ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 50 въшни батерии и още награди от Coca Cola

Спечелете 50 въшни батерии и още награди от Coca Cola

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1 Промоцията „Stories с 500ml Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар / 330ml Coca-Cola и Coca-Cola Без Захар 2019“, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани“ АД,  София, ул. „Рачо П. Казанджията“ №8, наричано по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa www.mysparx.bg и на сайта www.coca-cola.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия).

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.mysparx.bg и на сайта  www.coca-cola.bg

2.4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.5. Базата данни и онлайн сайтът на Промоцията ще са поддържани и управлявани от рекламна агенция „Амекси“ ООД (наричана по-нататък „Агенцията“).

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 16 години, за да използват услугите на MySPARX, като за участие в томболата трябва да са навършили 16 години и живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

4.2. Участниците в Промоцията трябва да бъдат на възраст: 16 навършени години, за да използват услугите на MySPARX и 16 навършени години или по-големи, за да вземат участие в томболната част, за наградите описани в точка 7.1.2., на Промоцията. Регистрации за участие на Участници под тази възраст и закупени от тях билети за участие в томболите, съгласно Условията за ползване на MySPARX (www.mysparx.bg/) и настоящите правила, ще се считат за невалидни. В случай че Участник, който е спечелил от томбола наградата отразена в т. 7.1.2. е на възраст под 16 години, неговото/ нейното участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да ѝ/му бъде присъдена. Ако участник, който е спечелил от томбола наградата отразена в т. 7.1.2. е на възраст между 16 и 18 години, неговото/ нейното участие ще бъде счетено за валидно, само и единствено с писмено съгласие на родител, попечител или настойник.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 13.05.2019 г. и продължава до 05.07.2019 г.

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1. „Участващи опаковки“ са бутилки Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар от 500 мл с промоционални етикети, както и кенове Coca-Cola и Coca-Cola Без Захар от 330 мл.

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията от обектите – наградни центрове срещу печеливша капачка, са следните:

a)     Гривна с музикален елемент – 5 цвята, 4 музикални елемента, 2 Coca-Cola елемента – общо 40 комбинации.

Наградите, които могат да бъдат спечелени от наградните центрове се предоставят от наградни центрове, в които има налични награди, срещу предоставяне на печеливша капачка.

Повече информация за наградните центрове може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия).

7.2. Награди от томбола в MySPARX (www.mysparx.bg):

1)     Средни награди :

 60 х брандирана Splash-proof Bluetooth колонка

– 50 х брандирана power банка

– 50 х брандирани слушалки

– 4 х Beats by Dr. Dre Pill 2.0

2)     Голяма награда:

 Уникално преживяване на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour – общо 5 групови пакета, всеки за отбор от 3-ма участници:

Едно незабравимо изживяване на CCTVHET в София на 14.09.2019 г. за 5 групи от по 3-ма приятели, което включва организиран обяд с няколко от звездите на CCTVHET и представители на The Coca-Cola Company и The Voice, пас за бекстейдж, брандирани CCTVHET подаръци и възможност за записване на специален поздрав по The Voice TV. Ще изживеете най-грандиозния концерт от любимото музикално турне заедно с приятелите си, споделяйки събитието с най-популярните български изпълнители.

Наградите по т. 7.2., т.2 е с пазарна стойност над 100 лв. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.

В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в промоцията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ С РЕГИСТРАЦИЯ В MYSPARX

8.1.  Закупете бутилка или кен от участващите опаковки. Под капачката на 500мл бутилка  или езичето на 330мл КЕН  ще откриете:

 • уникален код за MySPARX  (www.mysparx.bg), който може да бъде регистриран в платформата. С необходимия код, съгласно правилата на играта MySPARX, публикувани на www.coca-cola.bg, за участие в томболата за описаната награда в т. 7.2. . Точният брой кодове, необходими за участие в томболата за нарадите от т. 7.2, е описан в т. 7.2.

8.2.  Детайли за използване на кодовете под капачките и участие в теглене на томбола:

8.2.1. Регистрация: за да участва в тегленето на томболата, Участникът в Промоцията трябва да има регистрация в платформата MySPARX  според Условията за ползване, налични тук: https://mysparx.bg/page/terms-of-use. Регистрацията трябва да бъда направена чрез уебсайта www.mysparx.bg или мобилното приложение MySPARX (налично в Play Store и App Store). Регистрация на уникален код може да бъде направена след регистрацията на профил. Регистрация е безплатна и изисква следното:

 • Номер на мобилен телефон (08x 1234567). Задължително е Участникът да регистрира своя актуален персонален номер на мобилен телефон, на който може да бъде открит при спечелване на награда.
 • Адрес. Адресът, който участникът посочва в профила си в MySPARX (www.mysparx.bg), трябва да бъде пълен, достоверен и да съвпада с адреса, на който участникът желае да получи спечелена от нея/него награда.
 • Имена и дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи своите имена и дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на MySPARX
 • При регистрация от Участниците ще бъде поискано да се съгласят с Условията за ползване на платформата MySPARX: https://mysparx.bg/page/terms-of-use, като за целта трябва да отметнат поле, че са прочели и са съгласни с Условията за ползване на платформата MySPARX: https://mysparx.bg/page/terms-of-use

8.2.2. За да бъде допуснат за участие в тегленето на жребий за спечелване на определена награда, Участникът трябва да е в необходимата възрастова група за участие и да регистрира изисквания от платформата MySPARX  минимум от кодове за съответната награда. След успешна регистрация на изисквания брой кодове, според описаното по-долу, Участникът закупува билет за онлайн томбола за съответната награда. Самоличността на Участника се удостоверява посредством данните, посочени в профила му в MySPARX. За да вземе участие в тегленето, Участникът трябва да регистрира посочения по-долу брой кодове, като може да участва с още двама участници и да увеличи шанса за печалба. Регистриране на кодове с повече от 1 участник важи само за голямата награда.

1)     Средни награди :

–        Минимум 1 код за билет за участие за:

 • Една от 60 брандирани Splash-proof Bluetooth колонки – 1 код
 • Една от 50 брандирани power банки – 1 код
 • Една от 50 чифта брандирани слушалки – 1 код

–        Минимум 6 кода за билет за участие на :

 • Една от 4 Beats by Dr. Dre Pill 2.0 – 6 кода

2)     Голяма награда:

o   21 кода за билет за участие, като могат да регистрират 3-ма души в отбор (всеки от 3-мата може да добавя колкото кодове иска, като минимумът е 1 код)  в тегленето на жребий за спечелване на „една от 5 х 3 билета за Уникално преживяване на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour (отборна /групова/ награда). Отборните награди Уникално преживяване на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour са общо 5 на брой за целия период на Промоцията. Механизмът за събиране на кодове има следните условия:

 • Регистрирал код участник може да покани 2-ма приятели, с които се следва в платформата MySPARX, като натисне бутон „Включи се“ в секция „Въведи код“. Вече сформиран отбор от 3-ма не може да се променя.
 • Когато приятелите на канещия приемат поканите, започва събирането на кодове за билет за томболата. Всяка покана важи 48 часа, процесът може да се следи с бутон „Виж статус“ в секция „Въведи код“.
 • Поканен в един отбор приятел не може да се включи в друг, докато поканата не бъде отказана или не стане невалидна.
 • Кодове се трупат отборно – всеки трябва да добави минимум 1 код, за да бъде участието валидно.
 • Щом отборът събере необходимия брой кодове, всеки от 3-мата може да купи билет за томболата – билетът е групов и важи само за съответния отбор.

o     Наградата включва:

Едно незабравимо изживяване на CCTVHET в София на 14.09.2019г. за 5 групи от по 3-ма приятели, което включва организиран обяд с няколко от звездите на CCTVHET и представители на The Coca-Cola Company и The Voice, пас за бекстейдж, брандирани CCTVHET подаръци и възможност за записване на специален поздрав по The Voice TV. Ще изживеете най-грандиозния концерт от любимото музикално турне заедно с приятелите си, споделяйки събитието с най-популярните български изпълнители.

8.2.3. Колкото повече билети се закупуват с регистрирани кодове, толкова по-голяма е вероятността за спечелване на награда. Например, отбор от 3 лица, който е купил 2 билета с 21 регистрирани кода, има по-голяма вероятност да спечели билет за Уникално преживяване на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour  от от отбор от 3 лица, който е купил 1 билет с 21 регистрирани кода . Всеки регистриран код е уникален и може да бъде използван само веднъж, като с него се играе само за съответното теглене. Един Участник, като част от отбор от 3-ма участници, може да спечели не повече от една награда по време на Промоцията. Един отбор от 3-ма участници може да спечели не повече от една награда по време на Промоцията. Добавени специални кодове за отборно събиране на кодове за покупка на билет няма  да бъдат възстановени и не може да бъдат използвани за покупка на билети за други награди от Промоцията.

8.2.4. При покупка на билет за участие в дадена томбола от Промоцията Участникът ще бъде помолен да потвърди въведените от нея/него данни в профила ѝ/му – адрес, телефонен номер и имена, тъй като тези данни ще бъдат използвани за доставка на награда от Промоцията, в случай че въпросният Участник спечели такава. Организаторът и Администраторът на Промоцията не носят отговорност, ако печеливш Участник не получи наградата си вследствие на грешни, непълни или неточно посочени имена, адрес за доставка и телефонен номер.

8.2.5. Билети, закупени за томбола за един вид награда с регистрирани кодове, не може да бъдат прехвърляни към друга награда, съответно за друго теглене.

Кредитите в MySPARX, придобити след регистрация на кодове от капачки на 500 ml Coca-Cola и Coca-Cola Без Захар, и кен 330 ml Coca-Cola и Coca-Cola Без Захар, които не се обозначени с промоционален етикет и не участват в настоящата Промоция, може да бъдат използвани за закупуване на билети за томболи за текущите награди в MySPARX (представени в секция „Награди“ без изрично описание „Специални награди“), но с тях не може да се участва и в настоящата Промоция и за предоставяните в нея награди. Единствено изключение правят кодове от капачки на 500 ml Coca-Cola и Coca-Cola Без Захар и от кенове 330 ml Coca-Cola и Coca-Cola Без захар, с промоционални етикети Coca-Cola “Stories” за кампания, свързана с музика, и с думи, свъзани с музика, на опаковката.

8.2.6. Събиране на Билети, закупени с кодове, и Теглене на жребий за Наградите в MySPARX.

Промоцията стартира на 13.05.2019 г. и се провежда съгласно описаното по-горе, както следва:

Онлайн частта на Промоцията, която се провежда посредством регистрация на кодове в MySPARX (www.mysparx.bg), стартира на 13.05.2019 г. и продължава до 05.07.2019 г.

Периодите за участие в онлайн регистрацията и теглене на наградите от Промоцията в MySPARX (www.mysparx.bg) са, както следва:

Периодът започва да тече от понеделник, 13.05.2019 г. до петък 05.07.2019 г., 23:59 ч., осемседмичен период. Тегленето на томболата за наградите от част 7.1.2 ще бъде веднъж седмично след 31-ви май и ще се извършва спрямо посочения по-долу план:

 • 03.06: 8 х брандирани слушалки, 8 х брандирана power банка, 10 х Splash-proof Bluetooth колонка
 • 10.06: 8 х брандирани слушалки, 8 х брандирана power банка, 10 х Splash-proof Bluetooth колонка
 • 17.06: 1 х Beats by Dr. Dre Pill 2.0, 8 х брандирани слушалки, 8 х брандирана power банка, 10 х Splash-proof Bluetooth колонка
 • 24.06: 1 х Beats by Dr. Dre Pill 2.0, 8 х брандирани слушалки, 8 х брандирана power банка, 10 х Splash-proof Bluetooth колонка
 • 01.07: 1 х Beats by Dr. Dre Pill 2.0, 8 х брандирани слушалки, 8 х брандирана power банка, 10 х Splash-proof Bluetooth колонка
 • 08.07: 1 х Beats by Dr. Dre Pill 2.0, 10 х брандирани слушалки, 10 х брандирана power банка, 10 х Splash-proof Bluetooth колонки, 5 х 3 билета за незабравимо преживяване на HET София

Общата продължителност на периода за регистрация на кодове за участие в Промоцията е 8 седмици с 1 теглене на томбола (награди т. 7.1.2.).

Ако съответният понеделник е празничен ден, тогава сумирането и категоризирането ще бъде направено на първия официален работен ден за цялата страна.

Печелившят ще бъде избиран на случаен принцип, чрез електронно теглене на жребий.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ