, възраст на детето, клас.

При завършване на регистрацията Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Промоцията.

След регистрация, всеки Отбор решава онлайн тест от 20 въпроса за време. Тестът проверява знания в областта на личните финанси.

В Жребия влизат само Отбори, отговорили вярно на всички 20 въпроса.

В края на всяка една от трите Игри, които ще се проведат в периода 24.04.2019 г. до 05.09.2019 г., ще бъдат излъчени победители в Жребия, които ще бъдат избрани на произволен принцип в присъствието на нотариус.

Всеки първи четвъртък, след края на всяка от Игрите, ще се теглят наградите за съответния период. При всяко теглене ще се определят съответният брой печеливши и по една резерва за всяка от наградите.

Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от Организатора. При осъществяване на контакт с печелившите, същите трябва да посочат адрес за получаване на наградата, като информацията ще послужи на Организатора с цел изпращане и получаване на спечелените награди.

Всички награди ще се получават лично от родителя в печелившия Отбор по куриер в срок до 20 дни след получаване на адрес за доставка на наградата.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който е подал неточни или непълни данни и не може да бъде открит, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен участник.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който не може да бъде открит по имейл до 10 дни след изпращането му, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш.

Всяко физическо лице (родител или ученик) може да се регистрира за участие в Играта само веднъж в Отбор, вкл. с уникален e-mail адрес.

Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други награди. „Банка ДСК“ ЕАД може да изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез представяне на съответните документи. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си да получи наградата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ