ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 40 раници и 200 кутии с вафли Морени

Спечелете 40 раници и 200 кутии с вафли Морени

Играта продължава до 9 юни 2019 г.

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ!

Механизъм на Промоцията /Играта/:
Участникът трябва да:
Стъпка 1: посети сайта www.moreni.bg;
Стъпка 2: стартира, своята игра като натисне бутона „Старт“.
Стъпка 3: измине необходимите километри за съответната седмица (както е посочено по-долу), като събере нужния брой вафли Морени. Всяка вафла придвижва автобуса с 10 км. Фъстъчето е препятствие. В случай, че автобусът попадне на него, участникът ще трябва да започне своя опит отначало.
Стъпка 4: попълни регистрационната форма, въвеждайки следните полета:
– реален и функциониращ имейл адрес;
– потвърждение на captcha кода;
– потвърждение (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен/а с Официалните правила на Играта.

Периодите по стъпка 3 са както следва:
Период 1 – участник трябва да измине/натрупа 50 км
Период 2 – участник трябва да измине/натрупа 100 км
Период 3 – участник трябва да измине/натрупа 130 км
Период 4 – участник трябва да измине/натрупа 150 км

Всяка игра е с продължителност 45 секунди. Колкото повече пъти потребител успява да изиграе успешно играта (до достигане на посочените по-долу лимити), толкова повече пъти влиза в списъка за седмични тегления. След края на всеки период регистрациите се нулират и участникът е необходимо да изиграе нова игра/игри.

Един участник може да изиграе максимум 10 игри в рамките на един период.
Един участник може да изиграе максимум 40 игри за целия период на активността.
Един участник може да спечели само една награда от вид.
Единният идентификатор на всеки участник е неговият имейл. За коректното отчитане на изиграните игри на всеки участник, последният трябва да използва един и същ имейл. Едно физическо лице има право да участва само с един имейл

Награди:

За периода на играта са предвидени общо 240 бр. награди (200 бр. кутии Морени 36 г и 40 бр. раници Морени). Наградите ще се разпределят чрез четири томболи за всяка една от седмиците на активацията, по 60 бр. за всеки един от периодите (50 бр. кутии Морени 36 г и 10 бр. раници Морени).

Тегленето на наградите ще се извършва до 48 часа след края на всеки период на активността измежду всички участници, отговарящи на условията, описани в раздел „Механизъм“:
1. Период 1 – 13.05. до 19.05.2019 г. включително.
2. Период 2 – 20.05. до 26.05.2019 г. включително.
3. Период 3 – 27.05. до 02.06.2019 г. включително.
4. Период 4 – 03.05. до 09.06.2019 г. включително.

Печелившите ще бъдат публикувани на сайта в рамките на 48 часа след края на всеки период от Играта чрез техните имейли като последните 3 символа от всеки имейл ще бъдат скрити (напр. ivan***@abv.bg)

Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер.

Единният идентификатор на всеки участник е неговият имейл. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ имейл.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на наградата, не е сторил това в 10-дневния срок за потвърждение, не е предоставил валиден, реален и действащ имейл, и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриер. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции, относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ