ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете екскурзия за двама до остров Миконос и плажен сет от H&M

Спечелете екскурзия за двама до остров Миконос и плажен сет от H&M

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 
Организатор на играта „ЕДНО НЕЗАБРАВИМО ЛЯТО“ („Играта“) е „Ейч енд Ем Хеннес енд Мауриц“ ЕООД, ЕИК 201654706 ( “H&M”, “Организатор на играта”). Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (“Официални Правила”).

Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на интернет адрес https://social.hm.com/bg_BG/mikonos. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес https://social.hm.com/bg_BG/mikonos.

Участвайки в тази Игра, участниците приемат и се задължават да спазват настоящите Официални Правила. С участието си участниците декларират, че са навършили 18 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си в тази Игра.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА
Играта се организира и провежда на територията на Република България. Играта се провежда онлайн на уеб сайт https://social.hm.com/bg_BG/mikonos.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
От 10:00 часа на 16.05.2019г. до 20:00 часа на 26.05.2019 г. включително участниците имат право да се регистрират, като въведат изискваните лични данни на уебсайта https://social.hm.com/bg_BG/mikonos.

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

За да се включат в играта, участниците трябва да се регистрират като въведат валиден имейл адрес, име, фамилия и телефон за връзка. След приключване на процеса по регистриране, от всички участници чрез специализиран софтуер, осигуряващ равен шанс на всички участници, на случаен принцип ще бъде изтеглен и обявен един участник в присъствието на нотариус, който ще получи наградата. Печелившият участник ще бъде оповестен на страницата на играта на 30-ти май. За участниците е необходимо да имат валидна интернет връзка, за да имат достъп до https://social.hm.com/bg_BG/mikonos.

За участие в играта не се изисква извършване на покупка.

РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 
Играта е отворена за участие за всички физически лица над 18 години с местоживеене на територията на Република България, с изключение на служителите на H&M, рекламните агенции и други доставчици на услуги, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

За валидна се счита всяка регистрация на https://social.hm.com/bg_BG/mikonos, при която са попълнени коректно всички полета и която отговаря на всички изисквания, посочени в Раздел 4 и Раздел 5. Участниците следва да са запознати с Официалните правила на играта и Политиката за поверителност на H&M. Съгласието за получаване на маркетингова информация от H&M не е изрично условие за участие в играта. Всички регистрации, направени след определения краен срок на Играта, или регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните съгласно тези Официални Правила, които участникът следва да представи за участие в Играта, се считат за невалидни. Невалидни се считат и регистрации на лица под 18 години.

Организаторът си запазва правото да не взема предвид и да дисквалифицира регистрации, които счита за некоректни и/или непълни в съответствие с Правилата, като за целта не е задължен да уведоми по какъвто и да е начин участника.

РАЗДЕЛ 6. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

В Играта на случаен принцип ще  бъде изтеглен 1 (един) победител измежду всички регистрирали се. Той ще получи като награда 4 дневна екскурзия за двама на остров Миконос и специален подаръчен комплект с продукти от новата лятна колекция на H&M. Подробно описание на наградите се съдържа в Раздел 7.

Победителят ще получи своята награда след изясняване на детайлите, необходими за потвърждение на пътуването (дати, полети и нощувки), чрез координация с представител от централния офис на H&M в София в срок до две седмици след установяване на контакт с печелившия. Печелившият участник ще трябва да удостовери самоличността си за получаване на наградата.

ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

2 comments

  • Ангелина

    Къде мога да видя спечеления участник.

    • Играйте и спечелете

      Здравейте, печелившият трябва да е обявен на сайта. може да попитате организаторите от H&M 🙂 Поздрави и късмет 🙂

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ