ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфон Samsung S9 и Bluetooth колонки

Спечелете смартфон Samsung S9 и Bluetooth колонки

Играта продължава до 31 май 2019 г.

Посрещни пролетта с настроение и много награди, които Макс Кредит е приготвил за теб!

Само през Май може да спечелиш смартфон Samsung S9 или една от 28-те Bluetooth колонки за повече настроение и приятни мигове.

Кампанията е в сила от 1.05.2019 г. до 31.05.2019 г. и в нея участва всеки, който усвои потребителски кредит от Макс Кредит в този период.

На 10.06.2019 г. ще бъдат обявени печелившите участници, избрани на случаен принцип, чрез провеждането на томбола.

В Кампанията имат право да участват всички дееспособни физически лица, коитопрез периода на валидност на Кампанията, а именно – от 01.05.2019г. до 31.05.2019г.включително, усвояткредитен продукт, предлаган от Организатора.

Печелившите участници на посочените награди ще бъдат избрани на случаен принцип, чрез провеждане на 29 отделни и самостоятелни една от друга томболи, в присъствието на комисия от 3-ма души, единият от които задължително ще е юрисконсултът на Организатора(Комисията). Томболите ще се проведат на 10.06.2019г., като ще бъде тегленпо един печеливш участник и една резерва за съответната томбола. Печелившият участник, респективно неговата резерваза наградата „телефон Samsung S9“ ще бъдат избирани на ниво Дружество, т.е. сред всички отговарящи на условията клиенти на Организатора, усвоили своите кредити в периода на провеждане на Кампанията.

Печелившите участници, респективно техните резерви на 28-те броя блутут колонкище бъдат избрани на случаен принцип, чрез провеждане на 28 отделни и самостоятелни една от друга томболи – по една томбола за клиентите, които се обслужват от един офис, респективно една томбола за онлайн клиентите, които се обслужват изцяло онлайн.

В един Представителен офис може да бъде спечелена само един брой блутут колонка, респективно клиентите, чийто кредит се обслужва изцяло онлайн, участват за спечелването на един брой блутут колонка.

Печелившите участници на наградите от настоящата Кампания ще имат право да получат своята награда до 21.06.2019г., а в случай, че до този срок не получат или не се явят, за да получат своята награда, резервните печеливши участници ще имат правото да получат наградите в срок до 05.07.2019г.

В случай, че Онлайн победител се откаже от правото си на получаване на наградата или не потвърди своя настоящ адрес до 21.06.2019г., неговото право за получаване на награда автоматично преминава към резервен участник, който ще може да получи своята награда не по-късно от 05.07.2019г.

Печелившите участници, чийто кредити се обслужват от Представителните офиси на Организатора, ще бъдат известени от служителите на Организатора от съответните Представителни офиси, а печелившите участници, чиито кредит се обслужва изцяло онлайн, ще бъдат информирани за спечелена награда чрез обаждане от отдел Център за обслужване на клиенти. След потвърждение на настоящ адрес на онлайн клиента наградата ще бъде изпратена до адреса на клиента не по-късно от 21.06.2019г., респективно и в случай, че се налага – до 05.07.2019г.

В случай, че и резервен участник не се яви в посочените срокове, за да получи своята награда/респективно Организаторът след многократен опит за контакт не се свърже и/или не потвърди адресът за получаване на наградата от онлайн резервния печеливш участник, Организаторът си запазва правото съответнатанаграда да не бъде раздавана.

Независимо от броя кредити, усвоени от участник в настоящата Кампания, през периода на нейната валидност, участникът ще има право да спечели наградасамо веднъж, респективно само веднъж ще бъде включен в някоя от томболите за разпределение на наградите в настоящата Кампания.

Участник в настоящата Кампания, спечелил наградата „телефон Samsung S9“, няма да бъде включен за участие в томбола за спечелване на блутут колонка.

За да участва в съответната томбола, участник в настоящата Кампания не трябва да е упражнил правото си на отказ от кредит или правото на предсрочно погасяване на усвоения от Организатора кредит, кредитът му да не е преструктуриран, да има текущо просрочие – не повече от 14 дни и максимално просрочие – не повече от 30 дни по своя кредит към дата на провеждане на съответната томбола.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

3 comments

  • Моля ви съм ако може да го спечеля Аз

    • Играйте и спечелете

      Здравейте, благодарим за интереса към публикуваната от нас игра. Ние събираме игрите с награди на едно място. За да участвате в тази игра е необходимо да посетите линка за участие и да отговорите там. Поздрави и успех!

  • Много сте добри да знаете в от мен Чао

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ